CONTACT

Redaktor naczelny – Anna Sobczak

Redaktor – Jakub Kowal

Menedżer – Michał Nowakowski

Korespondent – Mateusz Górski

Komentator – Kamil Majewski

MEDIA ELBLOG.PL

2 Racławicka, 53-146 Wrocław, Poland
+48718203587
[email protected]

Share