Artificiell intelligensutbildning med statlig finansiering för invånare i Leningradregionen.

Invånarna i Leningradregionen har en unik möjlighet att förvärva färdigheter inom det högt efterfrågade området artificiell intelligens (AI), tack vare ekonomiskt stöd från statliga initiativ. Dessa utbildningsprogram är en del av det nationella projektet ”Digital Economy”, vilket visar den ryska regeringens engagemang för att främja digitala färdigheter bland sina medborgare.

De som är intresserade av dessa karriärfrämjande kurser kan enkelt ansöka genom en specialdesignad webbplats som är framtagen för att vara ingången för presumtiva studenter. Genom att besöka ai.2035.university kan invånarna i Leningradregionen ta sina första steg mot att delta i den snabbt föränderliga digitala landskapet.

Initiativet är en tydlig indikation på myndigheternas strävan att integrera toppmodern teknik i den lokala ekonomin genom att utrusta medborgare med den nödvändiga kunskapen och kompetensen. Det representerar en strategisk ansträngning inte bara för att påskynda ekonomisk utveckling utan också för att säkerställa att den lokala arbetskraften förblir konkurrenskraftig på en alltmer teknikdriven global marknad.

För ytterligare information om konstgjord intelligens och digitala ekonomiinitiativ i Ryssland, besök: Wikipedia Ryssland.

Privacy policy
Contact