Revolutionizing Customer Engagement: Marchex’s Innovations in Conversational Analytics

Marchex, spoločnosť vedúca v oblasti umelej inteligencie a konverzačnej inteligencie, bola ocenená prestížnou cenou AI Excellence Award v kategórii Generative AI od spoločnosti Business Intelligence Group. Platforma spoločnosti, Marchex Platform Services (MPS), transformuje spôsob, akým podniky komunikujú so svojimi zákazníkmi pomocou pokročilých analytík.

MPS analyzuje milióny zákazníckych konverzácií vo viacerých kanáloch, vrátane telefonátov, textov a prepisov. Využitím najmodernejších technológií umelej inteligencie dokáže Marchex extrahovať cenné informácie pre spoločnosti z rebríčka Fortune 500, čo im umožňuje robiť rozhodnutia založené na dátach.

Jedným z priekopnických prvkov predstavených MPS sú Call Summaries. Tieto summarizácie v prírodnom jazyku ponúkajú stručné a nezaujaté správy o interakciách medzi agentom a zákazníkom, čím sa redukuje potreba manuálneho záznamu. Okrem toho, Sentiment Analysis zvyšuje tradičnú analýzu sentimentu tým, že poskytuje detailné pohľady do emócií a vnímania zákazníkov. Identifikuje nielen frustráciu zákazníkov, ale aj určuje základné príčiny a vyhodnocuje celkovú spokojnosť zákazníkov. Tieto pokroky sa silno korelujú so hodnotením online recenzií, poskytujúc podnikom reálny prehľad do bolestí zákazníkov a úrovní spokojnosti.

Použitie generatívneho AI v konverzačných analytikách odlišuje Marchex na trhu. Ich unikátny prístup vybavuje podniky silnými nástrojmi na zlepšenie predaja, zlepšenie zákazníckeho servisu, tréning agentov a celkové posilnenie obchodného výkonu.

Generalizácia CEO spoločnosti Marchex, Edwina Millera, vyjadril svoj hrdosť na uznávanie a uviedol: „Tvrdá práca a oddanosť nášho tímu pri dodávaní výnimočných produktov, ktoré zlepšujú interakciu so zákazníkmi, sa odráža v tomto ocenení. Sme zaviazaní pomáhať firmám efektívne komunikovať so svojimi zákazníkmi, čím nakoniec zlepšujeme ich bilanciu a celkový zážitok zákazníkov.“

Maria Jimenez, šéfka nominácií pre skupinu Business Intelligence Group, pochválila Marchex za ich trvalú oddanosť excelentnosti a inovatívnym aplikáciám umelej inteligencie. Gratulovala celej organizácii k tomuto pozoruhodnému úspechu.

Ďalšie informácie o Marchex a ich platforme nájdete na webovej stránke spoločnosti Marchex.

FAQs

 1. Čo je Marchex Platform Services (MPS)?
  Marchex Platform Services je priekopnícka platforma, ktorá využíva umelej inteligenciu a konverzačnú inteligenciu na transformáciu spôsobu, akým podniky komunikujú so svojimi zákazníkmi a analyzujú zákaznícké konverzácie.
 2. Ako prospeje MPS podnikom?
  MPS poskytuje cenné pohľady do interakcií so zákazníkmi, pomáha podnikom robiť rozhodnutia založené na dátach, zlepšovať predaje, zlepšovať zákaznícky servis, trénovať agentov a zvyšovať celkový obchodný výkon.
 3. Čo sú Call Summaries?
  Sumarizácie hovorov sú prirodzené sumarizácie zákazníckych konverzácií. Poskytujú stručné a nezaujaté účty interakcií medzi agentom a zákazníkom, znížia potrebu manuálneho záznamu.
 4. Ako sa Sentiment Analysis dostáva za tradičnú analýzu sentimentu?
  Sentiment Analysis ponúkaná MPS poskytuje detailné pohľady do emócií a vnímania zákazníkov. Identifikuje nielen frustráciu zákazníkov, ale aj určuje základné príčiny a vyhodnocuje celkovú spokojnosť zákazníkov, ponúkajúc podnikom reálny prehľad do bolestí zákazníkov a úrovní spokojnosti.
 5. Ako ich prístup k generatívnej AI odlišuje na trhu?
  Unikátny prístup Marchex k využívaniu generatívnej AI v konverzačnej analýze poskytuje podnikom neoceniteľné nástroje na zlepšenie interakcie so zákazníkmi, predaje a celkový obchodný výkon. To umožňuje zlepšiť zákaznícky servis a tréning agentov, čo vedie k lepšiemu zážitku zákazníka.

(Zdroj: Example.com)

Privacy policy
Contact