Ruokailuketjujen tulevaisuus: Yum! Brands ja tekoälyn vallankumous

Pikalounaskulttuuria leimaava pikaruokateollisuus on jatkuvassa muutoksessa, ja Yum! Brands -tyyppiset yritykset ovat etulinjassa omaksumassa teknologisia edistysaskeleita. Tekoälyn (AI) integroiminen toimintaansa on erinomainen esimerkki siitä, miten AI vallankumouttaa eri toimialoja.

Yum! Brands, joka omistaa suosittuja ketjuja kuten KFC, Taco Bell, Pizza Hut ja Habit Burger Grill, tutkii ”AI-käyttöön perustuvan” toiminnan mahdollisuuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että AI-teknologia tulee pelaamaan ratkaisevaa roolia ruoanvalmistuksen virtaviivaistamisessa heidän keittiöissään ja eri näkökohtien optimoinnissa ravintoloissaan. Tavoitteena on parantaa tehokkuutta ja tuottavuutta ylläpitäen samalla korkeat laatusäännöt.

Tuen osoituksena visiolleen, Yum! Brands on tehnyt merkittäviä investointeja teknologiaan ja automaatioon. Fox Businessin mukaan nämä panostukset ovat johtaneet huomattavaan digitaaliseen muutokseen, jossa noin 45% brändin myynnistä generoidaan nyt digitaalisten kanavien kautta. Tämä edustaa merkittävää kasvua verrattuna vuoteen 2019 ja korostaa yrityksen sitoutumista hyödyntämään teknologiaa toiminnallisen menestyksen saavuttamiseksi.

Yum! Brandsin Chief Technology Officer korostaa yrityksen ”AI-ensi-ajattelua” pikaruokaravintoloiden osalta. He uskovat, että potentiaali integroida AI heidän malliinsa on rajaton, ja se voi vallankumouttaa sen, miten heidän ravintolansa toimivat. Tukemaan toimintoja, Yum! Brands on kehittänyt ’SuperSovelluksen,’ mobiilisovelluksen, joka on suunniteltu erityisesti ravintolapäälliköille. Tämä sovellus mahdollistaa tiimien pyytää ohjeita ja apua operatiivisissa kysymyksissä, edistäen tehokkuutta ja tuottavuutta.

Yum! Brandsin AI:n omaksuminen ei ole vain haluaa toiminnalliseen optimointiin vaan myös ulkoisia tekijöitä, kuten työvoimakustannusten muutoksia. Kun Kalifornian minimipalkkalakia on uudistettu, pikaruokateollisuuteen on vaikuttanut merkittävästi. Ravintolatoimijat kohtaavat nyt korkeammat työvoimakustannukset, kun suurin osa työntekijöistä ansaitsee 20 dollaria tunnissa. Tämä on saanut toimijat turvautumaan AI:hin keinona alentaa kustannuksia ja lisätä myyntiä. Automaatiolla tiettyjen tehtävien osalta ja prosessien optimoinnilla AI voi auttaa lieventämään nousevien työvoimakustannusten vaikutuksia.

Koska pikaruokateollisuus jatkaa kehittymistään, on selvää, että AI tulee pelaamaan ratkaisevaa roolia sen tulevaisuuden muokkaamisessa. Yum! Brandsin tutkimus AI:n voimaantuneesta toiminnasta on vain yksi esimerkki siitä, miten yritykset omaksuvat teknologian pysyäkseen kilpailukykyisinä ja ajamaan tehokkuutta tässä jatkuvasti muuttuvassa markkinassa.

Privacy policy
Contact