Ochrona Dziedzictwa Muzycznego Przed Sztuczną Inteligencją

Przemysł muzyczny od lat ewoluuje w świecie technologii, a trendem staje się coraz powszechniejsze wykorzystywanie sztucznej inteligencji (AI). Grupa artystów, w tym Nicki Minaj, Q-Tip i Chuck D, zbiera się pod sztandarem Artists’ Rights Alliance, aby wyrazić swoje obawy dotyczące potencjalnych zagrożeń dla integralności ich muzyki ze strony AI. Główne zmartwienia skupiają się na nieautoryzowanym wykorzystaniu ich głosów i wizerunków.

List otwarty artystów apeluje do firm technologicznych o powstrzymanie się od podważania lub zastępowania ludzkiej sztuki i zapewnienie sprawiedliwego wynagrodzenia za ich twórczość. Podkreślają również niebezpieczeństwa związane z technologią AI, która może naruszać prawa twórców i zakłócać cały ekosystem muzyczny.

To zagadnienie rezonuje w różnych gatunkach muzycznych, z prominentnymi postaciami hip-hopu, takimi jak Metro Boomin, Benny The Butcher, Dave East, Doechii, Jadakiss, Ja Rule, Hit-Boy i Tech N9ne, które łączą siły z Minaj, Q-Tip i Chuck D w celu ochrony integralności ich działań artystycznych.

Efekt wykorzystania AI w przemyśle muzycznym jest już widoczny poprzez zjawisko 'deepfake’. Artyści tacy jak Drake i The Weeknd napotkali problemy, gdy na platformach takich jak YouTube pojawił się track zatytułowany „Heart On My Sleeve” tworzony przez AI, naśladujący charakterystyczny styl obu artystów. Universal Music Group, reprezentująca zarówno Drake’a jak i The Weeknd’a, natychmiast zainterweniowała, potępiając takie wykorzystanie technologii AI i zapewniając usunięcie naruszającego materiału.

W odpowiedzi na obawy artystów, Universal Music Group wydała oświadczenie podkreślające swoje zobowiązanie do przyjmowania postępujących technologicznie rozwiązań, ale nie kosztem praw artystów. Oświadczenie podkreśliło naruszenie umów i łamanie praw autorskich, które zachodzą, gdy AI generuje pracując na muzyce artystów. Dostępność naruszających treści dodatkowo podkreśla pilną potrzebę, aby wszyscy zaangażowani w ekosystem muzyczny priorytetowali artystów, fanów i zachowanie prawdziwej ludzkiej twórczej ekspresji. W oświadczeniu wskazano także na konieczność, aby platformy ponosiły odpowiedzialność prawno-etyczną w zapobieganiu szkodliwemu wykorzystaniu swoich usług.

Drake, który wcześniej krytykował AI, gdy został użyty do stworzenia coveru „Munch” Ice Spice’a w jego charakterystycznym stylu, wspiera Artists’ Rights Alliance w ich wysiłkach na rzecz ochrony dzieł muzycznych artystów przed potencjalnym nadużyciem AI.

FAQ

Q: Dlaczego artyści martwią się wykorzystaniem AI w przemyśle muzycznym?

A: Artyści obawiają się, że technologia AI może być wykorzystywana do replikacji ich głosów i wizerunków bez ich zgody ani odpowiedniego wynagrodzenia. Pojawiają się wątpliwości dotyczące autentyczności ich pracy i potencjalnego podważenia ich kontroli artystycznej oraz utrzymania na rynku.

Q: W jaki sposób technologia AI wpłynęła na Drake’a i The Weeknd’a?

A: Track o nazwie „Heart On My Sleeve” z wykorzystaniem sztucznie stworzonych wokali naśladujących Drake’a i The Weeknd’a został wrzucony na platformę YouTube oraz różne serwisy strumieniowe. To nieautoryzowane wydanie skłoniło Universal Music Group, wytwórnię reprezentującą obu artystów, do podjęcia natychmiastowych działań w celu ochrony ich praw i usunięcia naruszającego materiału.

Q: Co powiedziała Universal Music Group na temat wykorzystania AI w muzyce?

A: Universal Music Group uznała znaczenie postępujących technologicznie rozwiązań, ale akcentowała potrzebę szacunku dla praw artystów. Potępiono trenowanie generatywnej AI na bazie muzyki artystów, naruszając w ten sposób umowy oraz prawa autorskie. Oświadczenie apeluje do wszystkich interesariuszy w przemyśle muzycznym o priorytetowanie artystów, fanów oraz autentycznej twórczej ekspresji nad deepfake’ami, oszustwami oraz pozbawianiem artystów należnego wynagrodzenia.

Q: Jaką rolę pełnią firmy technologiczne w rozwiązywaniu tych problemów?

A: Firmy technologiczne mają fundamentalną odpowiedzialność prawną i etyczną w zapobieganiu nadużyciom swoich usług w sposób szkodliwy dla artystów. Muszą współpracować z artystami i wytwórniami płytowymi w celu opracowania rozwiązań zapobiegających treściom generowanym przez AI, które naruszają prawa twórcze.

Q: Jak słuchacze mogą wspierać artystów w walce przeciwko nadużyciom AI?

A: Słuchacze mogą wspierać artystów, popierając bardziej rygorystyczne przepisy i standardy etyczne dotyczące wykorzystywania AI w przemyśle muzycznym. Mogą również korzystać z platform, które priorytetują prawa artystów oraz zapewnienie im sprawiedliwych wynagrodzeń za ich pracę. Dodatkowo, bezpośrednie wspieranie artystów poprzez zakup ich muzyki oraz uczestnictwo w ich koncertach na żywo jest kluczowe w utrzymaniu ich kariery w obliczu wyzwań stawianych przez technologię AI.

Privacy policy
Contact