Sağlık İletişim ve Verimliliği Artırmak İçin Yapay Zeka Uygulamaları Sunulan Pager Sağlığı

Sağlık alanında iletişimi ve işleyiş düzenini geliştirmek için üç yenilikçi yaratıcı yapay zeka uygulaması geliştirildi. Google Cloud ile işbirliği içinde olan Pager Sağlık, ödeme yapanlar için Chat Özeti, SSS Botu ve Duygusal Analiz adlı bu uygulamaları duyurdu. Bu uygulamaların amacı hasta deneyimlerini iyileştirmek ve sağlık alanında idari işlemleri kolaylaştırmaktır.

Chat Özeti, hasta etkileşimlerini özetleyen ve detaylı notlar sağlayan klinik belgeleme aracıdır. Bu AI destekli çözümü kullanan sağlık uzmanları, sağlık hizmeti sunarak kaliteli bakım yapmaya odaklanabilir ve gereksiz belgeleme sürecine aşırı zaman harcamaktan kurtulabilir.

DTS Botu, geri alım destekli nesil kullanımını kullanarak idari soruları hızlı ve doğru bir şekilde yanıtlar. Google’ın Dialogflow’u kullanılarak geliştirilen bu uygulama, ortak sağlık ve fayda sorularını yanıtlamaya yardımcı olarak, hastalar ve bakım ekipleri arasındaki iletişimi düzenler. Pager Sağlık, bu inovatif teknolojiyle bilgi değişim sürecini geliştirerek hasta memnuniyetini artırmayı amaçlamaktadır.

Google Vertex AI tarafından desteklenen Duygu Analizi, sohbet tabanlı karşılaşmalar sırasında hastaların duygularını anlama konusunda önemli bir rol oynar. Sözcük seçimini, tonunu, dilbilgisel doğruluğu ve emoji kullanımını analiz ederek, bakım ekipleri hastaların duygusal refahı hakkında değerli içgörüler kazanabilir. Bu AI uygulamasını, sadece personellerini daha iyi eğitmek için değil, aynı zamanda yeni yanıt araçları önermek için de kullanan Pager Sağlık, daha insancıl ve kişiselleştirilmiş bir bakımı kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Bu yaratıcı yapay zeka uygulamaları, Google Cloud ile geliştirilen çözümlerin ilk dalgasını temsil ederken, sağlık iletişim ve verimliliğinin dönüştürülmesinde önemli bir adımı işaret ediyor. Pager Sağlık’ın 2014’teki Google Cloud ortaklığından bu yana, şirketler sağlık hizmetlerini daha insana odaklı hale getirme ortak hedefi doğrultusunda çalışmaktadır.

Pager Sağlık’ın Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Nick D’Addezio, işbirliğine yönelik heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Google’la ortak olmak, üyelerin ihtiyaçlarına sohbet, video ve ses yoluyla yanıt vermek ve en nihayetinde üretkenliği artırmak ve üye deneyimlerini geliştirmek için gereken araçlarla sağlık ödeme yapan müşterilerimize daha iyi hizmet etmek için dikey ve yatay olarak ölçeklendirmede bize olanak tanıdı.”

Pager, geçen yıl Nisan ayında, veri bağlantısını ve hastalar ile bakım ekipleri arasındaki iletişimi geliştirmek için Google Cloud ile işbirliği yapacağını duyurdu. Bu üç yapay zeka uygulamasının geliştirilmesi, Pager Sağlık’ın sağlık deneyimlerini ve operasyonel verimliliği geliştirmek için gelişmiş teknolojileri kullanma konusundaki taahhütlerini pekiştiriyor.

Kaynaklar:
MobiHealthNews – URL: mobihealthnews.com

Sık Sorulan Sorular

1. Pager Sağlık tarafından geliştirilen AI uygulamaları nelerdir?
Pager Sağlık, Google Cloud ile işbirliği içinde ödeme yapanlar için Chat Özeti, SSS Botu ve Duygusal Analiz olmak üzere üç yapay zeka uygulaması geliştirmiştir. Bu uygulamaların amaçları idari işlemleri kolaylaştırmak, sağlık iletişimini geliştirmek ve hasta deneyimlerini iyileştirmektir.

2. Chat Özeti sağlık sağlayıcılarına nasıl fayda sağlar?
Chat Özeti, hasta etkileşimlerini özetleyen ve detaylı notlar sağlayan klinik belgeleme aracıdır. Bu işlev sayesinde sağlık sağlayıcıları, değerli zaman kazanabilir ve hasta-hekim deneyimini iyileştirebilirler.

3. SSS Botu’nun amacı nedir?
SSS Botu, geri alım destekli nesil kullanımını kullanarak idari soruları hızlı ve doğru bir şekilde yanıtlar. Google’ın Dialogflow’u kullanılarak inşa edilen bu uygulama, ortak sağlık ve fayda sorularına yanıt vererek, hastalar ve bakım ekipleri arasındaki iletişimi geliştirir.

4. Duygu Analizi nasıl bakım ekiplerine yardımcı olur?
Google Vertex AI tarafından desteklenen Duygu Analizi, bakım ekiplerine sohbet tabanlı karşılaşmalar sırasında hastaların duygularını daha iyi anlama konusunda yardımcı olur. Sözcük seçimini, tonunu, dilbilgisel doğruluğu ve emoji kullanımını analiz ederek, bakım ekipleri hastaların duygusal refahı hakkında değerli içgörüler kazanabilirler, böylelikle daha insancıl ve kişiselleştirilmiş bir bakım sunabilirler.

5. Pager Sağlık’ın Google Cloud ile yaptığı işbirliğinin önemi nedir?
Pager Sağlık, 2014 yılında Google Cloud ile işbirliği yaparak sağlık hizmetlerini daha insana odaklı hale getirme amacıyla ortaklık kurmuştur. Bu işbirliği, Pager Sağlık’ın inovatif yapay zeka uygulamaları geliştirmesine ve çözümlerini genişleterek ödeme yapan müşterilerine daha iyi hizmet vermesine imkan tanımaktadır.

Privacy policy
Contact