Google ujawnia „Veo”: nową sztuczną inteligencję do tworzenia wysokiej rozdzielczości filmów.

Najnowsze dziecko sztucznej inteligencji Google’a w dziedzinie syntezy wideo właśnie zostało ujawnione, prezentując swoją biegłość w tworzeniu rozszerzonych sekwencji wideo HD z tekstu, obrazów lub informacji wideo. Ten model, nazwany „Veo”, zbliża się do imponujących możliwości „Sory” OpenAI, pokazując zdolność do generowania ponad minuty materiału wideo w jakości 1080p zgodnie z instrukcjami pisemnymi, aczkolwiek nie jest jeszcze powszechnie dostępny.

Innowacje zawarte w Veo pozwalają użytkownikowi na wykonywanie zadań związanych z edycją wideo za pomocą poleceń tekstowych, utrzymując w ten sposób spójność wizualną sekwencji przez ponad 60 sekund. Chwali się on zdolnością tworzenia skomplikowanych scen, obserwowania piękna kwitnących słoneczników w przyspieszonym tempie, oraz zastosowania efektów kinowych, na miarę tego, co widać w filmach przyspieszonych, wideografii z powietrza oraz różnych stylach wizualnych.

Co ciekawe, Veo unika przedstawiania szczegółów dotyczących ludzi – co stanowi notorycznie trudny aspekt dla modeli AI w generowaniu dokładnych i realistycznych obrazów oraz wideo. Niemniej jednak, materiał promocyjny Veo prezentuje sekwencje z kowbojami jeżdżącymi na koniach, podmiejskimi ulicami tętniącymi życiem, soczystymi kebabami sycącymi się na grillu oraz urokiem kwitnącej flory – stworzone z myślą o eliminacji skomplikowanych detali ludzkiej reprezentacji.

Google wyjaśnił, że Veo jest ewolucją wynikającą z serii swoich wcześniejszych przedsięwzięć w dziedzinie syntezy wideo, przenosząc pałeczkę od poprzedników takich jak Generative Query Network (GQN), DVD-GAN, Imagen-Video, i Phenaki. Jednak źródło danych, z którego czerpie swoją wiedzę Veo, jest nadal owiane tajemnicą.

Zalety sztucznej inteligencji Google’a – Veo AI Video Synthesis:

Innowacje w Edycji Wideo: Veo pozwala użytkownikom na kontrolowanie edycji wideo za pomocą tekstu, upraszczając proces produkcji wideo i ewentualnie zmniejszając potrzebę posiadania umiejętności technicznej edycji wideo.

Wysoka Jakość Wyjścia: Zdolność Veo do generowania sekwencji wideo w wysokiej jakości 1080p przez ponad minutę może być przełomowa, zwłaszcza dla twórców poszukujących wysokiej jakości materiału bez wysokich kosztów produkcji.

Efektywność Czasu i Zasobów: Poprzez automatyzację części procesu tworzenia wideo, Veo może zaoszczędzić czas i zasoby, umożliwiając twórcom skupienie się bardziej na koncepcji treści niż na technicznych aspektach produkcji wideo.

Poprzednie Sukcesy: Wywodzące się z Google’a technologie syntezy wideo, takie jak GQN i DVD-GAN, sugerują, że posiadają głęboką wiedzę w dziedzinie AI, która wspiera rozwój Veo, co z kolei może gwarantować wysoki poziom wydajności.

Wady sztucznej inteligencji Google’a – Veo AI Video Synthesis:

Ograniczona Dostępność: W chwili obecnej Veo nie został jeszcze szeroko udostępniony, co oznacza, że jego praktyczne zastosowania i rzeczywista wydajność są w głównej mierze nieprzetestowane przez ogół społeczeństwa.

Przezroczystość Danych oraz Źródeł Wiedzy: Źródła nauki, z których czerpie wiedzę Veo, nie zostały ujawnione, co rodzi pytania dotyczące ochrony danych i etyki pozyskiwania informacji.

Wpływ na Rynek Pracy: Pomimo że Veo może usprawnić produkcję wideo, istnieją obawy, że może również potencjalnie zastąpić miejsca pracy w branży edycji i produkcji wideo.

Kluczowe Wyzwania i Kontrowersje:

Reprezentacja Ludzka: Biorąc pod uwagę, że Veo celowo unika przedstawiania szczegółów ludzkich, pozostaje do zobaczenia, jak efektywnie sztuczna inteligencja może działać w dziedzinach lub gatunkach, gdzie reprezentacja człowieka jest konieczna, jak w narracjach opartych na postaciach.

Limitacje AI: Pełny zakres możliwości Veo nie jest jeszcze znany, w szczególności pod względem kreatywności i zdolności do realizacji zadań produkcyjnych złożonych, które zwykle wymagają ludzkiej intuicji i podejmowania decyzji.

Uprzedzenia i Etyka w AI: Trwa debata na temat potencjalnych uprzedzeń przyswajanych przez AI, wynikających z treningowych zbiorów danych i kwestii odpowiedniego wykorzystania takiej technologii, w poszanowaniu praw twórców i norm społecznych.

Ważne Pytania

Jak Veo zapewnia etyczne wykorzystanie generowanych treści wideo?
Jaki jest szerszy wpływ Veo na profesjonalną społeczność produkcji wideo?
W jaki sposób Google będzie rozwiązywać kwestie prywatności i zgody w danych używanych do szkolenia Veo?

Aby uzyskać dalsze informacje na temat najnowszych innowacji Google’a, można skorzystać z głównej domeny Google za pomocą poniższego linku: Google. Warto jednak pamiętać, że konkretna informacja na temat Veo może być trudnodostępna ze względu na obecny etap rozwoju i ograniczoną dostępność.

Privacy policy
Contact