Artificial Intelligence: Enhancing Healthcare Delivery

Veselības aprūpes nozarē tiek novērota mākslīgā intelekta (AI) potenciāla izmantošana, it īpaši, lai radikāli mainītu veselības aprūpes pieejamību, it sevišķi nepieciešamās un nesasniedzamās kopienās. Tomēr AI lietojumprogrammu iekļaušanai būtiskā veselības aprūpes pakalpojumos nepieciešams ņemt vērā kopienas veselības darbinieku (CHW) vajadzības un perspektīvas, kas būs atbildīgi par šo tehnoloģiju ieviešanu.

Pētījums par kopienas veselības darbinieku vērtējumiem par AI iespējošajām mobilajām veselības lietojumprogrammām lauku Indijā uzsvēra, cik svarīgi ir, lai AI dizaineriem un attīstītājiem būtu dziļa izpratne par kontekstu, kurā tiks ieviestas viņu sistēmas. Atšķirībā no tradicionālā ICT4D pētījuma, AI tehnoloģijas ievieš jaunas sarežģītības un riskus, kas saistīti ar taisnīgumu, atbildību, pārredzamību un nevēlamām sekām, kas jāizpēta proaktīvi pirms ieviešanas.

Viena svarīga secinājums no pētījuma ir nepieciešamība, lai AI dizaineri plānotu neveiksmes. Tas nozīmē potenciālo kļūdu paredzēšanu, piemēram, nepareizu klasificēšanu vai infrastruktūras izaicinājumus, kā arī iespēju rīkoties ar tām. Svarīgi ir atzīmēt, ka CHW var nebūt plašas zināšanas par AI vai tehnisko ekspertīzi, tādēļ ir lielāka ticamība, ka viņi pieņems AI sistēmas rezultātu bez jautājumiem. Tāpēc attīstītājiem ir jāproaktīvi identificē, novērtē un novērst iespējamas neveiksmes un to ietekmi uz pacientiem.

Pētījums arī uzsver ilgtermiņa ilgtspējas, uzturēšanas un remonta AI sistēmu svarīgumu. Organizācijām, kas plāno ieviest AI mHealth sistēmas, rūpīgi jāapsver nepieciešamais pastāvīgais atbalsts un tehniskā palīdzība. CHW pauda vajadzību pēc pieejamām atbalsta kanāliem, piemēram, iespējas zvanīt uzņēmumam pēc palīdzības. Kompleksu AI programmatūras atkļūtšana un uzturēšana var prasīt nepieciešamo darbību turpmāku iesaistīšanu augsti kvalificētiem dizaineriem un attīstītājiem.

Vēl viens aspekts, kas jāņem vērā, ir papildu darba apjoms un slogu, ko liek uz CHW, ieviešot AI sistēmas. Jau saslogoti ar smagiem darba apjomiem, CHW saskarsies ar redzamām un neredzamām uzdevumu daļām, kas saistītas ar AI rīku izmantošanu, izskaidrošanu un pamatojumiem savām kopienām. Darba sadaļas nevienmērīga sadalījums, ar mazāk tehniski prasmīgiem CHW pavadot vairāk laika neredzamajā darbā, ir arī satraucošs. AI attīstītājiem vajadzētu ņemt vērā šos faktorus, vērtējot AI sistēmu priekšrocības un kaitējumus un nodrošinot pastāvīgu apmācību un atbalstu.

Kopumā veiksmīga AI integrācija veselības aprūpē prasa rūpīgu plānošanu un izpratni par CHW sastopamajām unikālajām problēmām. Proaktīvi risinot potenciālās neveiksmes, nodrošinot ilgtermiņa atbalstu un pārvaldot papildu darba slodzi, AI lietojumprogrammas patiešām var mainīt veselības aprūpes sniegšanu, it sevišķi marginālizētās kopienās.

FAQ

Kas ir AI veselības aprūpē?
Mākslīgā intelekta (AI) veselības aprūpē nozīmē inteliģentu algoritmu un sistēmu izmantošanu, lai palīdzētu diagnozē, ārstēt plānot un rūpēties par pacientiem. AI ir potenciāls uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu efektivitāti, precizitāti un pieejamību.

Kāpēc ir svarīgi ņemt vērā CHW AI veselības aprūpes lietojumprogrammās?
Kopienas veselības darbinieki (CHW) spēlē būtisku lomu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, it īpaši nepieciešamajās kopienās. Viņu vajadzību un perspektīvu ņemšana vērā ir nepieciešama, lai nodrošinātu veiksmīgu AI tehnoloģiju iekļaušanu viņu darbplūsmā un novērstu iespējamos izaicinājumus vai negatīvās ietekmes.

Kādas ir potenciālas AI sistēmu neveiksmes veselības aprūpē?
AI sistēmas veselības aprūpē var neveikties dažādos veidos, piemēram, sniedzot nepareizas diagnozes vai saskaroties ar infrastruktūras izaicinājumiem (piemēram, savienojuma trūkumu). Neveiksmju plānošana ir svarīga, lai minimizētu negatīvas sekas pacientiem un nodrošinātu AI lietojumprogrammu uzticamību.

Kā AI izstrādātāji var atbalstīt CHW AI sistēmu izmantošanā?
AI izstrādātāji var atbalstīt CHW, nodrošinot pastāvīgu apmācību, pieejamus tehnikas atbalsta kanālus un uzturēšanas pakalpojumus. Viņiem arī jāņem vērā papildu darba apjoms un darba sadale starp CHW, izstrādājot AI sistēmas, nodrošinot, ka priekšrocības pārsniedz slogu.

Lai iegūtu vairāk informācijas par AI veselības aprūpē un tās potenciālajām lietojumprogrammām, jūs varat apmeklēt Healthcare IT News – Artificial Intelligence.

Privacy policy
Contact