Güney Kore Vergi Otoritesi, Yapay Zeka Entegrasyon Çabalarını Hızlandırıyor.

Güney Kore’nin Ulusal Vergi Dairesi (NTS), bir ‘AI Operasyonel İnovasyon İçin Görev Gücü’ kurarak yenilikçi bir adım atmaktadır. Son dönemde oluşturulan 12 üyeli ekip, vergi idaresinin kapsamlı bir şekilde yapay zeka kullanarak yeniden yapılandırılmasını hedeflemektedir.

Bu hamle, geçen Mayıs ayındaki kapsamlı gelir vergisi beyanı döneminde başarılı bir şekilde uyguladıkları ‘AI Vergi Danışmanlığı’nı takiben gerçekleşmektedir. Bu adım, bu AI sisteminin geliştirilmesinde önemli rol oynayan iki yetkilinin özel olarak terfi ettirildiği bir kilometre taşı olarak kaydedilmiştir.

Görev Gücü’nün hedefleri, verimliliği artırmak ve mükelleflerin konforunu geliştirmek üzerine odaklanmaktadır. Planlar, mevcut kapsamlarının ötesine geçerek AI danışmanlık hizmetlerini yıl sonu ayarlamaları ve katma değer vergisi konularını da kapsayacak şekilde genişletmeyi içermektedir. Bu hedeflerle, NTS sadece vergi danışmanlıklarındaki AI’nin erişimini genişletmekle kalmayıp aynı zamanda yerel vergi dairelerindeki çağrı hacmini azaltarak mükellefler için hizmet deneyimini doğrudan iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu hızlı AI’ya yönelik agresif yaklaşımın tetikleyicisi, yıllık vergi beyanı döneminde ortaya çıkan başarı olmuştur, zira AI’nın tanıtılmasından sonra vergi danışmanlıkları için çağrı başarı oranı %26’dan %98’e yükselmiştir. Dahası, sunulan danışmanlık sayısı, bir önceki yıla göre önemli bir artışla 1,41 milyona kadar yükselmiştir ve bu danışmanlıkların yaklaşık %74’ü etkili bir şekilde AI danışmanları tarafından yönetilmiştir.

NTS’deki teknolojik ilerlemelerin tanınmasına, iki AI sistemi geliştiriciye 7. dereceden 6. dereceye terfi ettirilmesi de dahildir. Bu IT hizmetleri katkılarının tanınması, vergi otoritesinin kurulmasından bu yana ilk kez gerçekleştirilen bir adımı temsil etmektedir.

Önemli Sorular ve Yanıtlar:

1. AI Operasyonel İnovasyon İçin Görev Gücü’nün hedefleri nelerdir?
AI Görev Gücü, verimliliği artırmayı ve vergi mükelleflerinin konforunu iyileştirmeyi amaçlayarak AI danışmanlık hizmetlerini daha geniş bir vergi ile ilgili konu yelpazesini kapsayacak şekilde genişletmeyi hedeflemektedir.

2. AI’nın vergi beyanı döneminde vergi danışmanlık sürecine etkisi nedir?
AI’nın uygulanması, vergi danışmanlıkları için çağrı başarı oranını %26’dan %98’e yükseltmiş ve danışmanlık sayısında belirgin bir artışa neden olmuştur.

3. Ulusal Vergi Dairesi’nde AI sistem geliştirme sürecinde yer alan yetkililerin terfilerinin önemi nedir?
Terfiler, NTS içindeki teknolojik ilerlemelerin ve inovasyonun önemini tanımakta olup, IT katkılarının bu şekilde ilk kez kabul edildiği bir adımı işaret etmektedir.

Anahtar Zorluklar veya Tartışmalar:
– Değişime Uyum: NTS içindeki çalışanlar, teknoloji odaklı değişikliklere direnç gösterebilecekler ve AI’nın artan rolü ve yeni iş akışlarına uyum sağlamaları gerekebilir.
– Veri Gizliliği: Vergi verileri hassas olduğundan, AI’nın entegrasyonu veri güvenliği ve gizliliği konusunda sorular doğurabilir. Mükellef bilgilerinin korunduğundan emin olmak kritik bir zorluktur.
– Doğruluk ve Hesap Sorumluluğu: AI sistemleri hatalar yapabilir ve bu hataların veya aksiliklerin sorumluluğunun belirlenmesi karmaşık olabilir.

Avantajlar:
– Artan Verimlilik: Rutin işlerin otomasyonu, insan kaynaklarının daha karmaşık konulara odaklanmasına olanak tanıyabilir.
– İyileştirilmiş Erişilebilirlik: Mükellefler, sorularına daha hızlı ve her zaman cevap alabilirler.
– Veri Analizi: AI, vergi toplama ve uyumluluğu artırabilecek desenleri ortaya çıkarmak için büyük miktarda veriyi analiz edebilir.

Dezavantajlar:
– İş Kaybı: AI’nın tanıtılması insan çalışanlara olan ihtiyacı azaltabilir, bu da iş kayıplarına veya yeniden yapılanmalara yol açabilir.
– Uygulamada Karmaşıklık: Karmaşık AI sistemlerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi pahalı ve teknolojik olarak zorlayıcı olabilir.
– Teknik Sorunlar: AI sistemleri, diğer tüm teknolojiler gibi arızalara açık olup, bu durum vergi idaresi süreçlerini aksatabilir.

Güney Kore ve bürokratik kurumları hakkında daha fazla bilgi için Güney Kore Hükümeti linkini ziyaret edebilirsiniz. Ancak, NTS ve AI entegrasyon çabalarıyla ilgili özel detaylar ana hükümet sitesinde bulunmayabilir. Güncel bilgilere ulaşmak için resmi NTS web sitesini araştırmak veya resmi basın duyurularını takip etmek önerilir.

Privacy policy
Contact