Studie afslører franske forsikringskrav-ansøgeres holdninger til AI

Artificiel intelligens (AI) værktøjer bliver en fast del af forsikringspraksis, med en betydelig stigning i brugen af franske forbrugere. Ifølge en årlig undersøgelse ledet af Guidewire siden 2020, som omfatter deltagere fra Frankrig, Tyskland, Spanien og Storbritannien, har 59% af den franske befolkning interageret med AI-drevne værktøjer. Undersøgelsen fremhæver den generationsmæssige kløft, da kun 9% af den samlede stikprøve rapporterede daglig brug af AI, mens det tal stiger til 19% blandt 18-35-årige.

Integrationen af AI inden for forsikringstjenester er ikke uden dens kontroverser, som undersøgelsen undersøger. Der er en åbenlys vilje fra forsikringstagere til at trække på AI’s assistance til rutinemæssige opgaver; 41% er villige til at bruge AI til at udfylde forsikringsformularer og gennemføre abonnementsprocessen. Dog, når det drejer sig om AI, der træffer autonome beslutninger – såsom at analysere skadedeklarationer eller fastsætte forsikringspriser – falder acceptraten betydeligt til henholdsvis 30% og 28%. Patrick Soulignac fra Guidewire påpeger den tydelige forskel i folks komfortniveauer med AI-assistance versus AI-autonomi.

Klientpræferencer for kommunikation med forsikringsselskaber forbliver også traditionelle, med 71% der foretrækker telefonkontakt frem for muligheder som e-mail (43%) eller personlige møder (26%). Derudover forbliver adoptionsgraden af chatbots og sociale mediekanaler generelt lav, selvom den yngre demografi er dobbelt så tilbøjelig til at interagere med chatbots.

Når det kommer til deling af realtidsdata med forsikringsselskaber, såsom for betal-som-du-kører forsikringsmodeller, viste kun 13% af respondenterne interesse i at dele bevægelsesdata og 17% i at dele placeringen af deres ejendele. Denne tøven afspejler en bredere skepsis mod nye AI-applikationer inden for forsikringssektoren i Frankrig.

Uanset den splittede holdning forfølger forsikringsselskaber deres AI-initiativer. Philippe Ploteau fra Sopra Steria Next, undersøgelsens partner, bemærker en bevægelse mod mere organiseret eksperimentering med AI inden for forsikringsdomænet. Tidligere var tilgangen noget tilfældig, men nu er der en bevægelse mod en struktureret investering i specifikke brugssager for AI.

Undersøgelsen nåede disse konklusioner ved at interviewe 1.058 franske forsikringsabonnenter gennem London-baserede Censuswide i februar 2024. Deltagerne inkluderede dem, der for nylig havde købt eller fornyet en forsikringspolice eller indgivet et krav inden for det sidste år.

Vigtige Spørgsmål og Svar:

1. Hvordan har franske forbrugere det med AI inden for forsikring?
Franske forbrugere interagerer i stigende grad med AI-værktøjer inden for forsikring, hvor 59% har brugt AI-drevne værktøjer. Dog udviser de forbehold over for AI, der træffer autonome beslutninger som at analysere skader eller fastsætte priser.

2. Hvordan er holdningen på tværs af generationer til AI inden for forsikring?
Undersøgelsen påpeger en generationskløft, hvor den daglige brug af AI er markant højere blandt 18-35-årige med 19% sammenlignet med 9% i den samlede stikprøve.

3. Hvad er de foretrukne kommunikationsmetoder med forsikringsudbydere?
Traditionelle metoder er stadig dominerende; 71% af klienterne foretrækker telefonkontakt, 43% bruger e-mail, og kun 26% vælger personlige møder.

4. Er franske forbrugere villige til at dele deres realtidsdata med forsikringsselskaber?
Der er generel tøven med at dele realtidsdata med forsikringsselskaber, hvor kun 13% er interesserede i at dele bevægelsesdata og 17% i at dele placeringen af ejendele.

Nøgleudfordringer og Kontroverser:
– At finde balancen i AI-brug for forbedret effektivitet uden at reducere menneskelig tilsyn kan rejse etiske og praktiske bekymringer.
– At overbevise forsikringstagere om at have tillid til AI med følsomme opgaver, som skadevurderinger eller prissætning, forbliver en udfordring.
– At tackle bekymringer om datasikkerhed og -beskyttelse ved indsamling af realtidsdata til AI-behandling i forsikring.

Fordele ved AI inden for Forsikring:
– AI kan behandle skader hurtigere, hvilket forbedrer effektiviteten og kundetilfredsheden.
– Chatbots og AI-værktøjer kan håndtere rutinemæssige henvendelser, hvilket reducerer arbejdsbyrden på menneskelige medarbejdere.
– Forudsigende analyse kan hjælpe forsikringsselskaber med bedre at vurdere risici og skræddersy politikker til individuelle behov.

Ulemper ved AI inden for Forsikring:
– Reduceret menneskelig interaktion kan føre til manglende personlig service.
– AI-systemer kan potentielt diskriminere, hvis de ikke er korrekt trænet og reguleret.
– Afhængighed af AI kan føre til privatlivs- og sikkerhedsrisici med øget dataindsamling.

Relaterede Links:
Givet artiklens kontekst er her nogle relevante links til de primære domæner involveret:

Guidewire: Forsikringssoftwareudbyderen, der gennemførte undersøgelsen.
Sopra Steria: IT-tjenestevirksomheden nævnt som undersøgelsens partner.
Censuswide: Det London-baserede markedsundersøgelsesfirma, der udførte undersøgelsen.

Vær venlig at sikre, at linksene er korrekte og fører til organisationernes hoveddomæner nævnt i artiklen.

Privacy policy
Contact