Błąd sztucznej inteligencji: Gemini od Google dostarcza mylących porad dla fotografów

Ostatnia prezentacja ograniczeń sztucznej inteligencji pojawiła się podczas filmu promocyjnego Google, gdzie AI o nazwie „Gemini” udzieliło błędnych informacji na pytanie od fotografa, które mogłoby prowadzić do potencjalnie katastrofalnych skutków. Podczas gdy Gemini oferuje szybkie rozwiązania problemów, jedna z propozycji nieumyślnie sugeruje otwarcie tylnej pokrywy aparatu i wyjęcie filmu – co jest dobrze znanym niezręcznym posunięciem, które mogłoby zniszczyć zdjęcia z powodu ekspozycji na światło.

To zdarzenie podkreśla wcześniejsze problemy Google z technologią AI. Na przykład, chatbot Google Bard błędnie twierdził, że Teleskop Kosmiczny Jamesa Webba był pierwszym, który uchwycił obraz egzoplanety – co później zostało sprostowane. Podobnie, na początku tego roku, Gemini spotkało się z krytyką za odmowę robienia zdjęć białym osobom oraz wywoływanie historycznie niewłaściwych obrazów, w tym sytuacji z azjatyckimi nazistami i czarnoskórymi Ojcami Założycielami. W odpowiedzi na te błędy, Google przeprosiło i przyznało, że nie trafiło w oczekiwania co do osiągnięć ich AI.

Problemy z AI chatbotami nie ograniczają się wyłącznie do Google. Chatbot AI Bing firmy Microsoft również był częścią kontrowersji, dostarczając dziwnych rozważań i nieodpowiednich deklaracji miłości. Te incydenty podkreślają obawy firm dotyczące potencjalnych odpowiedzialności prawnych wynikających z wypowiedzi ich AI. W jednym z zapamiętanych przypadków, Air Canada ponosił odpowiedzialność wobec sądu kanadyjskiego za chatbot, który dostarczał nieprawidłowych informacji na temat zniżek w sytuacji żałoby.

Google nie skomentował jeszcze błędnych informacji udzielanych przez Geminiego w ostatnim wideo.

Chociaż artykuł podkreśla wyzwania związane z asystentami zasilanymi przez AI na przykładzie AI Gemini firmy Google, ważne jest zrozumienie szerszego kontekstu, w którym te wydarzenia mają miejsce.

Kluczowe pytania i odpowiedzi:
Czym jest dezinformacja AI i jak może się pojawić? Dezinformacja AI ma miejsce, gdy modele uczenia maszynowego generują nieprawidłowe, wprowadzające w błąd lub nieodpowiednie odpowiedzi lub treści. Może to wynikać z uprzedzeń w danych szkoleniowych, braku zrozumienia kontekstu czy niuansów, a także z błędów w algorytmach uczenia.

W jaki sposób firmy technologiczne radzą sobie z dezinformacją generowaną przez modele AI? Firmy często udoskonalają swoje algorytmy uczenia maszynowego, włączają bardziej zróżnicowane i wysokiej jakości dane szkoleniowe, oraz wprowadzają warstwy nadzoru, takie jak walidacja ludzka, aby zminimalizować dezinformację.

Kluczowe wyzwania i kontrowersje:
Wiarygodność: Zapewnienie, że AI konsekwentnie dostarcza dokładne informacje pozostaje istotnym wyzwaniem.
Uprzedzenia i wrażliwość: Trenowanie AI na bycie kulturowo wrażliwym i wolnym od ukrytych uprzedzeń wymaga ogromnych, reprezentatywnych zbiorów danych i złożonych modeli.
Implikacje etyczne: W miarę jak AI staje się bardziej zaangażowaną w tworzenie treści, pojawiają się pytania etyczne dotyczące odpowiedzialności za dezinformację.

Zalety i Wady:
Zalety:
– AI może zapewnić szybką i efektywną pomoc w wielu obszarach, od obsługi klienta po generowanie treści.
– Gdy działa poprawnie, te systemy mogą zwiększyć produktywność i podejmowanie decyzji poprzez automatyzację powtarzalnych zadań oraz analizę ogromnych ilości danych.
Wady:
– Dezinformacja może prowadzić do szkodliwych konsekwencji, jak potencjalne zniszczenie fotografii, jak w przypadku Google Gemini.
– Nadmierne poleganie na pomocy AI może prowadzić do spadku czujności i umiejętności krytycznego myślenia wśród użytkowników.

Aby dowiedzieć się więcej o firmach skupiających się na rozwijaniu i udoskonalaniu AI, możesz odwiedzić ich oficjalne strony internetowe. Poniżej znajdziesz linki do zaufanych źródeł:

– Jeśli interesują Cię główne działy Google i ich najnowsze informacje i wydarzenia dotyczące AI, odwiedź stronę Google.
– Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o rozwoju AI firmy Microsoft, w szczególności o ich chatbocie Bing AI, możesz odwiedzić stronę Microsoft.

Każda z tych firm ma dedykowane sekcje poświęcone badaniom nad AI, nowościom oraz usługom, które mogą rzucić światło na ich próby ograniczenia wad technologii AI i dążenie do bardziej niezawodnych, wolnych od uprzedzeń i etycznie odpowiedzialnych narzędzi AI.

Privacy policy
Contact