Japonija siekia pasaulinio AI dominavimo įgydama „Line Yahoo“

Japonija strategiškai įsigijusi „Line Yahoo“ atspindi jos ketinimą sustiprinti konkurencinį pranašumą dirbtinio intelekto (AI) sektoriuje. Japonijos ekspertai analizavo vyriausybės spaudimą „Naver“ pardavimui jos turimų „Line Yahoo“ akcijų, tai interpretuodami kaip pastangą įsitvirtinti AI varžybose.

„Line Yahoo“ situacija atskleidžia Japonijos platesnį planą apsaugoti savo duomenų suverenumą ir pasiruošti globaliam AI kovos laukui. Reikalingumas dideliems duomenų kiekiams yra būtinas AI technologijos tobulinimui, o platformos kaip „Line Yahoo“ tarnavo kaip sandėliai, kuriuose slypi šis vertingas turtas. Japonija, kuri atsiliko nuo Jungtinių Valstijų, Kinijos ir Pietų Korėjos AI srityje, dabar drąsiai žengia žingsnius, siekdama prilygti konkurentams.

„SoftBank“ generalinis direktorius Junichi Miyakawa neseniai pranešė suinteresuotiesiems bendradarbiauti, apie įmonės planus įsiveržti į AI erdvę, plėtoti savo AI ir investuoti didelius resursus į AI paslaugas bei kitos kartos infrastruktūrą. „SoftBank“ grupė įsipareigojo apie 88 trilijonus wonų savo AI investicijoms, įskaitant AI lustų plėtros įpareigojimus, savo puslaidininkiais projektavimo dukterinė ARM ir duomenų centrų įsteigimą JAV, Europoje ir Azijoje, kurie bus įrengti šiais lustais. Japonijos vyriausybė taip pat teikia reikšmingą paramą, Japonijos ekonomikos, prekybos ir pramonės ministerija atskleidė didelę finansų paskirtų iki 370 milijardų wonų iniciatyvą „SoftBank“ pastangoms patobulinti jų žmonių sugebu superkompiuteriniais galiavais.

„Line“ platforma pranašaujama tapti reikšmingu turtu AI srityje. Ji gali suteikti prieigą prie didelių kalbos modelių (LLM), kurie Japonijoje nėra prieinami, siūlydamas galimybę pagerinti technologinį gylį. Pasitelkiant AI, platforma galėtų plėstis paslaugas už savo sienų į Pietryčių Aziją, naudodamasi savo esamu 200 mln. vartotojų baze visame pasaulyje, įskaitant pagrindinius rinkas kaip Japonija, Taivanas ir Tailandas.

Duomenų protekcionizmas didėja visame pasaulyje, su šalimis vis labiau prieštaraujančiomis vidaus duomenų saugumui. Jungtinės Valstijos, Kinija ir Europos Sąjunga visos ėmėsi priemonių tvarkyti duomenų apdorojimą ir reguliuoti tarptautinių technologijų platformų prieškonkurencinius veiksmus, pabrėždamos globalų dėmesį palaikant duomenų suverenumą kaip pagrindinį dvidešimtmečio AI plėtros pamatą.

Pagrindiniai klausimai ir atsakymai:

1. Kodėl Japonija domisi įsigyjant „Line Yahoo“ siekiant AI dominavimo?
Japonija domisi „Line Yahoo“ įsigijimu, nes platforma turi didelę vartotojų bazę, kuri generuoja didelį duomenų kiekį, kuris yra svarbus išteklius mokymosi ir AI technologijų tobulinimui. „Line Yahoo“ vartotojų duomenys gali padėti Japonijai pagerinti savo AI galias ir konkuruoti pasaulyje.

2. Kokios potencialios naudos „SoftBank“ ir Japonija gali gauti dėl šios įsigijimo?
„SoftBank“ ir Japonija galėtų pasipelnyti dėl įsigijimo padidindamos kontrolę virš vertingo duomenų šaltinio, pagreitėjus AI vystymuisi ir stipria regionine įtaka Pietryčių Azijoje. Be to, įgyvendinus AI paslaugas, gali atsirasti naujų pajamų srautų ir technologinių inovacijų.

3. Kokius iššūkius Japonija susiduria siekdama dominuoti AI srityje?
Japonija susiduria su keliais iššūkiais, įskaitant atsilikimą nuo esamų AI lyderių (Jungtinės Valstijos, Kinija ir Pietų Korėja), naujoves skatinant savo sienose, užtikrinti duomenų apsaugos standartus, ir valdyti tarptautinė konkurenciją ir reglamentavimą, susijusį su duomenų suverenumu.

Pagrindiniai iššūkiai ir kontroversijos:

Pagrindinis iššūkis Japonijai slypi tarpui tarp pagreitinto AI vystymosi ir užtikrinančio pakankamą duomenų apsaugą ir privatumą piliečiams. Kai kurios kontroversijos gali kilti dėl vyriausybės spaudimo taktikos privačiose sektoriaus sandorių ir sujungimo srityse, kritikų matomai kaip ekonominio nacionalizmo forma ar kišimasis į laisvą rinką.

Privalumai ir trūkumai:

Privalumai:
– Prieiga prie vartotojų duomenų gali pagreitinti Japonijos AI technologinį vystymąsi.
– Pagyvina Japonijos konkurencingumą pasaulyje AI pramonėje.
– Naujų, AI paremtų paslaugų vystymas vartotojams.
– Strateginis pozicionavimas tarptautinėje duomenų suverenumo diskusijoje.

Trūkumai:
– Galimos privatumo rūpesčių ir duomenų apsaugos problemos.
– Rizika, kad vyriausybė susilpnins operacijas privačiajame sektoriuje.
– Aukštos finansinės sąnaudos ir neapmokėtas investicijų grąžinimo tikėjimas.
– Galima priešiškumo internacionalinėje bendruomenėje grėsmė, jei tai bus laikoma protekcionistiniu elgesiu.

Daugiau informacijos apie Japonijos ekonomikos politiką ir iniciatyvas, įskaitant jos AI strategiją, galite rasti oficialioje svetainėje Japonijos Ekonomikos, Prekybos ir Pramonės ministerijoje (METI). Daugiau apie „SoftBank“ AI investicijas ir iniciatyvas galite rasti SoftBank Group Corp.. Prašome atkreipti dėmesį, kad URL yra pateikiamos tik, jei domenai yra patvirtinti ir galioja man žinomai iki 2023 metų.

Privacy policy
Contact