Jastrab získava ďalšie financovanie na posilnenie AI-riadených iniciatív boja proti finančnej trestnej činnosti.

Technologická spoločnosť Hawk úspešne získala dodatočný kapitál vo svojom financovaní série B, čo naznačuje významný nárast hodnoty spoločnosti na trhu. Tento prísun finančných prostriedkov je zameraný na posilnenie globálnej prítomnosti Hawka, najmä tým, že rieši robustnú potrebu na trhu pre ich proprietárnu technológiu vysvetľovateľnej umelej inteligencie (AI).

Úsporná AI platforma Hawka je navrhnutá na posilnenie účinnosti finančných inštitúcií (FI) v detekcii a predchádzaní ekonomickým zločinom. Okrem toho pomáha týmto inštitúciám dodržiavať prísne normy proti praniu špinavých peňazí (AML) a boj proti financovaniu terorizmu (CFT).

Finančná technologická firma zaujala investorov ako Maxime Mandin, riaditeľ spoločnosti BlackFin Capital Partners, svojím záväzkom poskytovať bezpečné a inovatívne riešenia pre odvetvie financií. Rastová trajektória Hawka presvedčila nielen nových, ale aj dlhodobých podporovateľov, vrátane Rabo Investments a ďalších rizikových kapitálov, aby prispeli do tohto kola.

V spolupráci s PYMNTS Intelligence Hawka spolupracovala na štúdii, vyzdvihujúcej potenciál AI a strojového učenia (ML) pri boji proti zmanipulovaniu finančných podvodov. Je dôležité poznamenať, že hoci značný počet FI padá za obeťm autorizovaným podvodom, tieto prípady predstavujú menej ako polovicu finančných strát súvisiacich s podvodmi založenými na sektore.

Povolená forma tohto klamu zahŕňa podvodníkov, ktorí menia údaje o platbách kvôli vedomej zmene finančných prostriedkov. Ďalší bežný podvod spočíva v tom, že legitimní kontaktujúci o platbách sa nechajú oklamať a posielajú peniaze na základe nepravdivých predstáv. Bez ohľadu na frekvenciu výskytu tieto druhy podvodov predstavujú značnú časť transakcií, ktoré skončia zle v podstatných správcovských firmách.

Vo vývoji finančnej bezpečnosti šéf Hawk, Tobias Schweiger, naznačil potrebu, aby sa FI vybavili dostatočnou technológiou na zadržanie rýchlo narastajúcej sofistikácie podvodníkov. Ako sa odvetvie pripravuje na pokračujúci „závod v zbrojení“ technologických schopností medzi podvodníkmi a inštitúciami, Hawk sa zaväzuje podporovať finančný sektor silnými nástrojmi AI, aby zabezpečil bezpečnosť a dôveru v digitálnej ekonomike.

Úspešné kolo financovania série B pre Hawk je dôkazom na vzrastajúcu uznávanie dôležitosti AI-ových riešení v boji proti finančným zločinom. Finančné inštitúcie čelia mnohým výzvam, aby udržali krok so sofistikovanými a sa rozvíjajúcimi hrozbami, ako sú pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. Tu preskúmame kľúčové otázky, výzvy, kontroverzie, výhody a nevýhody spojené s iniciatívami Hawka podporenými AI v boji proti finančným zločinom.

Kľúčové otázky a odpovede:
– Aké špecifické AI technológie Hawk využíva na boj proti finančnému zločinu?
Hawk využíva algoritmy strojového učenia a ďalšie technológie AI na analýzu finančných transakcií a detekciu vzorcov naznačujúcich podvodné aktivity, čím zabezpečuje dodržiavanie noriem AML a CFT.

– Ako AI Hawka zlepšuje tradičné metódy detekcie podvodov?
AI môže spracovať obrovské množstvo údajov rýchlym tempom, učiť sa a prispôsobovať sa novým podvodným taktikám efektívnejšie ako manuálne monitorovanie alebo pravidlové systémy.

Kľúčové výzvy:
Jednou z hlavných výziev, ktorým čelia Hawk a podobné AI platformy, je udržanie rovnováhy medzi falošnými pozitívami a negatívami pri detekcii podvodov. Príliš veľa falošných pozitívov môže viesť k vysokému počtu poplachov, ktoré preťažujú analytikov a potenciálne vedú k oneskoreniu alebo zablokovaniu legitímnych transakcií. Naopak, príliš veľa falošných negatívov môže umožniť podvodným aktivitám zostať nedetegovaným.

Kontroverzie:
Používanie AI pri finančnom monitorovaní vyvoláva obavy o ochranu súkromia. Kritici tvrdia, že rozsiahla zbierka údajov potrebná pre detekciu podvodov riadených AI môže porušiť práva jednotlivcov na súkromie. Okrem toho často chýba transparentnosť vo veci toho, ako AI algoritmy rozhodujú, čo spôsobuje obavy o zodpovednosť a potenciálne predsudky.

Výhody:
– AI riadené systémy môžu spracovávať veľké sady údajov rýchlou rýchlosťou, čím zlepšujú efektivitu detekcie podvodov.
– Neustále sa učia z nových údajov, čo môže zlepšiť ich presnosť v identifikácii zložitých podvodných schém.
– Automatizovaním procesu detekcie môžu tieto platformy znížiť pracovné zaťaženie ľudských analytikov, aby sa mohli sústrediť na vyššie úlohy.

Nevýhody:
– Závislosť na AI systémoch by mohla viesť k zraniteľnosti, ak tieto systémy nebudú pravidelne aktualizované vzhľadom na sa rozvíjajúce hrozby.
– Potenciál AI na generovanie falošných pozitívnych prípadov môže narušiť legitímnu finančnú činnosť a vzťahy s klientmi.
– Implementácia riešení AI vyžaduje významné investície do infraštruktúry a odbornosti.

Pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o aplikáciách AI v finančnom priemysle, nasledujúci odkaz môže ponúknuť pohľady na súčasné trendy a technológie: Hawk AI. Upozorňujeme, že poskytnutý URL predpokladá, že smeruje na príslušnú spoločnosť Hawk, o ktorej sa diskutuje v článku. Ak je moje predpoklad nesprávny alebo URL je neplatná, prosím, ignorujte túto radu.

Privacy policy
Contact