Oivallukset ja haasteet tekoälyalan murroksessa

Kokeneet tekoälyn ammattilaiset ovat siirtymässä pois Metasta, vaikka yritys onkin merkittävä toimija alalla. Tämä kasvava trendi vaikuttaa merkittävästi sekä Metaan että tekoälysektoriin kokonaisuutena.

Taustalla oleva pääsyy näihin lähtöihin on työntekijöiden turhautuminen siihen, että heitä on rajoitettu käyttämään tekoälyä vain olemassa oleviin ja menestyksekkäisiin tuotteisiin, sen sijaan että heillä olisi mahdollisuus tutkia kokeellisia projekteja. Tämä rajoitus on saanut monet tekoälyn ammattilaiset etsimään mahdollisuuksia muualta.

Tunnistaen tekoälyosaajien suuren kysynnän some-jätti Meta on pyrkinyt houkuttelemaan tekoälyn insinöörejä houkuttelevilla palkkaus- ja etupaketeilla. Yritys on kuitenkin kamppaillut säilyttääkseen tekoälytiiminsä, sillä useat avainhenkilöt ovat valinneet liittyä mieluummin tekoäly-startuksiin. Pyrkiessään pitämään heidät mukana, Meta CEO Mark Zuckerberg on henkilökohtaisesti ottanut yhteyttä näihin ammattilaisiin tarjoten suuria palkkoja ja etuja.

Viime viikkoina Meta on todistanut vähintään kolmen korkean tason tekoälytyöntekijän lähdön. Generatiivisen tekoälyn johtaja Devi Parikh, tutkimustieteilijä Abhishek Das ja tekniikan johtaja Erik Meijer ovat kaikki jättäneet yrityksen. Meijer, joka aiemmin johti tiimiä, joka työskenteli koneoppimisinfrastruktuurin parissa, jatkoi työtään, vaikka suurin osa tiimistä irtisanottiin vuonna 2022. Hän on kuitenkin valinnut nyt lähteä Metasta ja perustaa oman tekoäly-startupin, huolimatta houkuttelevista tarjouksista muilta johtavilta yrityksiltä alalla. Parikh ja Das jakavat samanlaisia tuntemuksia.

Johtavien tekoälyaammattilaisten suosio on kasvussa, kun he haluavat mieluummin työskennellä Language Learning -malleissa (LLM) suurten teknologiayhtiöiden ulkopuolella. Meta on itse kokenut yli 30 % tekoälyprojektien työntekijöiden poistumisen vuoden 2023 alusta lähtien. Tämä trendi on johtunut paremmasta pääsystä laskentaresursseihin ja suurten teknologiayhtiöiden haluttomuudesta satsata monimutkaisiin kokeellisiin projekteihin, huolimatta heidän taloudellisesta mahdollisuudestaan kouluttaa LLM:iä.

Isojen teknologiayritysten tekoälyosaajien lähdöt ovat myötävaikuttaneet yritysten kuten Anthropic, Cohere ja OpenAI nousuun. Nämä yritykset tarjoavat innovaattoreille vapauden ja kehitysvauhdin, jota suuret yritykset usein taistelevat tarjotakseen huolistaan markkinoiden mullistumisesta ja asiakkaiden reaktioista huolimatta. Vaikka haasteita on, yritykset kuten Meta varallisuutensa ansiosta tuskin kohtaavat merkittäviä esteitä saavuttaakseen tekoälytavoitteensa lähitulevaisuudessa.

UKK

Miksi tekoälyn ammattilaiset siirtyvät pois Metasta?
Tekoälyn ammattilaiset siirtyvät pois Metasta yrityksen keskittyessä tekoälyn käyttämiseen olemassa oleviin tuotteisiin sen sijaan, että heillä olisi mahdollisuus kokeiluihin.

Mihin nämä ammattilaiset siirtyvät?
Monet näistä ammattilaisista siirtyvät tekoäly-startupeihin, jotka tarjoavat enemmän vapautta ja kehitysmahdollisuuksia.

Miten Meta yrittää säilyttää tekoälytiiminsä?
Meta CEO Mark Zuckerberg on henkilökohtaisesti ollut yhteydessä tekoälyammattilaisiin tarjoten houkuttelevia palkkauspaketteja ja etuja.

Mitä ajaa ammattilaisten trendiä työskennellä LLM:issä suurten teknologiayritysten ulkopuolella?
Trendiä ajaa tarve paremmalle pääsylle laskentaresursseihin ja suurten teknologiayritysten haluttomuus sijoittaa kokeellisiin projekteihin.

Mikä yritys on noussut vaihtoehdoksi suurille teknologia-alan yrityksille tekoälyaammattilaisille?
Yritykset kuten Anthropic, Cohere ja OpenAI ovat saavuttaneet suosiota tekoälyaammattilaisten keskuudessa, jotka etsivät innovatiivisempaa ja dynaamisempaa työympäristöä.

Lähde: Spiceworks

Privacy policy
Contact