Szwajcaria jest gospodarzem pionierskiego dialogu między rządami Chin i Stanów Zjednoczonych na temat sztucznej inteligencji.

Genewa Witamy w Dialogu na Wysokim Poziomie w sprawie Ryzyk i Zarządzania AI

14 maja 2024 roku w Genewie, w Szwajcarii, odbyło się przełomowe spotkanie, które było pierwszym dialogiem na szczeblu rządowym pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi skupionym na sztucznej inteligencji (AI). Sesję współprzewodniczyli czołowi dyplomaci i urzędnicy technologiczni obu państw, w tym Yang Tao z chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Pełnomocnik ds. Krytycznych i Nowopojawiających się Technologii Departamentu Stanu USA, a także wysocy przedstawiciele innych odpowiednich departamentów.

Dyskusje skupiały się na złożonych ryzykach związanych z technologiami AI, perspektywach globalnego zarządzania i dodatkowych obawach specyficznych dla każdego kraju. Delegaci z obu stron przedstawili swoje perspektywy na zarządzanie tymi postępami oraz ich zaangażowanie w wykorzystanie AI do napędzania rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Chińska delegacja podkreśliła znaczenie AI jako krytycznej technologii nowopojawiającej się, popierając podejście skoncentrowane na człowieku i zgodne z etyką, aby zapewnić korzystne, bezpieczne i sprawiedliwe zastosowanie AI. Wyrazili także chęć wzmocnienia globalnego zarządzania w obszarze AI, proponując wykorzystanie Organizacji Narodów Zjednoczonych jako głównego kanału do ustanowienia międzynarodowo uznanej struktury i standardów zarządzania AI – stanowisko poparte przez społeczność międzynarodową, w tym Stany Zjednoczone.

Obie strony uznały podwójny charakter AI jako obszaru zarówno szans, jak i wyzwań, oraz potwierdziły swoje zaangażowanie w utrzymanie porozumienia osiągniętego przez głowy państw w San Francisco. Ten pionierski dialog między dwoma państwami oznacza krok w kierunku pogłębiania komunikacji i koordynacji ws. przyszłości technologii AI.

Pytania i Odpowiedzi:

P: Dlaczego Szwajcaria była gospodarzem rządowego dialogu na temat AI pomiędzy Chinami i Ameryką?
O: Szwajcaria posiada długotrwałą reputację jako neutralny obszar do dyskusji dyplomatycznych i była gospodarzem różnych międzynarodowych negocjacji i dialogów. Jej neutralny status czyni ją idealnym miejscem dla krajów o różnych punktach widzenia, takich jak Chiny i Stany Zjednoczone, aby angażować się w otwarte i konstruktywne rozmowy na temat zarządzania AI.

P: Jakie są główne ryzyka związane z technologiami AI?
O: Ryzyka obejmują m.in. naruszenie prywatności, utratę miejsc pracy z powodu automatyzacji, potencjalne nadużycie w operacjach nadzoru i militarnych, uprzedzenia algorytmiczne oraz pogłębianie dysproporcji społeczno-ekonomicznych. Ponadto, szybkie postępy mogą prowadzić do tego, że AI przekroczy możliwości decyzyjne człowieka, podnosząc kwestie etyczne i egzystencjalne dotyczące kontroli i autonomii.

Główne Wyzwania i Kontrowersje:

Globalne Standardy: Ustanowienie globalnych standardów i regulacji akceptowanych i przestrzeganych przez główne światowe potęgi, takie jak Stany Zjednoczone i Chiny, stanowi skomplikowane wyzwanie z powodu różnic w systemach prawnych, normach kulturowych i priorytetach ekonomicznych.
Prawa do Własności Intelektualnej: Trwa wyzwanie równoważenia ochrony praw własności intelektualnej z współpracą w udostępnianiu technologii AI i badań w celu wspierania postępu globalnego.
Układ Sił: Technologia AI ściśle wiąże się z siłą ekonomiczną i militarną każdego państwa, co rodzi potencjalną rywalizację o przywództwo i kontrolę w przestrzeni AI.
Prywatność Danych: Istnieją kontrowersje dotyczące tego, w jaki sposób dane są zbierane, udostępniane i używane przez systemy AI, zwłaszcza między krajami o różnych poglądach na prawa prywatności i zarządzanie danymi.

Zalety i Wady:

Zalety:
– Takie dialogi mogą ułatwić wzajemne zrozumienie podejść do zarządzania AI.
– Mogą przyczynić się do międzynarodowej współpracy w zarządzaniu ryzykami związanymi z AI.
– Wspólne działania w dziedzinie technologii AI mogą potencjalnie przyspieszyć rozwój społeczno-ekonomiczny i innowacje.

Wady:
– Rozbieżne interesy narodowe mogą utrudniać ustanowienie jednolitej struktury zarządzania AI.
– Istnieje potencjał, aby państwa wykorzystały dyskusje na temat zarządzania AI jako platformę do strategicznego pozycjonowania się, a nie do autentycznej współpracy.
– Disproporcje technologiczne między państwami mogą prowadzić do nierównego wpływu na kierunek i stosowanie norm AI.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztucznej inteligencji lub globalnym zarządzaniu, możesz odwiedzić oficjalne strony odpowiednich organizacji. Na przykład Organizację Narodów Zjednoczonych, która została wspomniana jako proponowany kanał dla dyskusji dotyczących zarządzania AI, można znaleźć pod adresem Organizacja Narodów Zjednoczonych. Ponadto informacje o stanowisku Stanów Zjednoczonych w polityce technologicznej można znaleźć na stronie Departament Stanu USA, natomiast szczegóły na temat stanowiska Chin wobec AI możesz znaleźć poprzez Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Privacy policy
Contact