AI ja pettuste kasvav oht

Kunstlik intelligents on muutunud meie eludes üha olulisemaks, kiire innovatsioon on viinud suurema teadlikkuse ja kasutamise tarbijate ja ettevõtete seas. Siiski toob see AI revolutsioon endaga kaasa ka pimeda külje: petturite võimendamise. Suurte keelemudelite ja genereeriva AI areng on varustanud kurjategijaid uute taktikate ja tehnikatega nende rünnakute teostamiseks, olles suureks ohuks nii indiviididele kui organisatsioonidele.

Vastavalt Experiani Identiteedi- ja Petteraportile on veebipettuste hulk, mis sihib tarbijaid, järsult tõusnud, üle poole Suurbritannia tarbijatest tunneb end haavatavamana kui kunagi varem. Samamoodi väljendavad ettevõtted suurt muret pettuste riski suurenemise pärast. Selle ohu ohjeldamiseks on oluline, et nii indiviidid kui organisatsioonid õpiksid tundma teostatavaid rünnakuliike ja kuidas nende vastu kaitsta.

AI pettuse valdkonnas hakkavad ilmnema kaks peamist suundumust. Esimene on hüperpersonaliseerimine, kus teadmata tarbijaid sihitakse petuskeemidega, mis veenavad neid tegema koheülekandeid või makseid. Need rünnakud on kohandatud petma inimesi, kasutades nende isiklikke andmeid. Teine suundumus on genereeriva AI kasutamine ettevõtte konkreetse hääle või kirjutamisstiili jäljendamiseks. See võimaldab petturitel luua autentsemalt näivaid taotlusi, julgustades finantstehinguid või jagades konfidentsiaalset teavet.

Genereeriv AI on teinud petturitele rünnakute käivitamise lihtsamaks kui kunagi varem, luues võltskontosid ja rakendusi, mis tunduvad autentsed. Veelgi murettekitavam on see, et sügava võltsimise tehnoloogia, mis on toiteks AI-le, suudab nüüd luua nägusid ja hääli, mis on praktiliselt eristamatud päriselude omadest. See seab suured väljakutsed ettevõtetele, kes loodavad identiteedi kontrollisüsteemidele.

AI-toitel pettuste vastu võitlemiseks peavad ettevõtted kasutama ise AI ja masinõppe võimalusi, et olla kurjategijatest üks samm ees. See võib hõlmata pettuste tuvastamist genereeriva AI abil, tugevdatud autentimise jaoks kinnitatud biomeetriliste andmete kasutamist ning pettuste ennetamise protsesside koondamist identiteedikaitse meetoditega. Lisaks on oluline harida kliente ja tarbijaid viimaste pettuste rünnakute kohta ning nende roll ennetamisel.

Kuna AI-toitel rünnakute oht jätkab kasvamist, on hädavajalik mitmekihiline lähenemisviis pettuste ennetamisel. Seadme, käitumise, konsortsiumi, dokumendi ja isikutuvastuse meetodite ühendamisega saavad ettevõtted vähendada haavatavusi ja jagada teadmisi tekkivate rünnakute kohta andmete jagamise konsortsiumide kaudu. Ettevõtetel ja nende klientidel on vaja põhjalikku ja pikaajalist kaitsestrateegiat, et kaitsta end pidevalt areneva AI-toitel pettuse ohu eest.

Sagedased küsimused:

Mis on hüperpersonaliseerimine AI pettuse rünnakutes?
Hüperpersonaliseerimine viitab sihitud rünnakutele, mis petavad teadmata inimesi nende isiklike andmete põhjal, veenates neid tegema koheülekandeid ja makseid.

Kuidas mõjutab genereeriv AI pettuserünnakuid?
Genereeriv AI võimaldab petturitel luua autentselt näivaid võltskontosid ja rakendusi. See võimaldab neil jäljendada konkreetse ettevõtte häält või kirjutamisstiili, muutes nende taotlused autentsemaks.

Kuidas saavad ettevõtted võidelda AI-toitel pettuserünnakute vastu?
Ettevõtted saavad kasutada AI ja masinõppe tehnoloogiaid pettuste tuvastamiseks ja ärahoidmiseks. See võib hõlmata genereeriva AI kasutamist petturlike tehingute tuvastamiseks ja kinnitatud biomeetriliste andmete lisamist tugevama autentimise jaoks.

Miks on tarbijate ja klientide harimine pettuste ennetamisel oluline?
Klientide teadlikkus viimaste pettuserünnakute kohta aitab suurendada teadlikkust ja annab neile võimu enda kaitsmiseks. Petturite poolt kasutatavate taktikate mõistmine võimaldab inimestel olla valvsamad ja vältida pettustesse langemist.

Miks on mitmetasandiline lähenemine oluline pettuste ennetamisel?
Mitmetasandiline lähenemine pettuste ennetamisel aitab vähendada haavatavusi, kombineerides erinevaid meetodeid nagu seade, käitumine, konsortsium, dokument ja ID-tuvastus. See lähenemisviis tagab, et ükski nõrk koht ei saa petturite poolt ära kasutatud.

Allikas: TechRadarPro

Privacy policy
Contact