Intelligent nyhetsapp granskas för missinformation och upphovsrättsfrågor

Användningen av AI av NewsBreak väcker oro, eftersom appen har varit inblandad i flera fall av desinformation sedan den lanserades i USA. Applikationen, som började omfördela innehåll år 2021 från respekterade nyhetsgrupper som CNN, AP och Reuters, har även använt sig av pressmeddelanden och lokala nyheter med artificiell intelligens.

Ett incident i Bridgeton, New Jersey, underströk risken för skada när NewsBreak rapporterade om en falsk attack med vapen på julafton, en händelse som aldrig ägde rum. Appen tog bort den falska nyheten endast efter att New Jersey-polisen offentligt förnekade anklagelserna och angav att källan var från en annan webbplats.

Förvirring uppstod även i Colorado när NewsBreak spred felaktiga tidpunkter för en livsmedelsbankens distribution, vilket ledde till att människor vändes bort. Trots klagomålen var appens svar otillräckligt. Dessutom blev en välgörenhetsorganisation i Pennsylvania feltolkad av NewsBreak som hävdade att de höll dygnet-runt-fotskliniker för hemlösa. Appen tog senare bort alla falska historier relaterade till välgörenhetsorganisationerna efter att Reuters rapporterat om problemet. I mars lade NewsBreak till en ansvarsfriskrivning på sin hemsida om det potentiella operfekta innehållet.

Förutom att sprida desinformation har appen anklagats för olaglig kopiering av artiklar från webbplatser utan tillstånd och har löst minst två stämningar för upphovsrättsbrott. Trots att NewsBreak är en av de mest nedladdade nyhetsapparna i USA, betjänar den huvudsakligen en demografisk grupp av äldre, förorts- och landsbygdskvinnor som inte är högskoleutbildade, vilket kan förklara varför den inte är särskilt erkänd.

Initialt stödd av ett delvis statligt ägt medieföretag i Kina, är NewsBreak knuten till Yidian, ett dotterbolag med kopplingar till den kinesiska militären enligt dokument från Pentagon. Trots att man hävdar att man är baserad i USA och följer amerikanska data- och integritetslagar har tidigare anställda avslöjat att en betydande del av NewsBreaks algoritmer utvecklades av ingenjörer i Kina, vilket utmanar appens representation av sina ursprung och samarbeten. VD Jeff Zheng försäkrar att appen överensstämmer med amerikanska regler och är värd på Amazon-servrar inom USA. Trots detta kvarstår oro över i vilken utsträckning kinesiska anställda har tillgång till data, trots försäkringar om att den är anonymiserad.

Ämnet ”Intelligent nyhetsapp granskas för desinformation och upphovsrättsproblem” berör den grundläggande frågan om artificiell intelligens (AI) i medier och journalistik.

Viktiga frågor:

1. Hur fungerar NewsBreaks AI och varför leder det till desinformation?
2. Vilka åtgärder vidtar NewsBreak för att hantera desinformation och upphovsrättsproblem?
3. Vilka konsekvenser har NewsBreaks kopplingar till Kina för användardataintegritet och nationell säkerhet?

Svar:

1. Den AI som används av NewsBreak verkar samla in och distribuera information utan tillräcklig faktagranskning eller källverifiering, vilket leder till spridning av desinformation.
2. NewsBreak har lagt till en ansvarsfriskrivning om det potentiella operfekta innehållet och tagit bort vissa falska nyhetsberättelser efter allmänt missnöje. Men detaljer om omfattande åtgärder för att förhindra sådana incidenter har inte tillhandahållits.
3. Kopplingarna med Kina väcker frågor om dataskydd, då det finns oro för om användardata kan nås av utländska enheter. Försäkringarna om dataanonymisering och värdskap i USA är avsedda att mildra dessa farhågor, men skepsis kvarstår.

Viktiga utmaningar och kontroverser:

Kvalitetskontroll: Att säkerställa integriteten i innehållet som sprids av AI är en viktig utmaning. Korrekt identifiering och verifiering av källor är avgörande för att behålla trovärdigheten.
Rättsliga implikationer: Upphovsrättsbrott kan leda till stämningar som skadar företagets finanser och rykte.
Dataskydd: Frågor om datahantering och potentiell utländsk åtkomst till användarinformation förblir kontroversiella, särskilt med tanke på spänningarna mellan USA och Kina avseende frågor om dataskydd.

Fördelar och nackdelar:

Användningen av AI i nyhetsaggregatorstjänster som NewsBreak kan potentiellt erbjuda flera fördelar:

Fördelar:
– Tillgång till personifierat innehåll för användare.
– Effektiv distribution av lokala nyheter som kan sakna synlighet.
– Stöd för innehållsutdelning i stor skala, vilket enskilda redaktörer inte skulle kunna hantera på egen hand.

Dock är tillvägagångssättet inte utan betydande nackdelar:

Nackdelar:
– Ökad risk för spridning av desinformation på grund av brist på mänsklig tillsyn.
– Potentiell överträdelse av upphovsrättslagar genom att återanvända innehåll utan korrekt tillstånd eller tillskrivning.
– Nedbrytning av allmänhetens förtroende för nyheter och medieapplikationer.

För vidare information om ämnet kan du hänvisa till följande länkar till ansedda källor:

Reuters
CNN
Associated Press (AP)

Dessa länkar ger tillgång till etablerade och trovärdiga medieorganisationer som ofta behandlar samtida frågor inom journalistik och spridningen av information i den digitala tidsåldern.

Privacy policy
Contact