Tarihi Yapay Zeka ve İnsan Pilot Savaşı, Kaliforniya Gökyüzünde Gerçekleşti

Historic AI vs Human Pilot Dogfight Achieved Over California Skies

Edwards Hava Kuvvetleri Üssü üzerinde olağanüstü bir başarıyla, iki adet F-16 savaş jeti—biri insanlı diğeri yapay zekâ tarafından kullanılan—hızları saatte 1200 km’ye kadar çıkarak, bazen sadece 600 metre ayrı kalmış şekilde hava manevraları yaptı. İnsanlı F-16, X-62A veya VISTA olarak bilinen değiştirilmiş bir versiyon olan X-62A veya VISTA (Değişken uçuş simülatörü test uçağı) ile karşı karşıya geldi.… Read the rest

Devrim Yaratan BT Operasyonları: Jeneratif Teknoloji ile AIOps’e Doğru Bir Sıçrama

Revolutionizing IT Operations: A Leap Towards AIOps with Generative Technology

Yapay Zeka İnovasyonuyla İşyerinde Zihinsel Sağlık Desteğini Güçlendirme

Bilgi işlem mesleklerinde artan stres seviyelerine yanıt olarak, yapılan son Mercer anketi, katılan şirketlerin %94’ünün son üç yıl içinde zihinsel sağlık girişimlerini güçlendirdiklerini ortaya koydu. Bu artışın nedenleri çeşitlidir ancak özellikle İT çalışma ortamlarındaki gergin atmosfer, bu alanlarda çalışanlar için önemli bir stres kaynağı olarak öne çıkıyor.… Read the rest

Robodex, Avrupa’daki Konumunu Güçlendirerek Türk Otomasyon Firmasına Yatırım Yapıyor.

Robodex Invests in Turkish Automation Player, Bolstering European Presence

Alman Ortaklığı ile Türk İnovasyonu Yeni Bir Döneme Giriyor

Avrupa’daki varlığını genişletmek adına önemli bir adım atan Alman otomasyon şirketi Robodex, Türk otomasyon sahnesindeki yükselen bir yıldıza yatırım yapmaya karar verdi. Bu stratejik ortaklık, şirketin sadece Almanya’da değil tüm Avrupa’da etkisini artırması bekleniyor.… Read the rest

Endüstri Uzmanı, Sağlık Alanında Yapay Zeka Düzenlemesi Önerilerini Eleştiriyor

Industry Expert Critiques AI Regulation Proposals in Healthcare

Dijital sağlık sektöründen önemli şahıslar yapay zeka yasalarının sonuçlarını tartışmak üzere bir araya geliyor

Law firması Yulchon’da düzenlenen “Yapay Zeka Çağında Gizlilik Sorunları ve Zorluklar” adlı bir seminerde, Kakao Healthcare’in İleri Teknoloji Araştırmaları Başkanı ve Kişisel Bilgi Koruma Yetkilisi gibi dijital sağlık alanından önemli kişiler, önerilen Yapay Zeka Temel Kanunu’na karşı çıktılar.… Read the rest

Yenilikçi AI Aracı, Şirketlere Çalışanların İşten Çıkış Süresini Tahmin Etmede Yardımcı Oluyor

Innovative AI Tool Predicts Job Tenure to Aid Companies in Employee Retention

Japonya’nın en parlak zekalarından bir çığır açma şirketlere iş gücünü destekleme ve işten ayrılmaları azaltma konusunda yenilikçi bir yol sağlamıştır. Japonya’daki araştırmacılar, işten ayrılma düşüncesi içinde olan çalışanları tespit etmeye yardımcı olan yapay zeka aracını başarılı bir şekilde geliştirmişlerdir.

Bu yenilikçi yapay zeka tabanlı araç, işverenlere çalışanların işlerinden ayrılmadan ne kadar kalacaklarını tahmin etmede yardımcı olur.… Read the rest

Meta Topluluğa Açık Kaynak Kodlu Llama Yapay Zeka Modellerini Sunuyor

Meta Unleashes Open-Source Llama AI Models to the Community

Meta, Facebook’ un ana şirketi, Llama YZ modellerinin tanıtımıyla yapay zeka sektörüne önemli bir katkıda bulundu. Bu yenilikçi modeller, gelişmekte olan Llama paketinin bir parçası olup, açık kaynaklı doğalarıyla diğer OpenAI gibi tekliflerden farklılaşıyor.

Llama 3 8 milyar ve Llama 3 70 milyar modelleri, kapasiteleriyle öne çıkıyorlar, sırasıyla sekiz milyar ve yetmiş milyar parametreyi barındırıyorlar.… Read the rest

Suno AI: Herkes İçin Müzik Oluşturmayı Dönüştürüyor

Suno AI: Revolutionizing Music Creation for Everyone

Suno ile Müzik Üretimi Yeni Bir Döneme Giriyor, kullanıcılara basit talimatlarla benzersiz şarkılar oluşturma imkanı veren gelişmiş bir yapay zeka uygulamasıdır. AI destekli yaratıcılıkta bir kilometre taşı olan Suno, kullanıcı dostu arayüzü ve olağanüstü teknik kabiliyetleriyle öne çıkarak müzik oluşturmayı herkes için erişilebilir hale getiriyor.… Read the rest

Nidec, Piyasada Oynaklığa Rağmen Yapay Zeka Sunucu Soğutma Üretimini Artıracağını Duyurdu

Nidec Announces Boost in AI Server Cooling Production Amid Market Volatility

Nidec Şirketi, Piyasa Zorlukları Arasında Yapay Zeka Soğutma Teknolojisi ile Başarılı Oluyor

Yükselen uzun vadeli faiz oranları ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle hisse senetleri piyasasının mücadele ettiği zorlu bir dönemde, Nidec Corporation dikkat çeken bir duyuru yaptı. Nidec, yapay zeka yarıiletkenleri kullanan sunucular için tasarlanmış su soğutma modüllerinin üretimini önemli ölçüde artıracağını açıkladı.… Read the rest

Yapay Zekanın Şirket Kültürü ve İstihdam Üzerindeki Etkisi

The Impact of Artificial Intelligence on Corporate Culture and Employment

Yapay Zeka (AI), İş Ortamlarını Dönüştürüyor
Yapay zeka (AI), iş dünyası da dahil olmak üzere yaşamın çeşitli yönlerinde ayrılmaz bir parça haline gelmiştir. ChatGPT gibi araçların da kullanıldığı bir şirket bulmak zordur. Ancak, AI’nın entegrasyonu sadece teknolojik inkorporasyonla sınırlı değildir; ayrıca, kurumsal yapıları şekillendirme ve bireylerin teknolojiyle etkileşim biçimlerini de kapsar.… Read the rest

Yükselen İş Liderleri, Gelecek Büyüme İçin Yapay Zekayı Gözünde Tutar.

Emerging Business Leaders Eye AI for Future Growth

Gelecek Nesil Girişimciler Generatif Yapay Zekayı Önceliklendiriyor
PwC’nin 2024 Küresel NextGen Anketi, gelecekteki iş dünyasının şekillendirilmesinde generatif yapay zekanın giderek artan önemini vurguluyor. Araştırmaya göre, olası aile işi liderlerinin %73’ü, önümüzdeki yıllarda dönüşüm için kilit bir itici güç olarak potansiyelini tanıyor.… Read the rest

Privacy policy
Contact