Uus Areng meelelahutustööstuses: AI tehnoloogia riskid ja õiguslikud tagajärjed

George Carlini pärand ja Dudesy jõuavad kohtuvälisele kokkuleppele, tuues esile AI tehnoloogia riskid.

George Carlini pärand jõudis kokkuleppele Dudesy’ga, podcast’iga, mis väitis kasutanud olevat AI-d, et luua stand-up eriprogramm hiljuti lahkunud koomiku stiilis. Eriprogramm nimega “George Carlin: Surnud ja armastusväärne” pälvis märkimisväärset tähelepanu, kuid varsti selgus, et AI väide polnud täielikult tõene, nagu eelnevates aruannetes sisaldatud.

Kohtuasi, mille esitas Carlini pärand, süüdistas Dudesy’t George Carlini nime, maine ja sarnasuse ärakasutamises eriprogrammi loomisel ja reklaamimisel. Kuigi eriprogrammi tegelik autorlus oli vaidlustatud, tekitas seos päris Carlini ja AI-generereritud versiooni vahel Dudesy’le õiguslikke riske.

Kokkulepe tähistab võitu kunstnikele ja avaliku elu tegelastele, kelle õigusi võib rikkuda AI tehnoloogia. Carlini pärandi advokaat Joshua Schiller rõhutas AI tööriistade võimu ja potentsiaalseid ohte, mis võivad jäljendada hääli, genereerida võltsfotosid ja muuta videosid. Ta kutsus kohtuid üles kiirele ja jõulisele tegevusele, et saada vastutusele AI tarkvarafirmad.

Kohtudokumendid näitasid, et Dudesy oli juba võtnud meetmeid eriprogrammi ja kõigi viidete Carlinile eemaldamiseks veebiplatvormidelt pärast kohtuasja esitamist. Kokkuleppe osana on Dudesy-l ja selle sidusettevõtetel keelatud eriprogrammi uuesti üles laadida või kasutada Carlini pilti, häält või sarnasust tulevastes sisudes.

Hoolimata sellest, et eriprogrammi koopiaid võib endiselt leida internetist, ei omistata Dudesy poolt kolmandate isikute poolt tehtud uuestiüleslaadimisi neile. Seda lahendust tervitas Kelly Carlin, George Carlini tütar, väljendades tänulikkust, et kostjad käitusid vastutustundlikult ja eemaldasid video kiiresti. Ta loodab, et see juhtum toimib hoiatusena AI tehnoloogiate poolt tekitatavate potentsiaalsete ohtude kohta ning vajadusest kaitsta kunstnikke, loojaid ja kõiki isikuid.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Mis oli kokkulepe George Carlini pärandi ja Dudesy vahel?
Kokkulepe tähendas seda, et Dudesy-l on keelatud uuesti üles laadida stand-up eriprogramm nimega “George Carlin: Surnud ja armastusväärne.” Samuti ei tohi nad kasutada Carlini pilti, häält ega sarnasust oma tulevases sisus.

Milliseid riske kohtuasi tõi esile seoses AI tehnoloogiaga?
Kohtuasi tõstis esile AI tehnoloogia ohte, sealhulgas võimet jäljendada hääli, genereerida võltsfotosid ja muuta videosid. Kokkulepe toimib hoiatusena potentsiaalsete ohtude ja nõuetekohaste kaitsemeetmete vajaduse kohta.

Kas Dudesy võetakse vastutusele kolmandate isikute tegemiste eest uuestiüleslaadimisel?
Ei, Dudesy’t mitte ei peeta vastutavaks kolmandate isikute poolt tehtud uuestiüleslaadimiste eest. Vastutus lasub neil, kes iseseisvalt valivad materjali uuesti postitada.

Mis on selle kokkuleppe tähtsus kunstnikele ja avalikesse isikutesse?
See kokkulepe on kunstnikele ja avalikele isikutele peetavaks võiduks, kelle õigusi võivad rikkuda AI tehnoloogia. See rõhutab vajadust seadusliku tegevuse järele nende õiguste kaitseks ja AI tarkvarafirmade vastutusele võtmiseks.

Kust saab pärast selle eemaldamist eriprogrammi koopiaid leida?
Eriprogrammi koopiaid võib endiselt leida internetist, kuid kõik kolmandate poolt tehtud repostid Dudesy’le omistatud ei kaasata, vastavalt kokkuleppe tingimustele.

Allikas: Ars Technica

Kokkulepe George Carlini pärandi ja Dudesy vahel tähistab olulist arengut meelelahutustööstuses, tuues esile AI tehnoloogia potentsiaalsed riskid ja õiguslikud tagajärjed. See juhtum toimib hoiatusena kunstnikele ja avalikele isikutele, kes on mures oma õiguste ja maine ärakasutamise pärast digitaalajastul.

Carlini pärandi poolt esitatud kohtuasi süüdistas Dudesy’t George Carlini nime ja sarnasuse ärakasutamises AI-genereritud stand-up eriprogrammi loomisel ja reklaamimisel. Seos, mis loodi päris Carlini ja AI-genereritud versiooni vahel, tõi Dudesy’le kaasa õiguslikud riskid, mis viis kokkuleppteni, mis keelab neil eriprogrammi uuesti üles laadida või kasutada Carlini pilti, häält või sarnasust tulevastes sisudes.

AI tehnoloogial on võime jäljendada hääli, genereerida võltsfotosid ja muuta videosid, seega on kunstnikele ja avalikele isikutele oluline tagada nende õiguste kaitseks asjakohased ohutusmeetmed. See kokkulepe võetakse vastu võiduna loojatele, kes võivad olla ohtlikus olukorras AI tarkvarafirmade rikkumise osas.

Kuigi eriprogrammi koopiaid võib endiselt leida internetist, ei omistata Dudesyle kolmanda isiku poolt tehtud repostid, kajastades kokkuleppe tingimusi. On oluline, et need, kes iseseisvalt otsustavad materjali uuesti postitada, oleksid teadlikud potentsiaalsetest juriidilistest tagajärgedest.

See kokkulepe on avanud laiemaid läbirääkimisi vajaduse üle seadusliku tegevuse järele AI tarkvarafirmade vastutusele võtmiseks ja kunstnike, loojate ning kõigi isikute õiguste kaitsmiseks. See rõhutab AI tööriistade võimu ja potentsiaalseid ohte, viidates vajadusele asjakohaste ohutusmeetmete ja määruste järele selles valdkonnas.

Lisateabe saamiseks võite viidata originaalartiklile Ars Technica: Ars Technica.

[embedded video]

Privacy policy
Contact