Inženieru studenti pilnveido mākslīgas intelekta prasmes nākotnes darba tirgum

Sadarbība priekš dara Darināšanas vados bubliņu klases, EPITA Datorskaitļošanas skolā un moderno metodiku Kremla-Bicêtre, Val-de-Marne, vairāk nekā sešdesmit otrā kursa inženierzinātņu studenti darbojas uz vienu mērķi: izstrādāt algoritmu, kas spēj kategorizēt tekstus pēc emocijām, ko tie izraisa, piemēram, prieks, skumjas vai dusmas.

Emociju atšifrontēšana, izmantojot kodēšanu
Starp zirgušanu un ritmiskajiem klaviatūras paciņiem klasē studenti laiku pa laikam pacēla rokas, meklēdami vadību no sava instruktora Gustave Cortal. Cortal ir doktoranta kandidāts, specializējies mākslīgajā intelektā (AI) École Normale Supérieure Paris-Saclay.

Algoritmu redzes aiz algoritmiem
Telpas aizmugurē Djunice Lumban, 22 gadi, un Romain Trefault, 21 gads, rūpīgi iekļauj tekstus Python kodētajā datu bāzē. Trefault skaidro viņu pieeju, piešķirot katrai emocijai vērtību un tad salīdzinot tekstus ar emociju sarakstu. Lai arī šis process, kad to apraksta Trefault, var likties vienkāršs, tas prasa vispārīgu izpratni par vispārējo modeli, kas ietver visus algoritmus, kuri nodarbojas ar datu apstrādi, lai uzlabotu veiktspēju, kā arī spēju identificēt kļūdas un modificēt formulas.

ChatGPT būtiska rīka funkcija
Trefault ir arī aktīvs ChatGPT lietotājs, ko viņš atzīst kā svarīgu laika ietaupītāju, it īpaši kodēšanas uzdevumos, lai gan tas dažreiz prasa atkārtotu pārskatu precizitātei. Mākslīgā intelekta tehnoloģiju straujais attīstības tempa pieaugums palielina nepieciešamību datorzinību skolām iekļaut mācības par AI savā izglītības programmā.

Kad EPITA svin savu 40. gadskārtu, tā nodrošina, ka tās 4 000 studenti saskaras ar AI koncepcijām no savas otrās studiju gada sākuma, ietverot centrālo izglītības programmu. Claire Lecocq, EPITA asociētais ģenerāldirektors, atbildīgs par kremla-Bicêtre kampusu, uzsvēra operacionālās apmācības svarīgumu, kas atbilst darba tirgus prasībām, ietverot norādījumus par AI lietošanu. Viņa uzstāj uz nepieciešamību, lai studenti ne tikai būtu prasmīgi kodētāji, bet arī apgūtu spējas efektīvi instruēt AI sistēmas un apgūtu vispārīgo redzējumu, lai identificētu potenciālās kļūdas.

Galvenie jautājumi un atbildes:

1. Kāpēc AI prasmju attīstība ir svarīga inženiertehnoloģiju studentiem?
AI prasmju attīstība ir svarīga, jo AI ir strauji augošs lauks ar pieaugošām lietojumprogrammām dažādos nozaros. Inženiertehnoloģiju studenti, kuri apgūst AI prasmes, ir pielāgojamāki nākotnes tehnoloģisko pārmaiņu un darba tirgus prasībām.

2. Kādas ir izaicinājumi AI integrēšanā inženiertehniskajās programmās?
Izaicinājumi ietver garantēt, ka izglītības programma paliek atjaunota ar strauji mainīgajām AI tehnoloģijām, sniedzot praktisku pieredzi ar pietiekamiem resursiem un atrodot kvalificētus skolotājus ar atbilstošu nozaru pieredzi.

3. Kādas ir potenciālās kontroversijas, kas saistītas ar AI?
Potenciālās kontroversijas ietver etiskus jautājumus, piemēram, privātuma ielaušanās, algoritmu aizspriedumi, darba vietu pārvietošana automātizācijas dēļ un grūtības regulēt AI tehnoloģijas.

Priekšrocības un trūkumi:

Inženiertehnoloģiju studentiem, kuri pilnveido AI prasmes, priekšrocības ietver:

Palielināta nodarbinātība: ņemot vērā, ka darba tirgus arvien vairāk prasa AI prasmju apgūšanu, šīs prasmes uzlabo studentu darba izredzes.
Inovāciju potenciāls: Studenti ar AI prasmēm var ieguldīt jaunākajās tehnoloģijās un inovācijās.
Krustošanās disciplinārās lietojumprogrammas: AI prasmes ir daudzpusīgas un var tikt pielietotas dažādās inženiertehnoloģiju jomās.

Trūkumi var ietvert:

Novecošanas risks: AI tehnoloģijas mainās strauji, un prasmes var kļūt novecojušas, ja tās netiek regulāri atjaunotas.
Etiski jautājumi: var būt nepietiekams uzsvars uz etiskajām sekām attiecībā uz AI attīstību inženiertehnoloģijas programmās.
Resursu intensitāte: Kvalitatīvas AI izglītības nodrošināšana prasa nozīmīgus resursus, tostarp pieredzējušus skolotājus un datoraparātu infrastruktūru.

Saistītās saites:

École Pour l’Informatique et les Techniques Avancées (EPITA)
École Normale Supérieure Paris-Saclay

Ir būtiski, lai inženierzinātņu programmas, piemēram, tās, kas tiek piedāvātas EPITA Datorskaitļošanas skolā un moderno metodiku, nepārtrauktu attīstītu un pielāgotu savas izglītības programmas, iekļaujot jaunākās AI metodoloģijas un rīkus, piemēram, ChatGPT, lai turētu savus studentus konkurences spējīgus globālajā darba tirgū. Tas ne tikai ietver tehnisku apmācību, bet arī dziļāku izpratni par AI etiskajām un sabiedriskajām ietekmēm.

Privacy policy
Contact