Ingeniørstuderende skærper AI-færdigheder til fremtidens jobmarked

I et travlt klasseværelse på Epita School of Computer Science and Advanced Techniques i Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne, arbejder mere end tres andetårsstuderende flittigt mod et fælles mål: At udvikle en algoritme, der er i stand til at kategorisere tekster efter de følelser, de udtrykker, såsom glæde, tristhed eller vrede.

Afkodning af Følelser Gennem Kodning
Mellem hvisken og den rytmiske tastelyd i klasseværelset rækker studerende lejlighedsvis hånden op og søger vejledning fra deres instruktør, Gustave Cortal. Cortal er en ph.d.-studerende specialiseret i Kunstig Intelligens (AI) ved École Normale Supérieure Paris-Saclay.

Visionen Bag Algoritmerne
Bagerst i rummet arbejder Djunice Lumban, 22 år, og Romain Trefault, 21 år, nøje med at integrere tekster i en Python-kodet database. Trefault forklarer deres tilgang ved at tildele en værdi til hver følelse og derefter sammenligne tekster med en følelsesliste. Selvom denne proces måske virker ligetil, når den beskrives af Trefault, kræver den en omfattende forståelse af det samlede model, som inkluderer alle algoritmer, der er ansvarlige for databehandling, for at forbedre ydeevnen samt evnen til at identificere fejl og modificere formler.

Det Uundværlige Værktøj ChatGPT
Trefault er også en flittig bruger af ChatGPT, som han anerkender som en betydelig tidsbesparelse, især med kodningsopgaver – selvom det nogle gange kræver en opfølgende gennemgang for nøjagtighed. Den hurtige udvikling af AI-teknologi forstærker nødvendigheden for datalogiskoler at inkorporere læring i AI i deres pensum.

Da Epita fejrer sit 40-års jubilæum, sikrer det, at de 4.000 studerende beskæftiger sig med AI-koncepter fra deres andet år inden for det kernefaglige pensum. Claire Lecocq, Associate Director General for Epita, ansvarlig for Kremlin-Bicêtre campus, understreger vigtigheden af operationel træning, der imødekommer jobmarkedets krav, herunder undervisning i AI-anvendelse. Hun understreger nødvendigheden af, at studerende ikke kun er dygtige kodere, men også opnår evnen til effektivt at instruere AI-systemer og besidder en overordnet vision for at identificere potentielle fejl.

Nøglespørgsmål og Svar:

1. Hvorfor er AI-færdighedsudvikling vigtig for ingeniørstuderende?
AI-færdighedsudvikling er afgørende, da AI er et hurtigt voksende område med stigende anvendelser i forskellige brancher. Ingeniørstuderende, der er udstyret med AI-færdigheder, er mere tilpasningsdygtige over for fremtidige teknologiske ændringer og jobmarkedets krav.

2. Hvad er udfordringerne ved at inkorporere AI i ingeniøruddannelser?
Udfordringer omfatter at sikre, at pensum forbliver opdateret med hurtigt udviklende AI-teknologier, give praktisk erfaring med tilstrækkelige ressourcer og finde kvalificerede instruktører med relevant brancherfaring.

3. Hvad er de potentielle kontroverser forbundet med AI?
Potentielle kontroverser omfatter etiske bekymringer som privatlivskrænkelser, algoritmiske fordomme, jobfordrivelser på grund af automatisering og vanskeligheden ved at regulere AI-teknologier.

Fordele og Ulemper:

De fordele ved at ingeniørstuderende skærper AI-færdigheder inkluderer:

Øget beskæftigelse: Da jobmarkedet i stigende grad kræver AI-ekspertise, forbedrer disse færdigheder studerendes jobmuligheder.
Innovationspotentiale: Studerende med AI-færdigheder kan bidrage til banebrydende teknologier og innovation.
Tværfaglige anvendelser: AI-færdigheder er alsidige og kan anvendes på tværs af forskellige ingeniørområder.

De ulemper kan inkludere:

Risiko for forældelse: AI-teknologier ændres hurtigt, og færdigheder kan blive forældede, hvis de ikke kontinuerligt opdateres.
Ethiske bekymringer: Der kan være utilstrækkeligt fokus på de etiske implikationer af AI-udviklinger i ingeniørprogrammer.
Ressourcekrævende: At give kvalitets-undervisning i AI kræver betydelige ressourcer, herunder erfarne lærere og computeringst infrastruktur.

Relaterede Links:

École Pour l’Informatique et les Techniques Avancées (EPITA)
École Normale Supérieure Paris-Saclay

Det er afgørende for ingeniørprogrammer som dem på Epita School of Computer Science and Advanced Techniques at kontinuerligt udvikle og tilpasse deres pensum for at inkorporere de nyeste AI-metoder og værktøjer, såsom ChatGPT, for at holde deres studerende konkurrencedygtige på det globale jobmarked. Dette inkluderer ikke kun teknisk træning, men også fremme af en dybere forståelse af de etiske og samfundsmæssige konsekvenser af AI.

Privacy policy
Contact