Nový AI systém sa učí jazyk pohľadom dieťaťa

Revolučný umelej inteligencie (AI) systém dosiahol významný prielom v učení sa jazyka pomocou videa z hlavnej kamery a audio záznamov jedného dieťaťa. Na rozdiel od tradičných AI systémov, ktoré sa spoliehajú na masívne množstvo vstupných údajov, ako napríklad ChatGPT od spoločnosti OpenAI, tento nový systém preukazuje schopnosť učiť sa jazykové koncepty s výrazne menším množstvom zdrojov.

Namiesto toho, aby sa spoliehali na bilióny slov ako AI systémy v minulosti, vedci za touto štúdiou sa zamerili na jazykový vstup, ktorý dieťa dostáva počas svojich raných rokov, čo predstavuje len milióny slov. Využitím hlavnej kamery a prepisov hovorených slov trénovali AI systém na asociáciu vizuálnych náznakov s odpovedajúcimi slovami.

Štúdia sledovala skúsenosti chlapčeka menom Sam, ktorý nosil hlavnú kameru asi hodinu dvakrát týždenne od veku šiestich mesiacov do dvoch rokov. Záznam zachytil rôzne aktivity, vrátane jedál, čítania kníh a hrania si. Vedci extrahovali snímky z videa a pripojili ich k prepisovaným slovám, ktoré boli hovorené Samovi, vytvárajúc tak asociácie medzi vizuálnymi a jazykovými náznakmi.

Výsledky boli ohromujúce. AI systém úspešne spojil slová s ich vizuálnymi protipólmi, aj napriek obmedzenému vystaveniu skúsenostiam dieťaťa. Okrem toho, model AI dokázal naučiť širokú škálu slov a konceptov, čím preukázal svoj potenciál prispieť k nášmu pochopeniu raného učenia jazyka.

Kombinovaním vizuálnych a jazykových náznakov napodobňuje AI systém spôsob, akým deti zisťujú slová, keď rodičia odkazujú na objekty v ich okolí. Táto technika, známa ako contrastive learning, postupne umožňuje systému určiť, ktoré slová zodpovedajú konkrétnym vizuálnym podnetom.

Dôsledky tejto štúdie sú hlboké. Okrem toho, že poskytuje poznatky o zložkách potrebných pre učenie sa jazyka u detí, aj prezentuje potenciál AI na učenie sa jazyka z realistickej a rozvojovej perspektívy.

Tento novátorský AI systém ponúka nový pohľad na učenie sa jazyka, približuje nás k pochopeniu toho, ako deti získavajú jazykové schopnosti. Otvára cestu pre budúce pokroky v AI jazykových modeloch a ich aplikáciách v rôznych oblastiach.

Privacy policy
Contact