Atos och Dell avtäcker suverän AI för förbättrad datakontroll och integritet

Lansering av en Innovativ AI-Lösning för Företag

I ett banbrytande samarbete har Atos och Dell avtäckt en Suverän AI-plattform skräddarsydd för att ge företag överlägsen data suveränitet, integritet och minskad latens. Denna plattform svarar på den ökande globala användningen av AI, vilket adresserar det höjda behovet av regelbunden underhåll av data och AI-modeller när datalagring och användning ökar.

Bevara Full Kontroll över Data och AI

Den omfattande Suveräna AI-sviten utrustar organisationer med förmågan att behålla obestridd auktoritet över sina data och AI-modeller. Den erbjuder tjänster såsom analys av affärsbehov och användningsfall, och sträcker sig till urval, anpassning och implementering av AI-modeller. En förvaltad lösning för ”Machine Learning Operations” (MLOps) och integrationen av AI-produktionsmodeller levereras direkt på plats.

Global Tillgänglighet och Efterfrågan för Suverän AI

Till en början lanserad i länder som Frankrike, Tyskland och Storbritannien, är Suverän AI inställd på att successivt utöka sin räckvidd, inklusive till Nederländerna. Atos rapporterar en stark efterfrågan på denna tjänst, i linje med Gartners forskning som framhäver AI och analys som kritiska framgångsfaktorer för 79% av företagen. Ändå är det 37% som är tveksamma att genomföra AI-lösningar på grund av bekymmer kring data suveränitet.

Styrkan i ett Samarbetsinriktat Tillvägagångssätt

Synergier av Dells rykte för lokala lösningar och Atos AI- och MLOps-experteris, tillsammans med agila metoder, ger organisationer en robust väg till att uppnå data suveränitet. Detta samarbete positionerar företag för att smidigt navigera övergången mot en framtid där kontrollen över data och AI är av högsta vikt.

Viktiga Frågor och Svar:

1. Vad är Suverän AI?
Suverän AI avser en plattform där artificiell intelligens (AI) och datahantering och lagring hanteras på ett sätt som följer specifika lagar och förordningar om data suveränitet, vilket möjliggör för företag att behålla fullständig kontroll och integritet över sina data.

2. Varför är data suveränitet viktigt för företag?
Data suveränitet är avgörande då det adresserar lagliga och regleringsmässiga krav som dikterar hur data ska hanteras baserat på dess geografiska plats. Med strängare integritetslagar och dataskyddsregler (som GDPR) säkerställer data suveränitet att företag följer dessa lagar, vilket minskar risken för böter och förstärker förtroendet med sina kunder.

3. Hur kompletterar Atos och Dell varandra i detta erbjudande?
Atos bidrar med sin expertis inom AI och MLOps, medan Dell tillför sin erfarenhet av lokala lösningar till partnerskapet. Detta samarbetsinriktade tillvägagångssätt integrerar Atos analytiska och AI-förmågor med Dells robusta och säkra hårdvara, vilket erbjuder kunder en omfattande Suverän AI-lösning.

Viktiga Utmaningar eller Kontroverser:

1. Komplexitet vid integration: Att integrera en Suverän AI-plattform i befintlig IT-infrastruktur kan vara komplicerad och kräva specialiserad kunskap och resurser.

2. Data integritet kontra teknologisk utveckling: Det pågår kontroverser som rör balansen mellan att bibehålla data integritet och samtidigt inte hindra teknologisk innovation och de fördelar AI kan medföra.

3. Efterlevnad av varierande regleringar: Eftersom företag verkar globalt måste de navigera och följa ett brett spektrum av lagar om data suveränitet i olika jurisdiktioner, vilket lägger till komplexiteten vid implementeringen av en Suverän AI-plattform.

Fördelar och Nackdelar:

Fördelar:
– Hjälper till att säkerställa efterlevnad av lagar och förordningar om data suveränitet.
– Ger förbättrad data sekretess och säkerhet, vilket stärker kundens förtroende.
– Minskar latensen hos AI-applikationer genom att bearbeta data lokalt.
– Behåller kontrollen över data och AI-modeller och undviker att vara beroende av tredjeparts databaser.

Nackdelar:
– Potentiellt högre initiala kostnader på grund av behovet av lokal infrastruktur.
– Kräver kontinuerlig förvaltning och underhåll som kan vara resurskrävande.
– Kan begränsa förmågan att snabbt skala upp AI-resurser jämfört med molnbaserade lösningar.

Observera att jag inte kan ge förslag på länkar till relaterade domäner, eftersom alla webbadresser behöver verifieras för noggrannhet och relevans, och jag kan inte bekräfta validiteten av specifika externa webbplatser. Du kan dock söka mer information genom att besöka Atos och Dell Technologies huvudwebbsidor för officiella insikter och uppdateringar om Suverän AI och deras samarbete:

Atos
Dell Technologies

Privacy policy
Contact