Genève verhoogt haar AI-spel met de nadruk op gegevenssoevereiniteit

Overheden vinden innovatieve manieren om technologie te integreren voor efficiëntie en autonomie. De staat Genève loopt voorop in het verkennen van hoe generatieve kunstmatige intelligentie (AI) hun operaties kan verbeteren. Het Kantonaal Bureau voor Informatiesystemen en Digitalisering heeft strategisch geïnvesteerd in 20 geavanceerde grafische kaarten. Het doel is om de rekenkracht te versterken om digitale onafhankelijkheid te waarborgen door de afhankelijkheid van externe diensten te verminderen.

Het IT-team van Genève heeft ervoor gekozen om open taalmodellen te gebruiken voor experimenten met overheidsdiensten, wat een sterk contrast vormt met het vertrouwen op gepatenteerde AI-tools. In tegenstelling tot specifieke AI-producten zoals ChatGPT die zijn gemaakt door OpenAI, bieden deze open modellen volledige toegang voor grondige analyse en aanpassing, wat in lijn is met de strenge wetgeving inzake gegevensbescherming van de Staat. Carole-Anne Kast, de Staatsraad verantwoordelijk voor het Departement van Instellingen en Digitalisering, benadrukt het belang van volledige controle over dergelijke tools in overeenstemming met deze wetten.

Deze trend om generatieve AI te benutten en tegelijkertijd digitale soevereiniteit te behouden, benadrukt de genuanceerde benadering die overheden zoals Genève hanteren om het voortdurend evoluerende digitale landschap te navigeren. Het is een mix van het omarmen van geavanceerde technologie en het waarborgen dat de privacy van burgers en de veiligheid van staatsgegevens ongecompromitteerd blijven.

Vragen en Antwoorden:

Wat is gegevenssoevereiniteit?
Gegevenssoevereiniteit verwijst naar het concept dat digitale gegevens onderhevig zijn aan de wetten en governancestructuren van het land waarin ze zijn opgeslagen. Voor Genève betekent dit ervoor zorgen dat het beheer en de verwerking van gegevens voldoen aan de Zwitserse wetgeving.

Waarom richt Genève zich op open taalmodellen in plaats van gepatenteerde tools zoals ChatGPT?
De focus van Genève op open taalmodellen stelt hen in staat volledige toegang en controle te hebben over de AI-tools, waardoor ze deze kunnen aanpassen en analyseren volgens hun behoeften en kunnen voldoen aan strenge lokale wetten inzake gegevensbescherming.

Wat zijn de mogelijke voordelen van een overheid die generatieve AI gebruikt?
Generatieve AI kan processen stroomlijnen, diensten personaliseren, administratieve efficiëntie verhogen en innovatie stimuleren binnen overheidsdiensten.

Belangrijkste Uitdagingen:

Privacy waarborgen: Voldoen aan wetten inzake gegevensbescherming bij het gebruik van AI is een uitdaging, vooral met wereldwijde gegevensstromen. De overheid moet ervoor zorgen dat de privacy van de gegevens van burgers niet in gevaar komt.
Technische deskundigheid: Effectief gebruikmaken van AI vereist geschoold personeel, wat een beperking kan zijn bij het opschalen van digitale inspanningen.
Afhankelijkheid van externe technologie: Het verminderen van de afhankelijkheid van externe diensten kan moeilijk zijn wanneer veel krachtige AI-tools worden ontwikkeld door grote internationale conglomeraten.

Controverses:

AI-vooroordelen: AI-systemen kunnen vooringenomenheid vertonen, wat kan leiden tot oneerlijke behandeling van individuen of groepen als dit niet goed wordt beheerd en gecontroleerd.
Veiligheidsrisico’s: AI-systemen kunnen kwetsbaarheden hebben die kunnen worden misbruikt als ze niet goed worden beveiligd, wat kan leiden tot gegevenslekken.

Voordelen:

– Verbetering van operationele efficiëntie door automatisering en gegevensanalyse.
– Verbeterde aanpassing van diensten om aan lokale behoeften te voldoen.
– Versterking van lokale gegevenssoevereiniteit en beschermingswetten.

Nadelen:

– Hoge initiële investering in technologie en training.
– Risico’s van AI-vooroordelen en ethische kwesties als deze niet goed worden gereguleerd.
– Potentiële veiligheidskwetsbaarheden die de gegevenssoevereiniteit in gevaar kunnen brengen.

Privacy policy
Contact