Studie avslöjar franska försäkringskravsförsäkrades attityder gentemot AI

Artificiell intelligens (AI) verktyg blir allt vanligare inom försäkringspraxis, med en betydande ökning av användningen bland franska konsumenter. Enligt en årlig studie ledd av Guidewire sedan 2020, som omfattar deltagare från Frankrike, Tyskland, Spanien och Storbritannien, har 59% av den franska befolkningen interagerat med AI-drivna verktyg. Studien belyser generationsgapet, då endast 9% av den totala provpopulationen rapporterade daglig användning av AI, medan den siffran ökar till 19% bland 18-35-åringar.

Integrationen av AI inom försäkringstjänster är inte utan sina kontroverser, vilket studien undersöker. Det finns en tydlig vilja från försäkringstagare att använda AI för rutinuppgifter; 41% kan tänka sig att använda AI för att fylla i försäkringsformulär och genomföra prenumerationsprocessen. Men när det handlar om att låta AI fatta autonoma beslut – som att analysera skadeanmälningar eller sätta försäkringspriser – sjunker acceptansnivåerna betydligt till 30% respektive 28%. Patrick Soulignac från Guidewire noterar den tydliga skillnaden i människors bekvämlighetsnivåer med AI-assistans jämfört med AI-autonomi.

Klientpreferenser för kommunikation med försäkringsbolag förblir traditionella, med 71% föredrar telefonkontakt framför alternativ som e-post (43%) eller personliga möten (26%). Dessutom är användningen av chatbots och sociala mediekanaler överlag låg, även om den yngre demografin har dubbelt så stor benägenhet att engagera sig med chatbots.

När det gäller att dela realtidsdata med försäkringsbolag, såsom för försäkringsmodeller där man betalar per användning, visade endast 13% av deltagarna intresse för att dela rörelsedata och 17% för att dela platsen för sina ägodelar. Denna tveksamhet speglar en bredare skepsis mot nya AI-applikationer inom försäkringssektorn i Frankrike.

Trots den splittrade åsikten fortsätter försäkringsbolag att driva sina AI-initiativ. Philippe Ploteau från Sopra Steria Next, studiens partner, uppmärksammar en förskjutning mot mer organiserad experimentation med AI inom försäkringsområdet. Tidigare var tillvägagångssättet något hafsigt, men nu sker det en rörelse mot en strukturerad investering i specifika AI-användningsfall.

Studien nådde dessa slutsatser genom att undersöka 1 058 franska försäkringsabonnenter med hjälp av det i London-baserade företaget Censuswide i februari 2024. Deltagarna inkluderade de som nyligen köpt eller förnyat en försäkring eller lämnat in en skadeanmälan inom det senaste året.

Viktiga frågor och svar:

1. Hur känner franska konsumenter om AI inom försäkring?
Franska konsumenter interagerar alltmer med AI-verktyg inom försäkring, med 59% som har använt AI-drivna verktyg. Men de visar reservationer mot att låta AI fatta autonoma beslut som att analysera skador eller prissättning.

2. Vilken är den generationella inställningen till AI inom försäkring?
Studien pekar på en generationsskillnad, där daglig användning av AI är betydligt högre bland 18-35-åringar på 19%, jämfört med 9% i den totala provpopulationen.

3. Vilka är de föredragna kommunikationsmetoderna med försäkringsgivare?
Traditionella metoder fortsätter att vara vanligast; 71% av klienterna föredrar telefonkontakt, 43% använder e-post och endast 26% väljer personliga möten.

4. Är franska konsumenter villiga att dela sin realtidsdata med försäkringsbolag?
Det finns en generell tveksamhet att dela realtidsdata med försäkringsbolag, med endast 13% intresserade av att dela rörelsedata och 17% av att dela platsen för ägodelar.

Viktiga utmaningar och kontroverser:
– Att balansera användningen av AI för ökad effektivitet utan att minska den mänskliga översynen kan öka etiska och praktiska frågor.
– Att övertyga försäkringstagare att lita på AI med känsliga uppgifter, som skadebedömningar eller prissättning, förblir ett hinder.
– Att ta itu med frågor om dataintegritet och säkerhet vid insamling av realtidsdata för AI-behandling inom försäkring.

Fördelar med AI inom försäkring:
– AI kan behandla skadeanspråk snabbare, vilket förbättrar effektiviteten och kundnöjdheten.
– Chatbots och AI-verktyg kan hantera rutinfrågor, vilket minskar arbetsbelastningen på mänskliga anställda.
– Prediktiv analys kan hjälpa försäkringsbolag att bättre bedöma risker och skräddarsy policys efter individuella behov.

Nackdelar med AI inom försäkring:
– Minsked mänsklig interaktion kan leda till brist på personlig service.
– AI-system kan potentiellt diskriminera om de inte är ordentligt tränade och reglerade.
– Beroendet av AI kan leda till integritets- och säkerhetsrisker med ökad dataskörd.

Relaterade länkar:
Med tanke på artikelns sammanhang, här är några relevanta länkar till de huvudsakliga domänerna involverade:

Guidewire: Försäkringsprogramvaruföretaget som genomförde studien.
Sopra Steria: IT-tjänsteföretaget som nämns som studiens partner.
Censuswide: Det i London-baserade marknadsundersökningsföretaget som genomförde undersökningen.

Privacy policy
Contact