Yapay Zeka Cincinnati Hastanelerinde: Faydalar ve Endişeler

Yapay zeka (AI), Cincinnati’nin büyük hastane sistemlerinde hızla ilerleme kaydediyor. TriHealth, UC Health, St. Elizabeth, Christ Hastanesi ve Bon Secours Mercy Health, hayati durumların teşhisi gibi çeşitli uygulamalar için AI’ı benimsemiştir; bunlar arasında pulmoner embolizm, inme ve meme kanseri gibi tıbbi durumlar ile sigorta ve talep faturalandırmasının otomasyonu da bulunmaktadır. Bu hastaneler, AI’ın hasta tedavisine getirebileceği faydalar konusunda hevesli olsalar da, 2023 Pew Araştırması, Amerikalıların çoğunluğunun bu dönüştürücü teknolojiye güven duymadığını ortaya koymaktadır.

Araştırmaya göre, Amerikalıların yüzde 40’tan azı, AI’ın hasta sağlık sonuçlarını iyileştirebileceğine inanmaktadır. Bu kuşku temelsiz değildir, zira ülke genelindeki sigorta şirketleri, hatalı ve potansiyel olarak ayrımcı algoritmalar nedeniyle davalara maruz kalmıştır. Ayrıca, doktorlar tarafından ChatGPT gibi AI destekli dil modellerinin kullanımı konusunda, hasta gizliliğini tehlikeye atabilecek çekinceler dile getirilmiştir.

Hastane yöneticileri, AI’ın verimliliği artırma ve bakım standartlarını yükseltme potansiyelini vurgulayarak bu endişeleri karşılıyor. Christ Hastanesi’nin baş bilgi sorumlusu Paul Grone, AI’ın özellikle geri ofis operasyonlarında onlarca yıldır sağlık endüstrisinde kullanıldığını vurguluyor. Cincinnati hastaneleri, AI’ı doktorların yerine geçen değil, onlara yardımcı olan bir araç olarak görüyor; hastalara e-postalara yanıt verme ve mesajları önceliklendirme gibi görevlerde gelişmiş algoritmalar aracılığıyla destek oluyor.

Ancak, halkın kuşkuları devam etmektedir. Pew Araştırması, Amerikalıların önemli bir çoğunluğunun, sağlık hizmeti sunucularının AI teknolojilerini hastaların risklerini tamamen düşünmeden çok hızlı bir şekilde benimseyebileceğinden endişe duyduğunu göstermektedir. Ayrıca, AI sohbet botlarının ruh sağlığı desteği sağlaması ve AI satıcılarının güvenilirliği ve uzun ömürlülüğü konusunda kuşkular dile getirilmektedir.

Bu endişeleri ele almak için hastaneler, veri gizliliğini ve AI’ın etik kullanımını sağlamak için adımlar atmaktadır. Hastaların sağlık bilgilerini korumak amacıyla Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) uyumluluğuna öncelik vermektedirler. AI satıcılarının doğru bir şekilde değerlendirilmesi, klinik sonuçları gerçekten iyileştirecek teknolojiye sahip olan güvenilir şirketleri belirlemek için hayati öneme sahiptir.

Sağlık alanındaki AI uygulamaları zorluklar ve kuşkularla karşılaşsa da, hasta bakımını iyileştirmek için büyük potansiyele sahiptir. Ancak, gizlilik endişelerini gidermek ve AI’nın sorumlu bir şekilde kullanımını sağlamak için daha kapsamlı düzenlemeler ve hasta korumaları gerekmektedir. Başkan Joe Biden’ın veri gizliliği yasası çağrısı, AI’nın vaatleri ve tehlikeleri dengeleme ihtiyacını vurgulayan doğru yönde atılmış önemli bir adımdır. Dikkatli düşünce ve etik uygulamalar ile AI, sağlık alanını devrimleştirmenin ve gelecek yıllarda hasta sonuçlarını iyileştirmenin potansiyeline sahiptir.

Privacy policy
Contact