Japan Begint Beraadslagingen over AI Reguleringskader

Als reactie op de wereldwijde ontwikkelingen heeft de Japanse regering initiatieven genomen om de juridische regulering van Artificial Intelligence-technologieën te bespreken. Lokale media meldden op de 23e dag van de maand dat een expertpanel genaamd de “AI Strategy Council” bijeenkwam om mogelijke wetten te onderzoeken die gericht zijn op het waarborgen van de veiligheid van AI.

De AI Strategy Council is een adviesorgaan bestaande uit experts uit de private sector, dat bijeenkomt wanneer er een nationaal en maatschappelijk consensus nodig is door de centrale of lokale overheden. Tijdens een recente vergadering erkende de Japanse regering de toenemende en diversifiërende risico’s die AI met zich meebrengt en benadrukte de noodzaak om juridische maatregelen te overwegen om deze risico’s te beperken.

De discussies richten zich op het reguleren van ontwikkelaars die werken aan grootschalige fundamentele modellen en andere hoogrisico AI-technologieën die aanzienlijke maatschappelijke impact hebben. De stap van de regering markeert een verschuiving van de vorige nadruk op bedrijfsautonomie en de promotie van AI-ontwikkeling, zoals te zien was in de richtlijnen die vorige maand zijn gepubliceerd voor AI-bedrijven.

Ambtenaren legden uit dat de verandering naar regulering het gevolg is van bewegingen die worden waargenomen in de Europese Unie en de Verenigde Staten, waardoor Japan zich moet aanpassen. De regering plant verplichtingen op te leggen aan gereguleerde entiteiten om veiligheidsbeoordelingen van AI-systemen uit te voeren en risicoverlagende maatregelen te implementeren. Dit zou verplichte rapportage van alle risico’s die verband houden met AI aan de autoriteiten betekenen.

Wetgeving met betrekking tot deze nieuwe regelgeving wordt overwogen met als doel een relevant wetsvoorstel in te dienen tijdens de parlementaire sessie van volgend jaar. De discussies zullen doorgaan, waarbij internationale regelgevende praktijken in overweging worden genomen om de beste aanpak voor Japan te bepalen.

Privacy policy
Contact