Russisk kyberoperasjoner rettet mot OL i Paris 2024.

Russlands cyberstyrker har skjerpa fokuset sitt på dei komande Sommer-OL i Paris i 2024, eit arrangement som har fått global merksemd mot bakgrunnen av politiske spenningar. Microsoft Threat Intelligence Center (MTIC) har flagga at sidan sommaren 2023 har russiskleia cybergrupper kjent som Storm-1679 og Storm-1099 trappa opp innsatsen sin for å forstyrre det prestisjefylte sportsarrangementet.

Desse statssponsa hackerane har som mål å undergrave truverdet til Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) og skape ei fryktklima rundt Paris-leikane. Deira mestring av avanserte dataeffektar og deepfake-teknologiar, inkludert ei AI-generert stemme som liknar på filmsuperstjerna Tom Cruise, har muliggjort skaping og spreiing av forfalska innhald i eit uovertruffent omfang.

Kampanjen, kalla «Olympics Has Fallen» av gruppa Storm-1679, imiterer tittelen på ein kjend actionfilm for å vanære omdømet til leiarane i IOC. Vidare har desse skadeleg handlingane som mål å redusere offentleg deltaking på idrettsarenaer ved å spreie falsk informasjon om mogeleg vald, inkludert manipulerte videoar som simulerer nyhenderapportar om uro rundt OL.

Eit viktig mål synest å vera å så uro og panikk innan samfunnet og mellom Israels borgarar som deltek i leikane, med forfalska graffiti og misvisande bilete som påstår at vald er uunngåeleg. Desse teknikkane liknar Russlands historiske mønster for cybersikkerheitsinnblanding, tidlegare sett under dei amerikanske vala i 2016 og 2020, og dei veldokumenterte angrepa tilskrive til GRU—Russlands militære etterretningsteneste—under Vinter-OL i 2018.

Den russiske kampanjen strekkjer seg utover cyberrommet og søkjer å forstyrra tv-sendingar i heile Europa, med merkbare satellittavbrots som påverkar den franske operatøren Eutelsat SA. Desse forstyrringane søkjer å kaste eit breiare nett av frykt og forvirring ved å erstatte barne-tv-programmer med propagandavideoar på nettverk som BabyTV.

Den aukande integrasjonen av kunstig intelligens i å fabrikkera lydar, bilete og videoar aukar trusselen som desse cyberoperasjonane utgjer og krev auka årvåkenheit når verdas nasjonar samlast for å feira sportsmanskap og eining i Paris.

Viktigheita av cybersikkerheit for store internasjonale arrangement

Cybersikkerheit er ei kritisk bekymring for store internasjonale arrangement som OL fordi desse arrangementa er høgprofilmål for nasjonalstatslege hackarar. Når verdas merksemd samlast på eit enkelt sted, kan verknaden av ein vellykka cyberangrep bli forsterka, påverkande ikkje berre arrangementet sin infrastruktur, men også internasjonale relasjonar og global tv-tilsyn.group.

Privacy policy
Contact