Nowy Przełom w Diagnostyce Chorób: Wykorzystanie Technologii AI w Opiece nad Pacjentem

W dzisiejszych czasach technologia zyskuje coraz większe znaczenie w opiece zdrowotnej, otwierając nowe możliwości w diagnostyce i leczeniu różnych schorzeń. Właśnie jedną z tych nowatorskich technologii jest zatwierdzone przez Food and Drug Administration (FDA) narzędzie do diagnozowania posocznicy opartej na sztucznej inteligencji, stworzone przez firmę Prenosis z Chicago.

Posocznica to złożony stan, który przyczynia się do setek tysięcy zgonów rocznie w Stanach Zjednoczonych. Dzięki spersonalizowanemu podejściu, to innowacyjne narzędzie ma potencjał uratowania niezliczonych ludzkich istnień.

Tradycyjna opieka nad pacjentem kieruje się zaplanowanym protokołem, stosując podejście dopasowane do wszystkich przypadków. Jednak CEO Prenosis, Bobby Reddy Jr., dostrzegł konieczność bardziej spersonalizowanego podejścia. Dzięki wykształceniu w dziedzinie inżynierii elektrycznej Reddy był doskonale przygotowany do stworzenia narzędzia sztucznej inteligencji, które zrewolucjonizowałoby opiekę nad pacjentem.

Posocznica występuje, gdy układ odpornościowy organizmu atakuje własne narządy podczas próby zwalczania infekcji. Zdając sobie sprawę z powagi tego stanu, federalne agencje zdrowia postawiły sobie za priorytet zarządzanie posocznicą. Prenosis pozyskało ogromną ilość danych, w tym ponad 100 000 próbek krwi i informacji klinicznych, aby opracować swój test. Poprzez szkolenie ich algorytmu w identyfikowaniu wskaźników zdrowia najściślej związanych z rozwojem posocznicy, firma udało się zawęzić swój test do 22 kluczowych parametrów, w tym miar opartych na krwi, temperaturę i tętno.

Narzędzie diagnostyczne opracowane przez Prenosis obecnie dostarcza migawkę, która klasyfikuje ryzyko posocznicy pacjenta na cztery kategorie, począwszy od niskiego do bardzo wysokiego. Pozwala to pracownikom służby zdrowia podjąć natychmiastowe działania w przypadkach, gdy pacjent jest w wysokim ryzyku, potencjalnie zapobiegając niszczącym konsekwencjom posocznicy.

Pomimo tego, że Prenosis jest pierwszą firmą, która otrzymała zgodę FDA na test diagnostyczny do posocznicy oparty na sztucznej inteligencji, inne firmy, takie jak Epic Systems, wprowadziły już podobne narzędzia na rynek. Jednak podniesiono pytania dotyczące dokładności algorytmu Epic. Prenosis natomiast starannie opracował swoją technologię, wykorzystując wiedzę zdobytą z obserwacji personelu szpitalnego i ich interakcji z pacjentami. Reddy spędził czas w szpitalu w Illinois, studiując i rozumiejąc istniejące protokoły, zanim natknął się na publikację na temat posocznicy, która stanowiła moment przebudzenia. Rozumiejąc ogromną liczbę ofiar, jakie pochłania ten stan, Reddy uczynił z tego swoją misję, by stworzyć rozwiązanie.

Według Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), posocznica dotyka co najmniej 1,7 miliona dorosłych każdego roku w Stanach Zjednoczonych. Szokująco, około 350 000 z tych osób albo umiera w trakcie hospitalizacji, albo potrzebuje opieki hospicyjnej. Ponadto posocznica jest obecna w 1 na 3 zgonów szpitalnych. Federalne agencje skupiają się na nagradzaniu placówek, które aktywnie dążą do zmniejszenia występowania posocznicy.

Pewne grupy ludzi mają większe ryzyko rozwoju posocznicy, w tym dorośli powyżej 65 roku życia, osoby z osłabionymi układami odpornościowymi i ci, którzy niedawno doświadczyli poważnej choroby lub hospitalizacji.

Wprowadzenie tego narzędzia diagnostycznego opartego na sztucznej inteligencji ma miejsce w momencie, gdy instytucje medyczne borykają się z integracją sztucznej inteligencji w praktykach medycznych. Choć mogą istnieć obawy wśród pracowników pierwszej linii o potencjalne niedokładności i zastąpienie pracy, ważne jest uznawanie ogromnego potencjału, jaki AI niesie w transformacji opieki nad pacjentem. Przy podejściu, które uwzględnia potęgę sztucznej inteligencji, jednocześnie szanując istniejące protokoły i nieocenioną wiedzę pracowników służby zdrowia, możemy zapoczątkować nową erę spersonalizowanego i skutecznego leczenia.

Privacy policy
Contact