Nye udfordringer for kunstig intelligens i sundhedssektoren

Sundhedsindustrien ser potentialet i kunstig intelligens (AI) for at revolutionere leveringen af sundhedsydelser, især i underforsynede samfund. Dog kræver integrationen af AI-applikationer i væsentlige sundhedstjenester at tage hensyn til behovene og perspektiverne fra samfunds sundhedsarbejdere (CHWs), som vil være ansvarlige for implementering af disse teknologier.

En undersøgelse om Samfunds sundhedsarbejders opfattelse af AI-aktiverede mobile sundhedsapplikationer i landdistrikterne i Indien understreger vigtigheden af, at AI-designere og -udviklere har en dyb forståelse af sammenhængen, hvor deres systemer vil blive implementeret. I modsætning til traditionel forskning inden for informations- og kommunikationsteknologi til udvikling (ICT4D) introducerer AI-teknologier nye kompleksiteter og risici i forhold til retfærdighed, ansvarlighed, gennemsigtighed og utilsigtede konsekvenser, som skal studeres proaktivt, inden de implementeres.

Et centralt punkt fra undersøgelsen er behovet for, at AI-udviklere planlægger for fejl. Dette indebærer at forudse potentielle fejl, såsom fejlklassificering eller infrastrukturelle udfordringer, og have strategier på plads for at håndtere dem. Det er vigtigt at bemærke, at CHWs måske ikke besidder omfattende kendskab til AI eller teknisk ekspertise, hvilket gør det sandsynligt, at de accepterer resultatet fra AI-systemet uden at sætte spørgsmålstegn ved det. Derfor skal udviklere proaktivt identificere, vurdere og mindske potentielle fejl og den indvirkning, de kan have på patienterne.

Undersøgelsen understreger også vigtigheden af langvarig bæredygtighed, vedligeholdelse og reparation af AI-systemer. Organisationer, der planlægger at implementere AI-mobil sundhedssystemer, skal omhyggeligt overveje den løbende support og teknisk bistand, der kræves. CHWer gav udtryk for behovet for tilgængelige supportkanaler, såsom muligheden for at ringe til virksomheden om hjælp. Fejlfinding og vedligeholdelse af komplekse AI-software kan kræve fortsat involvering af dygtige designere og udviklere, da de lokale reparationseksistenser måske ikke har de nødvendige værktøjer eller kompetencer.

En anden faktor at overveje er den ekstra arbejdsbyrde og byrde, der pålægges CHWs ved indførelse af AI-systemer. Allerede belastet med tunge arbejdsbyrder vil CHWer stå over for synlige og usynlige opgaver forbundet med brugen af AI-værktøjer, forklaring og begrundelser over for deres samfund. Ujævn fordeling af denne arbejdsbyrde, hvor mindre tekniske CHWer bruger mere tid på usynligt arbejde, er også en bekymring. AI-udviklere skal tage højde for disse faktorer, når de vurderer fordelene og ulemperne ved AI-systemer og tilbyde løbende uddannelse og support.

Samlet set kræver den vellykkede integration af AI i sundhedssektoren omhyggelig planlægning og overvejelse af de unikke udfordringer, som CHWer står over for. Ved proaktivt at håndtere potentielle fejl, sikre langvarig støtte og håndtere ekstra arbejdsbyrder kan AI-applikationer virkelig transformere leveringen af sundhedsydelser, især i marginaliserede samfund.

For mere information om AI inden for sundhedssektoren og dets potentiale kan du besøge Healthcare IT News – Kunstig intelligens.

FAQ

– Hvad er AI inden for sundhedssektoren?
Kunstig intelligens (AI) inden for sundhedssektoren henviser til brugen af intelligente algoritmer og systemer til at hjælpe med opgaver såsom diagnosticering, behandlingsplanlægning og patientpleje. AI har potentialet til at forbedre effektiviteten, nøjagtigheden og tilgængeligheden af sundhedsydelser.

– Hvorfor er det vigtigt at overveje CHWer i forbindelse med AI i sundhedsapplikationer?
Samfunds sundhedsarbejdere (CHWer) spiller en kritisk rolle i leveringen af sundhedsydelser, især i underforsynede samfund. At overveje deres behov og perspektiver er nødvendigt for at sikre den vellykkede integration af AI-teknologier i deres arbejdsgange og for at undgå potentielle udfordringer eller negative konsekvenser.

– Hvad er de potentielle fejl hos AI-systemer i sundhedssektoren?
AI-systemer inden for sundhedssektoren kan fejle på forskellige måder, såsom at give forkerte diagnoser eller stå over for infrastrukturelle udfordringer (f.eks. manglende forbindelse). At planlægge for disse fejl er afgørende for at minimere negative konsekvenser for patienterne og sikre pålideligheden af AI-applikationer.

– Hvordan kan AI-udviklere støtte CHWer i brugen af AI-systemer?
AI-udviklere kan støtte CHWer ved at tilbyde løbende uddannelse, tilgængelige tekniske supportkanaler og vedligeholdelsestjenester. De bør også overveje den ekstra arbejdsbyrde og arbejdsfordeling blandt CHWer, når de designer AI-systemer, og sikre, at fordelene opvejer byrderne.

Privacy policy
Contact