Studenci inżynierii doskonalą umiejętności związane z AI na przyszły rynek pracy.

W ruchliwej sali lekcyjnej w Szkole Informatyki i Technik Zaawansowanych Epita w Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne, ponad sześćdziesięciu studentów drugiego roku inżynierii intensywnie pracuje nad jednym celem: opracowaniem algorytmu zdolnego do kategoryzowania tekstów według emocji, jakie wyrażają, takich jak radość, smutek czy złość.

Odczytywanie Emocji Poprzez Kodowanie
Wśród szeptów i rytmicznego stukania w klawiatury w sali lekcyjnej studenci czasami podnoszą ręce, szukając wskazówek od swojego instruktora, Gustave Cortal. Cortal jest doktorantem specjalizującym się w Sztucznej Inteligencji (AI) w École Normale Supérieure Paris-Saclay.

Wizja Stojąca Za Algorytmami
Na tyłach sali Djunice Lumban, lat 22, i Romain Trefault, lat 21, starannie włączają teksty do bazy danych zapisanej w języku Python. Trefault wyjaśnia ich podejście, przypisując emocji odpowiednią wartość, a następnie porównując teksty z listą emocji. Pomimo że ten proces może wydawać się prosty w opisie Trefaulta, wymaga to kompleksowego zrozumienia całego modelu, który obejmuje wszystkie algorytmy zajmujące się przetwarzaniem danych, w celu zwiększenia wydajności, a także umiejętności identyfikacji błędów i dostosowywania formuł.

Niezastąpione Narzędzie ChatGPT
Trefault jest także aktywnym użytkownikiem ChatGPT, którego uznaje za znaczącą oszczędność czasu, zwłaszcza przy zadaniach programistycznych – chociaż czasami wymaga to dodatkowej weryfikacji dla poprawności. Szybki rozwój technologii AI zwiększa konieczność, aby szkoły informatyczne włączały naukę z zakresu AI do swojego programu nauczania.

W trakcie obchodów 40-lecia Epity zapewnia, że 4 000 jej studentów zajmuje się pojęciami AI od drugiego roku, w ramach podstawowego programu nauczania. Claire Lecocq, Dyrektor Generalny Epity, odpowiedzialna za kampus w Kremlin-Bicêtre, podkreśla znaczenie szkolenia operacyjnego, które odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy, w tym nauczania w zakresie korzystania z AI. Zwraca uwagę na potrzebę posiadania przez studentów nie tylko umiejętności programowania, ale również zdolności efektywnego instruowania systemów AI oraz szerokiego wizjonerskiego spojrzenia na identyfikację potencjalnych błędów.

Kluczowe Pytania i Odpowiedzi:

1. Dlaczego rozwijanie umiejętności z zakresu AI jest ważne dla studentów inżynierii?
Rozwój umiejętności z zakresu AI jest kluczowy, ponieważ AI to obszar o szybkim tempie wzrostu z coraz większą liczbą zastosowań w różnych branżach. Studenci inżynierii wyposażeni w umiejętności z zakresu AI są bardziej elastyczni wobec przyszłych zmian technologicznych i zapotrzebowania rynkowego.

2. Jakie są wyzwania związane z włączaniem AI do programów nauczania dla inżynierii?
Wyzwania obejmują zapewnienie, że programy nauczania są aktualne w obliczu szybko ewoluujących technologii AI, zdobycie praktycznego doświadczenia z wystarczającymi zasobami oraz znalezienie wykwalifikowanych instruktorów z odpowiednim doświadczeniem zawodowym.

3. Jakie mogą być kontrowersje związane z AI?
Potencjalne kontrowersje obejmują kwestie etyczne, takie jak naruszenie prywatności, uprzedzenia algorytmiczne, wypieranie pracowników z powodu automatyzacji oraz trudności w regulowaniu technologii AI.

Zalety i Wady:

Zalety dla studentów inżynierii doskonalących umiejętności z zakresu AI obejmują:

Zwiększoną atrakcyjność dla pracodawców: Ponieważ rynek pracy coraz bardziej wymaga wiedzy z zakresu AI, posiadanie tych umiejętności poprawia perspektywy zawodowe studentów.
Potencjał innowacji: Studenci z umiejętnościami AI mogą przyczynić się do nowoczesnych technologii i innowacji.
Zastosowania międzydziedzinowe: Umiejętności AI są wszechstronne i mogą być stosowane w różnych dziedzinach inżynierii.

Wady mogą obejmować:

Ryzyko przestarzałości: Technologie AI zmieniają się rapidcznie, a umiejętności mogą stać się przestarzałe, jeśli nie są ciągle aktualizowane.
Kwestie etyczne: Może brakować dostatecznego nacisku na implikacje etyczne rozwoju AI w programach inżynieryjnych.
Wymagające zasoby: Zapewnienie wysokiej jakości edukacji z zakresu AI wymaga znacznych zasobów, w tym doświadczonych nauczycieli i infrastruktury komputerowej.

Powiązane Linki:

École Pour l’Informatique et les Techniques Avancées (EPITA)
École Normale Supérieure Paris-Saclay

Dla programów inżynierii takich jak te w Szkole Informatyki i Technik Zaawansowanych Epita jest kluczowe nieustanne ewoluowanie i dostosowywanie programów nauczania, aby inkorporować najnowsze metodyki i narzędzia z zakresu AI, takie jak ChatGPT, aby utrzymać konkurencyjność swoich studentów na globalnym rynku pracy. Obejmuje to nie tylko szkolenie techniczne, ale także rozwijanie głębszego zrozumienia etycznych i społecznych oddziaływań AI.

Privacy policy
Contact