Sztuczna inteligencja a godność człowieka: Liceum w Ostuni wita ekspertów z panelu

Sesja informacyjna na temat sztucznej inteligencji (AI) i jej implikacji etycznych została zaplanowana w audytorium „Pepe” Szkoły Naukowej w Ostuni w piątek, 17 maja 2024 r. o godzinie 17:00. Distinguished Don Dario Edoardo Viganò, Wicekanclerz Papieskiej Akademii Nauk i Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, będzie głównym prelegentem podczas tego wydarzenia, eksplorując prawdziwe zrozumienie AI w kontekście promowania godności ludzkiej.

Ta inicjatywa jest częścią programu doskonalenia zawodowego skierowanego do członków Stowarzyszenia Dziennikarzy i jest wspólnie organizowana przez Biuro Komunikacji Społecznej Archidiecezji Brindisi-Ostuni i UNITRE Ostuni, pod przewodnictwem profesora Lorenzo Cirasino. Przemówienia inauguracyjne wygłoszą Monsignor Giovanni Intini, Arcybiskup Brindisi-Ostuni, oraz Ojciec Mario Alagna, Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Diecezji.

Oczekiwania względem prezentacji Dona Viganò są wysokie, ponieważ jest on znanym księdzem, krytykiem filmowym, naukowcem zajmującym się komunikacją i językiem telewizyjnym, który pełnił funkcję Prefekta Sekretariatu ds. Komunikacji w Stolicy Apostolskiej w latach 2015–2018. Obok niego, Ferdinando Sallustio, redaktor lokalnego miesięcznika katolickiego „Lo Scudo”, również przedstawi swoje spostrzeżenia. Wydarzenie będzie moderowane przez dziennikarza Francesco Pecere.

Ta dyskusja odzwierciedla tematykę przekazu Świętego Ojca na 58. Światowy Dzień Komunikacji Społecznej, zachęcającą do refleksji nad prawdziwą istotą sztucznej inteligencji i jej zgodności z szacunkiem dla godności ludzkiej.

Kluczowe kwestie dot. AI i godności ludzkiej:
Sesja w liceum w Ostuni z Donem Viganò i innymi ekspertami jest zgodna z istotnymi dyskusjami dotyczącymi wpływu AI na społeczeństwo. Główne zmartwienia, które często pojawiają się w takich dialogach, obejmują:

Prywatność: Zdolność AI do zbierania i analizy ogromnych ilości danych może naruszać prywatność osobistą i ujawniać wrażliwe informacje.
Autonomia: Pytania dotyczące wpływu AI na decyzje ludzkie i potencjalnie podważenie wolnej woli i autonomii jednostki.
Zatrudnienie: Potencjał automatyzacji AI rodzi obawy dotyczące utraty pracy i przyszłości zatrudnienia.
Uprzedzenia: Systemy AI mogą utrwalać i nasilać społeczne uprzedzenia, jeśli nie są właściwie zaprojektowane lub szkolone na różnorodnych zbiorach danych.
Rządzenie: Potrzebne są przepisy i ramy etyczne w celu kierowania odpowiednim rozwojem i wdrażaniem technologii AI.

Wyzwania i kontrowersje:
Panele ekspertów, takie jak ten w Ostuni, często dyskutują o kilku kontrowersjach, w tym:

Świadomość AI: Czy AI kiedykolwiek powinna być uważana za świadomą, i jakie obowiązki moralne by to pociągało?
AI w Wojnie: Wykorzystanie broni autonomicznych i implikacje etyczne związane z maszynami podejmującymi decyzje życia i śmierci.
Procesy decyzyjne AI: Do jakiego stopnia należy ufać AI w podejmowaniu kluczowych decyzji w dziedzinach takich jak medycyna, prawo i finanse.

Zalety i Wady:
Istnieje wiele zalet i wad związanych z AI:

Zalety:
– Poprawa efektywności i produktywności w różnych sektorach.
– Wzmocniona analiza danych prowadząca do lepszych decyzji.
– Potencjalne postępy w opiece zdrowotnej, takie jak medycyna personalizowana i wczesna diagnostyka.

Wady:
– Ryzyko bezrobocia z powodu automatyzacji.
– Trudności w zapewnieniu etycznego i uczciwego wykorzystywania AI.
– Potencjalne nadużycia w monitorowaniu i ograniczeniach swobód obywatelskich.

Dla zainteresowanych dalszym zgłębianiem tematu, polecam odwiedzenie renomowanych stron internetowych, które obejmują przecięcie technologii, etyki i społeczeństwa. Przykłady to:

ACLU za perspektywę na temat prywatności i swobód obywatelskich.
American Association for Artificial Intelligence (AAAI) za profesjonalne spojrzenie na AI.
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) za normy techniczne i etyczne w dziedzinie AI.

Pamiętaj, aby zweryfikować adresy URL przed odwiedzeniem jakiejkolwiek strony internetowej w celu uzyskania najnowszych i najbardziej wiarygodnych informacji.

Privacy policy
Contact