Title: „Jaunesnųjų Z kartos darbuotojų įgalinimas naudojant dirbtinio intelekto mokymus“

Jaunimo „Gen Z“ darbuotojų potencialo atrakinėjimas, pagreitinant jų įgūdžių plėtojimą per dirbtinio intelekto mokymus, revoliucionuoja verslo aplinką. Išsiaiškinkite, kaip dirbtinis intelektas skatina šiuos asmenis įsitraukti į išorinių mokymų facilitatorių vaidmenis, visais sparčiais tempais.

Sumitomo Life Insurance Mutual Company Vyresnysis Narė

Prisijungę prie „Sumitomo Life Insurance Mutual Company“, šis asmuo įsigilino į gyvybės draudimo verslą. Nuo 2016 m. lydėdamas IT projektą sveikatos priežiūros orientacijos draudimui „Sumitomo Life ‘Vitality’“, jis dabar dirba kaip Skaitmeninio Bendradarbiavimo Pareigūnas. Šiame vaidmenyje jis strategiškai planuoja ir įgyvendina skaitmeninius iniciatyvus, dalyvauja bendros kūrybos veiklose su partneriais ir vietos valdžios institucijomis, bei ugdo DX talentus vidaus ir išorėje.

Informacinių sistemų skyrius „Sumitomo Life Insurance Mutual Company“

Prisijungęs prie „Sumitomo Life“ kaip IT profesionalas, šis asmuo dalyvavo vidaus duomenų analizės projektuose, teikė talentų plėtros programas, skirtas bendrai kūrybai su įmonėmis. Be to, jis sukūrė pagrindines dirbtinio intelekto mokymo programas įvairiems filialams visoje šalyje ir aktyviai tarnauja kaip instruktorius, praleisdamas savaitgalius golfu laisvalaikio veikla.

Viešųjų paslaugų Stiprinimas Naudoti AI Toda Mieste

2024 m. rugpjūčio 30 d., būkite liudytojais demonstracijai, kaip Toda mieste naudojamas dirbtinis intelektas, kad būtų tvarkomi vieši paklausimai, naudojant balso atpažinimo technologiją, perimant spragas viešoje tarnyboje, atsakydami į klausimus ir suteikiant informaciją sklandžiai.

Skaitmeninės Strategijos Skyrius „Toda City Planning and Finance Department“

Kaip bendrosios korporacijos, skatinančios skaitmeninę viešąsias ryšių veiklas, atstovas, Už vidaus reikalų ir ryšių su visuomene ministerijos regioninių informacinių technologijų patarėjas ir konsultantas, palaikantis miesto skaitmeninius iniciatyvus Saitama prefektūroje, šis asmuo turi gausų patirtį. Gimęs 1965 m., jis pradėjo karjerą Kaavaguti miesto rūmuose 1987 m., ten atsistatė 2017 m. ir dabar nuo 2021 m. tarnauja kaip „Toda City Hall’s“ Skaitmeninės Strategijos Skyriaus vadovas.

Verslo dinamiškame pasaulyje, AI mokymų integravimas, siekiant suteikti galimybę „Gen Z“ darbuotojams, parodė didelį potencialą. Nors ankstesnis straipsnis išryškino įgūdžių plėtojimo pagreitinimo per AI aspektus, kai kurie ir giluminiai aspektai detaliau išnagrinės šį transformacinį reiškinį.

Svarbūs klausimai ir Pastabos:

1. Kaip AI mokymai prisideda prie „Gen Z“ darbuotojų prisitaikymo ir lankstumo darbo vietoje stiprinimo?

AI mokymai aprūpina „Gen Z“ darbuotojus naujausiais technologiniais įgūdžiais, leidžiant jiems efektyviai ir inovatyviai spręsti sudėtingus uždavinius. Ši sėkmė didina jų profesinį augimą ir indėlį į organizaciją.

2. Kas yra pagrindiniai iššūkiai, susiję su AI mokymų įgyvendinimu „Gen Z“ darbuotojams?

Vienas iš pagrindinių iššūkių yra užtikrinti, kad AI mokymų programos būtų nuolat atnaujinamos, siekiant išlaikyti lygiuojantys su sparčiai besivystančiomis technologijomis. Be to, svarbu sprendžiant susijusias problemas dėl duomenų privatumo ir etinių klausimų, susijusių su AI naudojimu, siekiant tvarios mokymų struktūros.

AI Mokymo Pranašumai ir Trūkumai:

Pranašumai:

  • Pagerintas Įgūdžių Plėtrą: AI mokymai leidžia „Gen Z“ darbuotojams tobulinti ir atnaujinti įgūdžius, išlikti konkurencingiame besivystančiame darbo rinkoje.
  • Pagerinta Efektyvumas: Automatizavimas per AI supaprastina procesus, leidžiant darbuotojams sutelkti dėmesį į didelę naudą teikiančius uždavinius.
  • Individualus Mokymasis: AI algoritmai gali pritaikyti mokymo programas individualiems mokymosi būdams, maksimizuojant efektyvumą.

Trūkumai:

  • Pagrindinės Diegimo Išlaidos: AI mokymo infrastruktūros nustatymas gali būti brangus, ypač mažoms įmonėms.
  • Priešinimasis Pokyčiams: Kai kurie darbuotojai gali būti nepalinkę priimti AI technologijų, darant perėjimą lėtesniu tempu.
  • Duomenų Saugumo Problemos: AI naudojimas mokymams kelia klausimus dėl duomenų privatumo ir apsaugos.

Apibendrinant, AI mokymų pranašumai „Gen Z“ darbuotojams lenkia iššūkius, skelbdami darbo jėgos įgalinimo ir inovacijų naują erą.

Daugiau informacijos apie AI integravimą į darbuotojų mokymo ir plėtros procesą, lankykite Forbes.

Privacy policy
Contact