”Google siirtää kehittäjät ilmaisesta PaLM API:sta maksulliseen Gemini API:hin”

Tulevaisuuden tekoälyn kehitys: Googlen maksulliset PaLM-tekoälymallit

Google on äskettäin paljastanut merkittävän muutoksen, joka koskee sen tehokkaiden tekoälymallien saavutettavuutta ja vaikuttaa sovelluskehittäjiin ympäri maailmaa. Teknologiagigantti on ilmoittanut, että sen PaLM-rajapinnan ilmaisen käyttöjakson loppu häämöttää. 15. elokuuta lähtien kehittäjien on siirryttävä maksullisiin palveluihin, jos he haluavat jatkaa tämän teknologian käyttöä.

Ilmaisen PaLM-rajapalvelun sulkeminen on tulossa

Tämän vuoden alussa julkistetun Gemini-ohjelman myötä PaLM-rajapinta tarjottiin ilmaiseksi, mikä mahdollisti kehittäjien Google AI Studio -alustalla nauttia esteettömästä pääsystä. Lähestyvä määräaika merkitsee tämän aikakauden loppua, kun Google aikoo hyötyä näistä kehittyneistä tekoälymalleista esittämällä maksullisen rakenteen. Tämä päätös heijastaa muiden alan toimijoiden, kuten OpenAI:n, strategioita, jotka ovat myös valinneet tehdä rajapintansa maksullisiksi.

Tietosuoja vaarassa: 10 miljoonaa laitetta tarttui haittaohjelmistoon vuonna 2023

Digitaalisen turvallisuuden toisella osa-alueella on paljastunut hälyttävä määrä laitteita – 10 miljoonaa – jotka on kompromisoitu viime vuoden aikana haittaohjelmistojen toimesta tietojen varastamiseksi.

Käyttäjien siirtyminen ja hinnoittelu PaLM-rajapinnan ilmaisen version sulkemisen jälkeen

Kun ilmainen pääsy PaLM-rajapintaan lopetetaan, nykyiset käyttäjät ohjataan tilaamaan Google Cloud Platform Gemini-malleille. Hinnoittelutiedot alkavat 7 dollarista miljoonaa tokenia kohti ja nousevat 21 dollariin vastaavista tulosteista. Tämä muutos ei kuitenkaan vaikuta ilmaisten työkalujen, kuten Google Geminin, saatavuuteen. Vain ne, jotka ovat rakentaneet omia chatbotejaan käyttämällä Googlen rajapintoja, joutuvat sopeutumaan uuteen maksulliseen kehykseen.

Vaikutukset kehittäjiin ja pienyrityksiin

Tämä politiikka merkitsee vaikeaa käännekohtaa monille yksittäisille kehittäjille ja pienyrityksille. Mahdollisuus kokeilla Googlen hienostuneita tekoälyn ominaisuuksia maksutta on päättymässä. Kaikesta huolimatta täysi pääsy Geminiin jatkuu Google Cloudin Vertex AI -alustan kautta.

Siirtymisestä ilmaisesta PaLM-rajapinnasta maksulliseen Gemini-rajapintaan Googlelta käsiteltäessä on tärkeää huomioida joitakin yleisluonteisia näkökulmia tämän kehityksen osalta.

Tärkeitä kysymyksiä ja vastauksia:

1. Mitä PaLM-rajapinta ja Gemini-rajapinta tarkalleen ovat?
PaLM-rajapinta (Pathways Language Model API) ja Gemini-rajapinta ovat Googlelta tarjottuja rajapintoja, jotka mahdollistavat kehittäjien vuorovaikutuksen ja Googlen kehittyneiden kielimallien hyödyntämisen. PaLM on laajamittainen kielimalli, joka tunnetaan kyvyistään ymmärtää ja luoda ihmismäistä tekstiä. Gemini on uudempi malli, johon Google siirtyy ja johon kehittäjien on maksettava saatavuudesta.

2. Miten tämä muutos vaikuttaa laajempaan tekoälyekosysteemiin?
Googlen päätös viittaa kasvavaan trendiin, jossa suuret tekoälyntarjoajat rahastavat aiemmin ilmaisia palveluitaan. Tämä muutos voisi rohkaista lisää investointeja ja mahdollisesti nopeampaa tekoälyteknologioiden kehittämistä. Se voi kuitenkin myös rajoittaa pääsyn aloittaville yrityksille ja itsenäisille kehittäjille kustannuskynnyksen vuoksi.

3. Ovatko PaLM- ja Gemini-vaihtoehdot olemassa?
Kyllä, muut yritykset ja avoimen lähdekoodin yhteisöt tarjoavat vaihtoehtoisia kielimalleja. Kehittäjien kannattaa harkita näitä vaihtoehtoja, erityisesti jos he ovat kustannustietoisia tai etsivät erilaisia ominaisuuksia tai eettisiä lähestymistapoja tekoälyyn.

Keskeiset haasteet ja kiistat:

Yksi kehittäjiin kohdistuva keskeinen haaste on siirtymiseen liittyvät kustannukset maksettavaan rajapintaan. Maksujen käyttöönottaminen voi tukahduttaa innovaation pienempien kehittäjien ja yritysten keskuudessa, jotka hyötyivät ilmaisesta pääsystä. Lisäksi on mahdollista kiista liittyen tietosuojaan; rahastettavaksi tulevien rajapintojen avulla koulutettujen mallien käyttöön liittyvät tiedot ja niiden käsittely muodostavat huolenaiheen, erityisesti kun otetaan huomioon laajempi digitaalisen turvallisuuden tilanne.

Edut ja haitat:

Maksulliseen malliin siirtymisen edut sisältävät Googlen tulonlisäyksen, jota voidaan uudelleen sijoittaa tutkimukseen ja kehitykseen, mahdollisesti johtaen parannettuihin tekoälymalleihin ja palveluihin. Se kannustaa myös käyttäjiä vakavaan sitoutumiseen Googlen alustalle.

Haitat ovat mahdolliset esteet kehittäjille ja pienyrityksille, jotka eivät pysty varautumaan uusiin kustannuksiin, mahdollisesti johtaen tekoälyn kehitysvallan keskittymiseen varakkaampien yritysten keskuuteen. Lisäksi on riski luoda taloudellinen kuilu teknologia-alalla, jossa vain taloudellisesti vahvat voivat varaa innovoida ja kilpailla.

Saat lisätietoja Google AI -tekniikoista ja -palveluista vierailemalla Googlen virallisella verkkosivustolla tämän linkin kautta: Google Cloud Platform. Huomaa, että yksityiskohdat tietynlaisista palveluista, kuten PaLM API, Gemini API ja hinnoittelu, saattavat muuttua viime päivityksen jälkeen, joten ole aina yhteydessä virallisiin lähteisiin saadaksesi tarkimmat ja ajantasaiset tiedot.

Privacy policy
Contact