Uued suunad AI-spetsialistide lahkumisel Meta ettevõttest

Kogenud spetsialistid tehisintellekti (AI) valdkonnas lahkuvad Meta ettevõttest, hoolimata selle ettevõtte silmapaistvast positsioonist tööstuses. See kasvav trend omab olulisi tagajärgi nii Meta kui ka AI sektori tervikuna ja annab märku uutest suundadest spetsialistide eelistustes.

Lahkumiste peamine põhjus on töötajate frustratsioon, kuna neil on lubatud kasutada AI-d ainult olemasolevate ja edukate toodete jaoks, mitte aga teha eksperimentaalseid projekte. See piirang on sundinud paljusid AI-spetsialiste otsima võimalusi mujalt.

Teades, et AI talendid on suure nõudluse all, on sotsiaalmeediahiid Meta teinud jõupingutusi, et meelitada ligi AI insenere atraktiivsete pakettide ja hüvedega. Siiski on ettevõttel olnud keeruline oma AI meeskonda hoida, kuna mitmed võtmetöötajad on eelistanud liituda pigem AI-iduettevõtetega. Meta tegevjuht Mark Zuckerberg on isiklikult püüdnud neid spetsialiste meelitada, pakkudes suuri palku ja hüvesid.

Viimastel nädalatel on Meta näinud vähemalt kolme kõrgel tasemel AI töötaja lahkumist. Generatiivse AI direktor Devi Parikh, teadlane Abhishek Das ja inseneri direktor Erik Meijer on kõik ettevõttest lahkunud. Meijer, kes juhtis varasemalt meeskonda, mis tegeles masinõppe infrastruktuuriga, jätkas oma tööd hoolimata sellest, et enamik meeskonnast vallandati 2022. aastal. Siiski on ta nüüd otsustanud lahkuda Metast ja asutada omaenda AI-iduettevõtte, hoolimata ahvatlevatest pakkumistest teistelt tööstuse juhtivatelt ettevõtetelt. Parikh ja Das jagavad sarnaseid seisukohti.

Juhtivad AI-spetsialistid eelistavad üha enam töötada keeleõppe mudelite (LLM) kallal väljaspool suurtehnoloogiaettevõtteid. Meta ise on kogenud enam kui 30% oma AI-projektimeeskonna lahkumist alates 2023. aasta algusest. See trend on tingitud vajadusest parema juurdepääsu järeldustele ja suurtehnoloogiaettevõtete vastumeelsusest investeerida keerukatesse eksperimentaalprojektidesse, hoolimata sellest, et neil on finantsvahendid LLM-ide koolitamiseks.

Tarnijate ja probleemide turu-uuringud:
AI tööstus on prognooside kohaselt tulevikus märkimisväärse kasvu all. Grand View Researchi aruande kohaselt oli globaalne AI turu suurus 2020. aastal 62,35 miljardit dollarit ja see oodatakse laienevat aastatel 2021 kuni 2028 aastas keskmise 40,2% määraga. Seda kasvu ajendavad tegurid nagu AI tehnoloogiate suurenenud kasutuselevõtt erinevates tööstusharudes ning vajadus automatiseerimise ja ennustava tehnoloogia järele.

**KKK**

**Miks lahkuvad AI-spetsialistid Metast?**
AI-spetsialistid lahkuvad Metast, kuna ettevõte keskendub AI kasutamisele olemasolevate toodete jaoks, mitte aga eksperimentide lubamisele.

**Kuhu need spetsialistid lähvad?**
Paljud neist spetsialistidest liituvad AI-iduettevõtetega, mis pakuvad suuremat vabadust ja arenguvõimalusi.

**Kuidas üritab Meta hoida oma AI meeskonda?**
Meta tegevjuht Mark Zuckerberg on isiklikult püüdnud jõuda AI-spetsialistideni, pakkudes atraktiivseid palgapakette ja hüvesid.

**Mis ajendab trendi, kus spetsialistid eelistavad töötada LLM-del suurtehnoloogiafirma väljaspool?**
Trendi ajendab parem juurdepääs arvutusressurssidele ja suurtehnoloogiaettevõtete vastumeelsus investeerida eksperimentaalprojektidesse.

**Millised ettevõtted on kerkinud alternatiivina suurtele tehnoloogiatele AI-spetsialistidele?**
Ettevõtted nagu Anthropic, Cohere ja OpenAI on populaarsust kogunud AI-spetsialistide seas, kes otsivad innovaatilisemat ja dünaamilisemat töökeskkonda.

Allikas: [Spiceworks](https://www.spiceworks.com/)

Privacy policy
Contact