Región Provence-Alpes-Côte d’Azur vstupuje do sveta umelej inteligencie s pomocou spoločnosti Microsoft.

Provence-Alpes-Côte d’Azur Region Embraces AI with Microsoft

V nedávnom odvážnom kroku slnečná oblasť Provence-Alpes-Côte d’Azur spravila titulky tým, že vstúpila do pozoruhodného partnerstva so technologickým konglomerátom Microsoft, aby uviedla novú digitálnu éru zameranú na umelej inteligencii (AI). Táto iniciatíva, ktorá bola hlavným bodom programu na plenárnom zasadnutí koncom marca, predstavuje pioniersky prístup k technológiám AI, ktoré majú revolučný vplyv na verejné služby v regióne a posilnia jeho ekonomické vyhliadky.… Read the rest

Inovácie v oblasti umelej inteligencie na poprednom mieste na konferenciách SECON & eGISEC 2024

AI Innovation Takes Center Stage at SECON & eGISEC 2024

Na nedávnom podujatí SECON & eGISEC 2024 v KINTEX v Goyangu, Južná Kórea, bola predstavená impozantná zlepšená technológia umelej inteligencie vzhľadom na rastúce bezpečnostné obavy. Výstava, ktorá prebiehala od 20. do 22. marca, sa rozšírila na päť hál kvôli svojmu rozsahu a predstavila rad najnovších produktov a riešení ponúkaných približne 396 spoločnosťami vo 1 479 stánkoch.… Read the rest

Inovácia firemných prezentácií s využitím technológie umelej inteligencie.

Revolutionizing Corporate Presentations with AI Technology

Vo svete digitálnej prezentácie, kde prezentácie prezentujúci profesionálne stretnutia, jedna platforma prináša dych čerstvého vzduchu do sveta firemných prezentácií. Vstúpte do sveta Beautiful.ai, nástroja na tvorbu predstavení avantgardy, ktorý využíva umelej inteligenciu na zjednodušenie procesov dizajnu a zapojenie publiku.

Beautiful.ai sa odlišuje od tradičných obrovských softvérov ako PowerPoint tým, že opúšťa monotónnu úlohu vytvárania prezentácií a využíva umejnú inteligenciu na zjednodušenie práce.… Read the rest

Poučná opatrnosť: Pohľad prezidenta na nástup umelej inteligencie vo spoločnosti

Insightful Caution: The President’s View on the Rise of AI in Society

Prezident Talianska Sergio Mattarella uznáva rastúci vplyv umelej inteligencie (AI) v každodennom živote ľudí, zdôrazňujúc pritom atraktívnosť a potenciál takýchto pokrokov, pričom prejavuje zároveň značné povedomie o neistotách, ktoré so sebou prinášajú. Uznávaný novinár Marzio Breda z Corriere della Sera komentuje diskusiu o AI, pričom si všímá tendenciu strachu, ktorý prekryl optimismus.… Read the rest

Umelá inteligencia: Romantika na plátnach: TCL uvádza trailer prvého filmu vytvoreného umelou inteligenciou „Next Stop Paris“

AI Romance Hits Screens: TCL Debuts Trailer for First AI-Created Film „Next Stop Paris“

V inovatívnom kroku sa spoločnosť TCL, tradične známa svojimi televízormi, vstupuje do sveta kina s romantickou komédiou generovanou umelou inteligenciou so zoznačením „Next Stop Paris“. Tento filmový projekt spája Claire, karizmatickú Američanku, a tajuplného muža, ktorého zraniteľnosť je skrytá za zástierkou tajomstva, ako sa vydávajú na vzrušujúci románik cez očarujúce ulice Paríža.… Read the rest

Fotografie generované umelej inteligenciou Netflixu vyvolávajú kritiku divákov.

Netflix’s AI-Generated Photos Spark Viewer Criticism

Vo vzore, ktorý odráža rastúcu debatu okolo umelej inteligencie v zábave, sa Netflix stretol so spätnou väzbou divákov na svoj dokument „Procesy Jennifer“. Kreatívne rozhodnutie zobraziť živý a autentický charakter skutočnej osoby použitím fotografií generovaných umelej inteligenciou vo filme viedlo k obrazom okolo 28-minútového značky, ktoré sa zdali byť chybne s neprírodnými rysmi tváre a skreslenými pozadím.… Read the rest

Spojené národy prijímajú revolučné uznesenie o dôveryhodnej umelej inteligencii pre udržateľný rozvoj

United Nations Passes Groundbreaking Resolution on Trustworthy AI for Sustainable Development

Dňa 12. marca 2024 globálni lídri na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov stanovili nový precedens pri prijatí inaugurálneho globálneho uznesenia o umelej inteligencii (AI), ambiciózne prispôsobené s cieľom využiť potenciál spoľahlivých a bezpečných systémov umelej inteligencie na podporu udržateľného rozvoja. Expertný tím zo Spojených štátov vypracoval uznesenie, ktoré získalo schválenie od viac ako 120 členských krajín.… Read the rest

Inovatívny model predikcie rizík pomocou umelej inteligencie na revolúciu bezpečnostných opatrení v poisťovníctve

Innovative AI Risk Prediction Model to Revolutionize Insurance Safety Measures

Významná technologická spolupráca v poistení, KB Poisťovňa oznámila partnerstvo s Úniou poisťovní na ochranu pred požiarmi s cieľom vyvinúť model predikcie rizika založený na umelej inteligencii. Táto iniciatíva predstavuje významný krok v transformácii spôsobu, akým sú predpovedané a riadené poistné riziká.… Read the rest

Optimalizácia správy dokumentov pre efektívne využitie umelej inteligencie v podnikoch

Streamlining Document Management for Effective AI Utilization in Businesses

Ako spoločnosti prijímajú digitálne transformácie a posúvajú hranice podnikateľských operácií, pozornosť sa čoraz viac upiera na generatívnu AI ako transformačnú silu. Nanešťastie, kľúčovým základom pre úspech akejkoľvek AI zostáva schopnosť spoločnosti efektívne riadiť svoje interne dokumenty.

Väčšina dát, s ktorými sa spoločnosti dnes stretávajú, je nestruktúrovaná – pozostáva z kancelárskych dokumentov, audio a video nahrávok, PDF faktúr a podobne.… Read the rest

Privacy policy
Contact