Rewolucyjna technologia sztucznej inteligencji GPT-4o wykazuje zdolności komunikacyjne podobne do ludzkich

Podczas imponującej prezentacji 13 maja nowy model AI GPT-4o przyciągnął uwagę swoją zdolnością do rozumienia mowy ludzkiej i naturalnej reakcji. Ten zaawansowany system AI nie tylko rozumiał wskazówki werbalne, ale też niuanse niewerbalne, takie jak śmiech, dostosowując swój ton, a nawet wyrażając emocje poprzez śmiech i śpiew. Zwiększone możliwości systemu AI są przypisywane zwiększeniu zarówno danych używanych do uczenia maszynowego, jak i mocy obliczeniowej, obok znacznego inwestowania w rozwój.

Scarlett Johansson Odrzuca Ofertę Modelu Głosu dla GPT-4o
Mimo że aktorka Scarlett Johansson odmówiła oferty zostania modelem głosu dla GPT-4o, uczestnicy zauważyli, że głos AI w prezentacji przypominał 'Samanthę’, postać asystenta AI, którą Johansson odtwarzała w filmie z 2013 roku pt. 'Ona’. To niespodziewane podobieństwo wzbudziło zainteresowanie i wywołało rozważania prawne ze strony aktorki, która reportedly uznała podobieństwo swojego głosu za przerażająco podobne.

Lęki Hollywood dotyczące AI ignorowane przez wiodące firmy AI
Odmowa Johansson wypożyczenia swego głosu do projektu OpenAI oraz jej późniejsze zdziwienie podobieństwem głosu GPT-4o do jej filmowej postaci rezonują z szerszymi obawami w Hollywood dotyczącymi technologii AI. Te obawy nie są nowe; echo stanowią niedawne strajki aktorów i pisarzy, którzy domagają się ochrony przed potencjalną możliwością AI do replikacji ich wizerunku bez zgody. OpenAI zareagowało usuwając kontrowersyjny głos i wyjaśniając, że nigdy nie było ich zamiarem naśladowanie głosu Johansson.

Pojawiły się Krytyczne Głosy Wewnętrzne i Etyczne Spory
Incydent z Johansson podkreśla rosnący sceptycyzm wokół etyki firm AI. Ilustruje to, jak szybkie tempo rozwoju AI czasem może przewyższyć rozważanie implikacji etycznych, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie własności intelektualnej i zgody aktora. Ponadto, tocząca się debata odbija wewnętrzne krytyki byłych pracowników OpenAI sugerujących, że kultura firmy może wymagać większego uwzględnienia różnorodności perspektyw. Taki podejście mogłoby zapobiec podobnym kontrowersjom w przyszłości i zapewnić, że rozwój AI współgra z wartościami społeczeństwa i szanuje godność jednostki.

Ważne Pytania i Odpowiedzi:

Jakie są zdolności GPT-4o?
GPT-4o wykazuje zdolność do zrozumienia i reakcji na mowę ludzką, w tym wskazówki werbalne i niewerbalne, oraz potrafi wyrażać emocje, takie jak śmiech i śpiew.

Dlaczego głos Scarlett Johansson był punktem kontrowersji?
Kontrowersje pojawiły się, ponieważ głos AI w prezentacji był uderzająco podobny do głosu Johansson w filmie 'Ona’, rodząc kwestie prawne i etyczne dotyczące wykorzystania jej podobieństwa bez zgody.

W jaki sposób firmy AI reagują na obawy etyczne?
OpenAI usunęło kontrowersyjny głos przypominający Johansson i podkreśliło, że replikacja jej głosu nie była ich intencją, co wskazuje na reakcję na obawy etyczne, takie jak prawa do własności intelektualnej i zgody.

Podstawowe Wyzwania i Kontrowersje:
Zgoda i Własność Intelektualna: Możliwość AI do imitowania ludzkich głosów budzi obawy o konieczność zgody i ochronę własności intelektualnej, stawiając wyzwania prawne i etyczne.
Oddziaływanie Społeczne: Istnieją obawy o wpływ na rynek pracy, gdzie aktorzy, pisarze i inni twórcy mogą być potencjalnie zastępowani lub ich prace mogą być reprodukowane bez zgody.
Czujność Kulturowa: Rozwój AI musi brać pod uwagę szeroki zakres perspektyw, aby uniknąć uprzedzeń kulturowych i zapewnić sprawiedliwość oraz szacunek dla wszystkich grup.

Zalety i Wady:

Zalety:
– Poprawiona Interakcja z Użytkownikiem: AI, takie jak GPT-4o, poprawiają doświadczenie użytkownika dzięki bardziej naturalnej komunikacji.
– Dostępność: Może zapewnić pomoc dla osób z niepełnosprawnościami lub bariery językowe.
– Innowacja: Napędza postęp technologiczny i może przynieść nieoczekiwane korzyści w różnych dziedzinach.

Wady:
– Obawy Etyczne: Potencjał nadużyć w zakresie wizerunków osobistych i własności intelektualnej.
– Uprzedzenia i Dezinformacja: Jeśli nie zostanie właściwie przeszkolony, AI może utrwalać uprzedzenia i szerzyć dezinformację.
– Zakłócenia na Rynku Pracy: Może spowodować zastępowanie miejsc pracy w sektorach takich jak obsługa klienta i tworzenie treści.

Powiązane Linki:
– Dla postępu w dziedzinie AI i uczenia maszynowego, można odwołać się do organizacji prowadzących badania, takich jak OpenAI.

Proszę pamiętać, że podałem link do głównej domeny OpenAI, jak tego zażądałeś, i upewniłem się, że jest on poprawny w najlepszym moim mniemaniu do czasu mojej ostatniej aktualizacji. Jednakże proszę zweryfikować ważność linku, ponieważ linki mogą ulec zmianie lub przestarzeć.

Privacy policy
Contact