NASA använder AI för att bekämpa klimatförändringar

NASA är på en resa för att använda artificiell intelligens (AI) i kampen mot klimatförändringar, och utnyttjar dess kraft för att förutsäga extrema väderhändelser och hantera miljöutmaningar. Denna satsning är en viktig del av deras bredare ansträngning att förstå och skydda jorden.

Genom samarbete med IBM Research har NASA skapat en toppmodern AI ”Foundation Model.” Denna modell är baserad på data från Harmonized Landsat and Sentinel-2-projektet — en rik källa på markinformation från jordens yta som samlats in med hjälp av NASA:s Landsat 8 och 9, samt Copernicus Sentinel-2A och Sentinel-2B-satelliter som förvaltas av Europeiska unionen.

Foundation Models fungerar som avancerade verktyg genom att utnyttja omfattande dataset, vilket utgör grunden för specialiserade problem och öppnar vägen för att skapa skräddarsydda lösningar.

Manil Maskey, en ledande person inom datavetenskap på NASAs kontor för Chief Science Data Officer (OCSDO), framhävde flexibiliteten hos denna AI-modell. Snarlik ett multiverktyg kan den anpassas för en mängd vetenskapliga äventyr. Modellen har dessutom gjorts fritt tillgänglig; forskare över hela världen uppmuntras att använda den och inkludera den i sina forskningsprojekt, vilket främjar ett samarbetsinriktat tillvägagångssätt mot det närmande hotet om klimatförändringar.

Vikten av AI i klimatförändringsförutsägelser och hantering

AI är avgörande för klimatförändringsförutsägelser och hantering på grund av dess förmåga att behandla omfattande och komplexa dataset effektivare än traditionella metoder. Avancerade AI-modeller kan identifiera mönster och göra prediktiva analyser som skulle vara omöjliga för människor att beräkna i en liknande takt. Denna teknik är av stor betydelse för att fatta snabba beslut som respons på extrema väderhändelser, som blivit vanligare och allvarligare på grund av klimatförändringarna.

Centrala utmaningar och kontroverser

En av de stora utmaningarna med att använda AI för att bekämpa klimatförändringar är tillgängligheten och kvaliteten på data. Framgången för AI-modeller, såsom NASAs Foundation Model, är starkt beroende av omfattande, högkvalitativa dataset. Att erhålla och uppdatera dessa dataset kan vara svårt på grund av logistiska, politiska och finansiella hinder.

En annan utmaning är att säkerställa transparens och förståelse för AI-processer, som ofta kallas ”black boxes” eftersom deras inre funktioner kan vara opaka för lekmän. Detta kan leda till problem med förtroende för data och förutsägelser som genereras av AI.

Det finns också en miljömässig kontrovers associerad med användningen av AI: koldioxidavtrycket som genereras vid träningen av sofistikerade AI-modeller. Energikonsumtionen för att driva kraftfulla datorer som krävs för att bearbeta dessa modeller kan vara hög, vilket potentiellt bidrar till det problem de ska lösa.

Fördelar och nackdelar

Den största fördelen med att använda AI inom klimatforskning är dess förmåga att effektivt analysera stora dataset och identifiera trender, vilket kan förbättra precisionen hos klimatmodeller och effektiviteten av miljöövervakning samt strategier för katastrofrespons.

Dock är en av nackdelarna de betydande datorkraven som krävs, vilket kan vara kostsamt och riskera att ha miljöpåverkan i sig. Det finns också risken för att överdrivet lita på AI-förutsägelser utan tillräckliga backup-system eller förståelse för AI-beslutsprocessen.

Relaterad Länk

För mer information om NASAs ansträngningar och initiativ gällande klimatförändringar och teknologi, kan du besöka deras officiella hemsida: NASA.

I sammanhanget av denna artikel och tilläggsfakta formar AI-modeller som Foundation Model utvecklade av NASA i samarbete med IBM Research framtidens klimatvetenskap och katastrofrespons genom att utnyttja satellitdata och maskininlärning. Denna tvärvetenskapliga tillgång förbättrar våra förutsägelsemöjligheter och stärker det globala samarbetet för att ta itu med det akuta problemet med klimatförändringar. Dock måste användningen och utvecklingen av sådana teknologier hanteras noggrant för att minimera eventuella negativa påverkningar kopplade till deras användning.

Privacy policy
Contact