De VS en China voeren openhartige gesprekken over misbruik van kunstmatige intelligentie

De Verenigde Staten en China zijn begonnen met een reeks discussies over kunstmatige intelligentie (AI) en het mogelijke misbruik ervan, zoals bevestigd door Amerikaanse functionarissen op woensdagavond. Beide grootmachten, die betrokken zijn geweest bij intense concurrentie en toezicht rond de ontwikkeling en toepassing van AI-technologie, streven naar een gemeenschappelijke basis voor verantwoord AI-beheer.

In recente besprekingen in Genève, Zwitserland, hadden vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en China “openhartige en constructieve” dialogen waarin werd benadrukt dat AI-systemen veilig, beveiligd en betrouwbaar moeten zijn. De gesprekken waren gericht op het bevorderen van een wereldwijd consensus over het verantwoord gebruik van AI en werden aan Amerikaanse zijde geleid door de woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad, Adrienne Watson.

Volgens Watson heeft de VS uitdagingen benadrukt die AI met zich meebrengt, waaronder zorgen over het gebruik van de technologie door China. Ondanks het aankaarten van kwesties met betrekking tot de acties van China, benadrukte de VS ook het belang van het in stand houden van open communicatiekanalen om de competitieve aspecten van AI en de bijbehorende veiligheidsrisico’s gezamenlijk te beheren.

Deze bilaterale inspanning om AI-kwesties te bespreken markeert de nieuwste poging om de betrekkingen tussen de VS en China te verbeteren na jaren van toenemende spanningen. Westerse landen hebben hun bezorgdheid geuit over de snelle vooruitgang van China op het gebied van AI, met name bij het creëren van ‘deepfakes’, die digitaal gemanipuleerde afbeeldingen, geluidsdocumenten of video’s zijn met het potentieel voor kwaadwillend gebruik, zoals het beïnvloeden van de publieke opinie.

In een gerelateerde ontwikkeling is het videoplatform TikTok, eigendom van het Chinese ByteDance, onder intense scrutiny gekomen in de Verenigde Staten. Als reactie op het groeiende aantal ogenschijnlijk authentieke maar vervaardigde content heeft TikTok vorige week aangekondigd besloten te hebben om het markeren van door AI gegenereerd materiaal te automatiseren. De app, die onder druk staat van een Amerikaanse wet die eist dat deze binnen twaalf maanden wordt verkocht of anders een verbod riskeert, heeft juridische stappen ondernomen tegen de Amerikaanse overheid.

Belangrijke vragen en antwoorden:

1. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen in de Amerikaans-Chinese discussies over het misbruik van AI?
De belangrijkste uitdagingen draaien om verschillende filosofische en ethische benaderingen van de ontwikkeling en inzet van AI, wantrouwen door beschuldigingen van diefstal van intellectueel eigendom en cybersecurityzorgen, en geopolitieke rivaliteiten tussen de landen. De VS maakt zich specifiek zorgen over het gebruik van AI voor surveillance en schendingen van de mensenrechten, met name in regio’s zoals Xinjiang.

2. Waarom zijn de VS en China nu in gesprek over AI?
De versnelde vooruitgang in AI-technologie heeft geleid tot verhoogde capaciteiten en potentieel voor misbruik. Nu AI steeds belangrijker wordt voor nationale veiligheid, economische ontwikkeling en sociaal bestuur, is het cruciaal dat mondiale machten normen en regelgeving vaststellen om risico’s te beperken. In dialoog treden is een poging om deze gedeelde zorgen preventief aan te pakken en mogelijk een AI-wapenwedloop te voorkomen.

3. Wat zijn de controverses die gepaard gaan met dit onderwerp?
Een controversie is de balans tussen innovatie en regulering. Hoewel beide landen het potentieel van AI willen benutten, is er spanning tussen het aanmoedigen van technologische doorbraken en het opleggen van beperkingen om misbruik te voorkomen. Privacy- en surveillancekwesties, met name gezien China’s toepassingen van AI op deze gebieden, zijn ook belangrijke punten van controverse, evenals de mondiale concurrentie en de vrees voor afhankelijkheid van AI-systemen die mogelijk niet volledig betrouwbaar zijn.

Voordelen en nadelen:

De voordelen van de Amerikaans-Chinese discussies over AI omvatten het bevorderen van wederzijds begrip, het ontwikkelen van standaarden voor verantwoord gebruik van AI, en het verminderen van het risico op een gevaarlijke AI-wapenwedloop. Het kan ook helpen om een kader op te stellen voor andere landen om te volgen, wat mogelijk leidt tot een veiliger wereldwijd AI-omgeving.

Aan de andere kant kunnen de nadelen omvatten dat er concessies of compromissen worden gesloten op het gebied van technologische vooruitgang omwille van overeenstemming, potentiële spionage of intellectuele eigendomskwesties tijdens samenwerkingsinspanningen, en de moeite om overeenkomsten af te dwingen op gebieden buiten internationale controle.

Gerelateerde links:
Voor meer lezen over dit onderwerp kunt u de websites bezoeken van belanghebbenden en instellingen die betrokken zijn bij AI-onderzoek en -beleid:
– Nationale Veiligheidsraad van de VS: National Security Council
– Chinese Ministerie van Wetenschap en Technologie: MOST
– Internationale AI-discussiefora zoals de Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI): GPAI

Privacy policy
Contact