Nesenie sadarbības nolīgums starp Apvienoto Karalisti un ASV AI Drošības institūtiem

Apvienotā Karaliste un Amerikas Savienotais Valstis ir parakstījušas nolīgumu, kas paredz to attiecīgo AI drošības institūtu sadarbību, lai pārbaudītu jaunos AI modeļus. Šīs Saprašanās memorands ir svarīgs solis centienos risināt ar AI radītos izaicinājumus un nodrošināt tā drošu un atbildīgu attīstību. Saskaņā ar šo nolīgumu, divas valstis saskaņos savas zinātniskās pieejas, apmainīsies ar informāciju un personālu, kā arī veiks kopīgas testēšanas vingrinājumus ar AI modeļiem.

Šī sadarbība tika veicināta saistībā ar apņemšanos, kas tika izteikta AI drošības sammitā, kas pagājušajā gadā notika Bletchley Parkā. Sammitā galvenās AI uzņēmējdarbības, tai skaitā OpenAI un Google DeepMind, piekrita brīvprātīgam shēmai, kas ļautu AI drošības institūtiem novērtēt un testēt jaunus AI modeļus pirms to izlaišanas tirgū. UK un ASV nolīgums veido pamatu šai sadarbībai, uzlabojot abu valstu īpašās attiecības un pastiprinot viņu apņēmību risināt mūsu paaudzes būtisko tehnoloģiskās izaicinājumus.

Apgādājoties UK un ASV AI Drošības institūti, ne tikai tiks veicināta zināšanu un ekspertīzes apmaiņa, bet arī palīdzēs līdzsolī ar ātrās AI attīstības radītajiem riskiem. Zinātnes, inovāciju un tehnoloģiju departaments ir uzsvēris, ka līdzīgas partnerattiecības ar citām valstīm ir plānotas arī nākotnē, atspoguļojot atzīšanu, ka nodrošinot AI drošu attīstību ir kopīgs globāls jautājums.

UK tehnoloģiju sekretāre Michelle Donelan izteica optimismu par nolīgumu, norādot, ka tas ir būtisks brīdis un rāda pastāvīgās īpašās attiecības starp UK un ASV. Viņa uzsvēra, ka, sadarbojoties, abas valstis var risināt ar AI tehnoloģiju saistītos riskus visaptveroši un atklāt tā milzīgo potenciālu uzlabot cilvēku dzīvi.

ASV tirdzniecības sekretāre Gina Raimondo atkārtoja Donelan viedokli un uzsvēra, ka šī sadarbība paātrinās abu institūtu darbu, novērtējot un samazinot pilno riskspektru, kas saistīts ar AI. Sadarbojoties ciešāk, institūti padziļinās savu izpratni par AI sistēmām, veiks stingrākas novērtēšanas un sniegs ražīgu norādījumu, lai risinātu potenciālās bažas saistībā ar nacionālo drošību un plašāku sabiedrību.

Šis sadarbības centīgs nākotnes redzējums AI regulēšanā un drošībā. Tas parāda atzīšanu, ka AI ir mūsu paaudzes būtiskākā tehnoloģija un prasa uzmanīgu novērtējumu un norādījumus. UK premjerministrs Rishi Sunak iepriekš teica, ka AI drošības sammitā būtu “noves lokā vardarbība par cilvēci.” Valdība atzīst nepieciešamību pēc regulējuma, bet arī atzīst kopsaucēju nepieciešamību kustēties klanīgi, bez likumiem, demonstrējot apņemšanos pielāgoties un efektīvi reaģēt uz AI radītajiem izaicinājumiem.

Elons Muskss, sociālās medijplatformas X īpašnieks, ir bijis aktīvs runājot par AI kā vienu no lielākajām draudēm cilvēcei. Šī sadarbība starp UK un ASV institūtiem ir pozitīvs solis ceļā uz šo bažu risināšanu un nodrošinot AI drošu un atbildīgu attīstību.

Februārī UK valdība paziņoja par 100 miljonu mārciņu ieguldījumu, lai sagatavotu valsti regulēt AI un izmantot tehnoloģiju droši. Tas ietver centienus uzlabot regulatorus dažādās nozarēs, nevis izveidot centrālo regulatoru tikai AI. Izmantojot esošos regulatorus, UK cer integrēt AI monitoringu vienkārši dažādās nozarēs, vienlaicīgi uzturot regulatora uzraudzību.

Jaunais sadarbības nolīgums starp UK un ASV AI Drošības institūtiem ir svarīgs solis globālajos centienos risināt ar AI saistītos izaicinājumus un riskus. Šī partnerība ne tikai stiprina īpašās attiecības starp abām valstīm, bet arī kalpo par piemēru starptautiskai sadarbībai, nodrošinot AI drošu un atbildīgu attīstību. Strādājot kopā, valstis var izmantot AI potenciālu, lai uzlabotu dzīvi, vienlaikus aktivējot risku samazināšanu.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ)

Privacy policy
Contact