Globala cyberattacker inom hälso- och sjukvårdssektorn påverkar miljontals årligen

Miljontals individer världen över faller offer för hälso- och sjukvårdsrelaterade cyberattacker varje år, med skadorna som cyberbrottslingar åsamkar som når en förbluffande summa på 50 miljarder euro. Dessa intrång är särskilt skadliga på grund av den känsliga karaktären hos de data de exponerar, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser både för patienter och hälsoinstitutioner.

Patientinformation inom hälso- och sjukvårdssektorn, till skillnad från bankdata som kanske kan säljas för några få dollar på dark web, kan vara värd flera hundra eller till och med tusentals dollar. Utöver den omedelbara hotet mot datasäkerheten kan dessa cyberattacker störa hela hälsoinfrastrukturer och potentiellt orsaka omfattande samhällelig skada.

Cybersäkerhet inom hälso- och sjukvård är inte bara en teknisk fråga utan också en fråga om patientsäkerhet, och förlusten av liv, såväl som tillgången till nationella hälso- och sjukvårdssystem, kan hänga på det, som påpekar Dr. Palicz Tamás, en expert inom hälso- och sjukvårds-cybersäkerhet. Hälso- och sjukvårdsbranschen genererar stora mängder data som är mycket eftertraktade av cyberbrottslingar på grund av deras värde och betydelse. Hoten inkluderar inte bara datastöld utan också ransomware-attacker som kan kryptera data eller hela system och kräva en lösensumma för dekryptering samt attacker mot internetanslutna medicinska enheter som sätter patienter i riskzonen för att bli måltavlor.

Den kommande Data-Driven Healthcare and Cybersecurity Conference kommer att fokusera inte bara på dessa cybersäkerhetsutmaningar utan också på de aktuella frågor som kretsar kring artificiell intelligens (AI) och data-driven healthcare. Under de senaste decennierna har AI transformerat hälso- och sjukvården genom att revolutionera medicinsk diagnostik, patientvård och hälsoinnovationer. AI-system inte bara snabbar upp sjukdomsidentifiering utan stödjer också kliniker att organisera kliniska resultat och utveckla personliga behandlingsplaner.

Dr. Joó Tamás, vice ordförande för Hungarian Health Management Association och en inhemsk expert inom data-driven healthcare, betonar den enorma hjälp AI ger till läkare i patientvård. Integrationen av AI i hälso- och sjukvården är en betydande hjälp för läkare att behandla patienter. Deras AI-radar övervakar kontinuerligt framsteg och sammanfattar lösningar från hälsosektorerna över hela världen och noterar att över 600 AI-baserade lösningar har fått medicinteknisk certifiering globalt under de senaste fem åren. Ett nytt hälso- och sjukvårdsdatautbildningsprogram kommer också att starta i höst, som konsoliderar utbildning, talangutveckling och innovation.

Den heldagars Data-Driven Healthcare and Cybersecurity Conference är schemalagd att börja kl. 09:00 den 25 april 2024 på Crowne Plaza Hotel i Budapest.

Den globala hälsosektorn har blivit ett huvudmål för cyberattacker med miljontals människor som påverkas årligen. Dessa attacker har allvarliga konsekvenser:

Varför är patientinformation så värdefull?
Omfattande hälsoprofil innehåller personlig, ekonomisk och medicinsk information, vilket gör den användbar för identitetsstöld, försäkringsbedrägeri och skräddarsydda phishingattacker.

Vad gör hälsoinstitutioner sårbara för cyberattacker?
Ofta underfinansierade och underbemannade IT-avdelningar, äldre system och bristande cybersäkerhetsutbildning bidrar till sårbarhet i hälso- och sjukvårdssystemen.

Kan cyberattacker inom hälso- och sjukvården förhindras?
Även om det är omöjligt att förebygga alla attacker kan proaktiva åtgärder såsom anställdas utbildning, skydd för slutpunkter, nätverkssäkerhet och antagande av aktuella IT-infrastrukturer minska riskerna.

Viktiga Utmaningar och Kontroverser:

Balansera tillgänglighet och säkerhet:
Att skärpa säkerheten kan göra hälso- och sjukvårdssystem mindre tillgängliga för personal och patienter, vilket potentiellt påverkar vården.

Data Delning för AI-utveckling:
Framsteg inom AI kräver stora dataset. Dock innebär data delning integritetsproblem och kräver starka anonymiseringstekniker.

Regulatoriskt Efterlevnad:
Hälso- och sjukvårdsanordnare måste navigera komplexa regler som Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) i USA samtidigt som de anpassar sig till cybershot.

Fördelar och Nackdelar:

Fördelarna inkluderar förbättrade diagnostiska möjligheter och individanpassad patientvård genom AI, samt potentiella kostnadsbesparingar på lång sikt genom preventiva cybersäkerhetsåtgärder.

Nackdelar med hälso- och sjukvårds-relaterade cyberattacker är många, inklusive ekonomiska förluster, komprometterad patientvård, skada på institutioners anseende och rättsligt ansvar för överträdelser av patientsekretess.

För att lära dig mer om globala cybersäkerhetstrender och resurser kan du besöka webbplatserna för större cybersäkerhetsorganisationer som Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) eller internationella organ som CERT-Computer Emergency Readiness Team. Det är viktigt att kontrollera att webbadresserna är korrekta och att webbplatserna tillhandahåller korrekt, aktuell information om cybersäkerhetshot och förebyggande strategier.

Artikeln nämner en kommande Data-Driven Healthcare and Cybersecurity Conference, som belyser vikten av AI inom hälso- och sjukvården och utmaningarna den medför i termer av dataskydd och cybersäkerhet. Denna händelse signalerar proaktiva åtgärder som hälso- och sjukvårdsbranschen tar för att ta itu med dessa viktiga frågor.

Privacy policy
Contact