Befordrende Generation Z-medarbejdere med AI-træning

Udnyt potentialet hos unge Gen Z-medarbejdere ved at accelerere deres kompetenceudvikling gennem AI-træning, der revolutionerer forretningslandskabet. Dyk ned i, hvordan AI får disse personer til at påtage sig roller som eksterne træningsfacilitatorer, alt sammen i et hurtigt tempo.

Executive-fellow hos Sumitomo Life Insurance Mutual Company

Efter at være blevet en del af Sumitomo Life Insurance Mutual Company, har denne person fordybet sig i livsforsikringsbranchen. Fra at have ledet IT-projektet for sundhedsfremmende forsikringen “Sumitomo Life ‘Vitality'” siden 2016, fungerer de nu som Digital Co-Creation Officer. I denne rolle strategiserer og udfører de digitale initiativer, deltager i co-creation-aktiviteter med partnerfirmaer og lokale myndigheder samt udvikler DX-talenter internt og eksternt.

Informationsafdelingen hos Sumitomo Life Insurance Mutual Company

Som IT-professionel hos Sumitomo Life har denne person været involveret i interne dataanalyseprojekter og har leveret talentudviklingsprogrammer med henblik på co-creation med virksomheder. Derudover har de udviklet grundlæggende AI-træningsprogrammer til forskellige afdelinger på tværs af landet og fungerer aktivt som instruktør, samtidig med at de finder afslapning gennem deres golfinteresse i weekenderne.

Forbedring af civile svarservices ved brug af AI i Toda City

Den 30. august 2024, overvær en demonstration af, hvordan AI anvendes i Toda City til at håndtere offentlige henvendelser gennem stemmegenkendelsesteknologi, hvilket lukker hullet i administrative tjenester ved at besvare spørgsmål og give information sømløst.

Digital Strategy Section hos Toda City Planning and Finance Department

Som administrerende direktør for en generel virksomhed, der fremmer digital offentlig kommunikation, en rådgiver for regional informationsteknologi under Ministeriet for Indre Anliggender og Kommunikation samt en konsulent, der støtter kommunale digitale initiativer i Saitama Præfektur, har denne person en masse erfaring. Født i 1965, begyndte de deres karriere på Kawaguchi City Hall i 1987, stoppede der i 2017 og fungerer nu som chef for Digital Strategy Section på Toda City Hall siden 2021.

I den dynamiske forretningsverden har integrationen af AI-træning til at styrke Gen Z-medlemmers empowerment vist sig at have et betydeligt potentiale. Mens den foregående artikel fokuserede på accelerationen af kompetenceudvikling gennem AI, lad os udforske yderligere aspekter, der dykker dybere ned i dette transformative fænomen.

Nøglespørgsmål og indsigt:

1. Hvordan bidrager AI-træning til at forbedre Gen Z-medlemmers tilpasningsevne og smidighed på arbejdspladsen?

AI-træning ruster Gen Z-medlemmer med de nyeste teknologiske færdigheder, der gør dem i stand til at navigere i komplekse opgaver med effektivitet og innovation. Denne færdighed forbedrer deres professionelle vækst og bidrag i organisationen.

2. Hvad er de primære udfordringer forbundet med implementeringen af AI-træning for Gen Z-medlemmer?

Én nøgleudfordring er at sikre, at AI-træningsprogrammer konstant opdateres for at holde trit med hurtigt udviklende teknologier. Derudover er det afgørende at adressere bekymringer relateret til datasikkerhed og etiske overvejelser ved brugen af AI for et bæredygtigt træningsgrundlag.

Fordele og ulemper ved AI-træning:

Fordele:

  • Forbedret kompetenceudvikling: AI-træning beføjer Gen Z-medlemmer til at tilegne sig nye kompetencer og opdatere deres eksisterende, hvilket holder dem konkurrencedygtige på det skiftende arbejdsmarked.
  • Forbedret effektivitet: Automatisering gennem AI strømliner processer, hvilket giver medarbejderne mulighed for at fokusere på værdiskabende opgaver.
  • Personlig tilpasset læring: AI-algoritmer kan skræddersy træningsprogrammer til individuelle læringsstile, hvilket maksimerer effektiviteten.

Ulemper:

  • Opstartsudgifter: Opsætning af AI-træningsinfrastruktur kan være dyr, især for mindre virksomheder.
  • Modstand mod forandring: Nogle medarbejdere kan være tilbageholdende med at omfavne AI-teknologier, hvilket fører til en langsommere vedtagelseshastighed.
  • Datasikkerhedsbekymringer: Brugen af AI til træningsformål rejser spørgsmål om datasikkerhed og beskyttelse.

Samlet set overstiger fordelene ved AI-træning til Gen Z-medlemmer ulemperne, hvilket indvarsler en ny æra med medarbejderstyrke og innovation.

For yderligere information om integration af AI i medarbejdertræning og -udvikling, besøg Forbes.

Privacy policy
Contact