Wipro Infrastructure Engineering Leveranser i AI och Tillverkning för Tillväxt

Wipro Infrastructure Engineering (WIN), en avdelning inom Wipro Enterprises, strävar efter att dra nytta av kraften i artificiell intelligens (AI) samt regeringens fokus på tillverkning för att driva sina tillväxtplaner på 1 miljard dollar. Företaget siktar på att accelerera sin automationsverksamhet och har redan sett tidig framgång med dataanalyser efter förvärvet av Linecraft.ai. Detta förvärv har möjliggjort för WIN:s kunder att öka effektiviteten med 7%-15%, enligt Pratik Kumar, Managing Director och CEO för Wipro Enterprises.

Linecraft lägger till ett Internet of Things (IoT) lager till WIN:s verksamhet och utgör en betydande möjlighet till differentiering. Med denna teknik har företaget utvecklat sina egna modeller och prognosmekanismer för att förbättra sina erbjudanden. Noggrannheten i dessa förutsägelser ligger på imponerande 92%, vilket visar på potentialen hos denna modul.

Genom att dra nytta av dataanalyser har WIN kunnat minska kostnaderna, förlänga livslängden för förbrukningsvaror, justera lagret och förutse efterfrågan på tvärs över sina fem affärsområden. Företagets resa började 1976 med fokus på hydraulikproduktion och ingenjörskunskap. Genom åren har WIN utvidgat sig till industriell automation, precisionsproduktion, additiv tillverkning och lösningar för avloppsrening.

Genom strategiska förvärv och organisk tillväxt har WIN uppnått en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på över 30% de senaste tre åren. Dess industriella automationsaffär, PARI, har spelat en nyckelroll i denna tillväxt och syftar till att generera intäkter på 1 miljard dollar inom de kommande tre åren. PARI förvärvade Linecraft.ai år 2022, vilket bidrog med cirka 50% av WIN:s intäkter under det senaste räkenskapsåret. Tillämpningen av Linecraft har gett kunderna betydande ökningar av genomströmningen med 7%-15%.

Förändringen inom fordonssektorn mot elektrisk mobilitet och tillväxten av lagerlogistik förväntas driva PARIs expansion inom industriell automation. Med investeringar på över 250 miljoner dollar har Wipro PARI även gjort tre förvärv, inklusive Linecraft.ai. Företaget planerar att ytterligare utöka sin personalstyrka genom att anställa ytterligare 800 automationsproffs under det kommande året.

Ranjit Date, co-CEO på PARI, lyfter fram betydelsen av data inom tillverkningsverksamheten. Linecraft.ai fångar och analyserar data från maskiner i realtid, vilket gör att tillverkare kan optimera sina processer och utrustningens beteende. Användningen av AI och data-driven decision-making kommer att omvandla tillverkningen i Indien under det kommande decenniet, vilket leder till förbättrade operationer och responsivitet mot förändringar.

Wipro Enterprises, som rymmer WIN och andra viktiga affärsområden, har en årlig intäkt på 1,9 miljarder dollar. Med fokus på AI och automation är WIN väl rustat att uppnå sina ambitiösa tillväxtmål och bidra till Indiens tillverkningssektor.

FAQ

Privacy policy
Contact