ECB opozarja na tveganja umetne inteligence v financah, hkrati pa opaža njene potencialne koristi

Evropska centralna banka (ECB) priznava potencial umetne inteligence (AI) pri preoblikovanju finančnega sektorja. Uporaba AI s strani bank in finančnih institucij obeta izboljšano obdelavo podatkov, izboljšave pri storitvah za stranke ter močnejše sheme kibernetske varnosti. Kljub temu ECB opozarja, da so poleg priložnosti prisotna tudi pomembna tveganja, kot so čredno vedenje, prevelika odvisnost od tehnologije in napredne kibernetske grožnje.

ECB je izjavila, da mora biti finančni sektor pozoren, saj se bo uporaba tehnologije AI širila. Banka predlaga možnost regulativnih ukrepov za reševanje tržnih slabosti, ki jih sedanji nadzorni okviri ne zajemajo.

Kljub priznavanju ugodnih možnosti AI, je ECB izpostavila, da je njena uporaba v finančnih institucijah v evroobmočju še v zgodnji fazi. Evropske institucije so oblikovale prve svetovne predpise o umetni inteligenci, osredotočene na sisteme splošne uporabe in visoko tveganje, da bi ustrezale določenim standardom preglednosti in zakonom EU o avtorskih pravicah. Kljub temu ECB poudarja, da se uporaba teh sistemov v evropskih finančnih subjektih odvija postopno, ob upoštevanju tako potencialnih tveganj kot posledic zanesljivosti.

Finančne institucije v evroobmočju bodo morda bolj previdne pri sprejemanju inovativne AI, hkrati pa razmišljajo o spektru povezanih tveganj. ECB poudarja potrebo po natančnem spremljanju, da se zagotovi nemoteno delovanje finančnega sistema ob čedalje večji prisotnosti orodij AI.

**Vprašanja in odgovori**

1. **Katere potencialne koristi ponuja AI finančnemu sektorju po mnenju ECB?**
AI ponuja finančnemu sektorju koristi, kot so izboljšane sposobnosti obdelave podatkov, izboljšana storitev za stranke in močnejše kibernetske varnostne ukrepe.

2. **Katere so tveganja, povezana z AI v financah, kot svari ECB?**
ECB opozarja na tveganja, vključno s črednim vedenjem, preveliko odvisnostjo od tehnologije in pojavom sofisticiranih kibernetskih groženj.

3. **Ali se evroobmočje hitro prilagaja tehnologiji AI?**
Ne, uporaba AI v finančnih institucijah v evroobmočju še vedno poteka v zgodnji fazi in se postopoma odvija zaradi previdnega obravnavanja tako potencialnih tveganj kot posledic zanesljivosti.

Za nadaljnje informacije o stališču in dejavnostih ECB lahko obiščete njihovo uradno spletno stran prek naslednje povezave: [povezava](https://www.ecb.europa.eu). Pred obiskom pa preverite URL naslov posebej, da zagotovite njegovo veljavnost.

[Video]{https://www.youtube.com/embed/fbREu_4e1I0}

Privacy policy
Contact