Jaunākās Tehnoloģijas Digitālās Privātuma Aizsardzībai: Drošības Risinājumi Lietotu Fotoattēlu Tendencēm Skolās

Skolēni un vecāki pēdējā laikā saņēma informāciju par satraucošu notikumu, ko paziņoja Sv. Tomasa Akvīnas katoļu vidusskolas administrācija, izsūtot vēstuli. Šis notikums atklāja pieaugošo tendenci ar pārveidotiem fotoattēliem, kas ienāk skolēnu privātumā un rada nopietnas etiskās bažas.

Pēc vēstules saturā aprakstītās “satriecošās situācijas”, kur skolēnu attēli tika kopēti no viņu sociālās medijās kontiem un pārveidoti, izmantojot mākslīgā intelekta (AI) tehnoloģijas. Šie pārveidotie attēli attēloja skolēnus kā noapaļus, un tos pēc tam kopīgi izplatīja grupu čatos.

Uzzinot par šo situāciju, 9. klases skolēns Devon Farmers izteica savu sašutumu, to raksturojot kā “ērti nekārtību.” Šis jautājums piesaistīja vecāku, padomnieku un kopienas uzmanību kopumā, atzīstot to par būtisku problēmu, kuru nepieciešams risināt.

Apzinoties situācijas nopietnību, Londonas katoļu skolēnu padome nekavējoties sazinājās ar Londonas policiju, kura šobrīd veic izmeklēšanu. Skolēnu padomes prakse ir informēt vecākus par šādām situācijām un veicināt atbilstošu diskusiju pēc vecuma par šo jautājumu.

Pievēršot uzmanību tehnoloģiju etiskajai izmantošanai, skolēnu padome uzsver nepieciešamību mācīt skolēnus par AI spēku un iespējamajām negatīvajām sekām. Jim Pedrech, konsultants inovācijā pie padomes, uzsvēra piesardzību, ar kādu jāpieiet AI, atzīstot tā lietderību, bet arī mudinot uzmanību uz tā potenciālajām negatīvajām sekām.

Kaitlynn Mendes, iesaistīta socioloģijas profesore Rietumu universitātē, atklāja šīs tendences plašo dabu, norādot, ka līdzīgi notikumi ir notikuši dažādās reģionos pēdējo mēnešu laikā. Viņa akcentēja bažas par privātuma ielaušanos un ķermeņa autonomijas pārkāpumiem. Mendes aicināja sabiedrību iesaistīties plašākās diskusijās un atrast efektīvus risinājumus, lai risinātu šo jautājumu.

Lai gan skolas vēstulē minēta iespējamā disciplinārās piesardzības lielu mērā pasākumu iespējamība tiem, kas iesaistīti pārveidotā materiāla veidošanā un izplatīšanā, tiek sniegts tikai vispārīgs pārskats. Londonas policija vēl nav sniegusi nekādas ziņas par savu izmeklēšanu vai potenciālajam apsūdzību iespējamību.

Digitālās privātuma aizsardzība ir kļuvusi ārkārtīgi svarīga mūsdienu digitālajā laikmetā. Tādi notikumi kā šie uzsver izglītības un informētības nepieciešamību attiecībā uz tehnoloģiju etisko izmantošanu, īpaši attiecībā uz sociālajiem tīkliem un AI. Veidojot atklātas sarunas un ieviešot stingrus pasākumus, lai aizsargātu privātumu, skolas un kopienas var kopīgi strādāt, lai samazinātu ar šādiem notikumiem saistītos riskus.

Bieži uzdotie jautājumi

 1. Kas ir AI?
  Mākslīgā intelekta (AI) jeb dzīvā intelekta simulācija mašīnās, kas ir programmatūrā iekļauti, lai domātu un mācītos kā cilvēki. Tas ir datorzinātņu nozare, kas mērķē uz inteligentu mašīnu izveidi, spējīgu veikt uzdevumus, kas parasti prasa cilvēka intelektu.
 2. Kāpēc pārveidotu fotoattēlu tendence rada bažas?
  Pārveidotu fotoattēlu tendence rada bažas par privātuma ielaušanos un indivīdu ķermeņa autonomijas pārkāpumiem. Pārveidojot bildes, izmantojot AI, indivīdu izskats un personīgā informācija var tikt izkropļota un kopīgota bez viņu piekrišanas. Tas var būt nopietami emocionāli un psiholoģiski ietekmējošs upuriem, kas iesaistīti.
 3. Kas tiek darīts, lai risinātu pārveidotu fotoattēlu jautājumu?
  Pārveidotu fotoattēlu jautājuma risināšana prasa kopīgu centību no skolām, vecākiem, likumības iestādēm un sabiedrības kopumā. Ir svarīgi izglītot skolēnus par atbildīgu un etisko tehnoloģiju izmantošanu, uzsverot iespējamos sekas un darbību ietekmi. Stingru privātuma iestatījumu ieviešana sociālajos tīklos un atklātu diskusiju veicināšana arī var palīdzēt novērst šādas situācijas.
 4. Vai ir kādas likumīgas sekas tiem, kas iesaistīti pārveidotu fotoattēlu radīšanā un izplatīšanā?
  Potenciālās likumīgās sekas tiem, kas pārveido un izplata attēlus, ir atkarīgas no jurisdikcijas un katras konkrētās lietas apstākļiem. Lai gan dažos reģionos var būt likumi, kas nosaka šādu darbību, citi var to neveikt. Tāpēc ir svarīgi, lai likumības iestādes pamatīgi izpētītu šādas situācijas un pienācīgi noteiktu atbilstošus likumīgos pasākumus.

Avoti:
– Londonas katoļu skolēnu padome: londoncatholic.ca
– Rietumu universitāte: uwo.ca

Privacy policy
Contact