Inovatyvus dirbančiųjų personalo atsitraukimo prognozavimo įrankis AI

Dirbtinis intelektas padeda išlaikyti darbuotojus

Stengdamiesi palaikyti darbuotojų išlaikymą, japonų tyrėjai sukūrė naują Dirbtinio Intelekto (AI) sistemą, kuri teikia vadovams įžvalgas į tai, kurie darbuotojai gali galvoti apie savo pareigų palikimą. Ši sistema naudoja įvairių darbuotojų duomenų, pradedant darbo apsilankymu ir baigiant asmeniniais duomenimis, tokių kaip amžius ir lytis.

Šis AI įrankis, sukurtas Tokijo Miesto Universiteto akademiko bendradarbiaujant su nauju vietiniu verslu, eina dar toliau, analizuodamas buvusių darbuotojų, kurie paliko įmonę, elgsenos modelius. Išbėgęs per šiuos išsamiuosius duomenis, AI apskaičiuoja naujų darbuotojų atsistatymo tikimybę, išreikštą procentais.

Pagal profesoriaus paaiškinimą AFP, šis įrankis šiuo metu yra išbandomas skirtingose įmonėse, kad būtų nustatytas individualus modelis kiekvienai įmonei. Įdomus šios sistemos aspektas yra tai, kad ji gali žymėti darbuotojus, kurie gali būti didesnėje rizikoje palikti darbą, suteikdama darbdaviams galimybę proaktyviai siūlyti pagalbą, neskelbdama grynųjų skaičių, kurie galėtų potencialiai sutrikdyti.

Šio technologinio proveržio skubumas pabrėžiamas vyriausybės statistika, rodančia, kad apie 10 proc. naujųjų japonų darbuotojų per pirmąjį metus palieka savo darbą, o šis skaičius per trejus metus išauga iki maždaug 30 proc. Šios šalies sparčiai mažėjančio demografinio lygio sąlygomis, kuris dar labiau intensyvina darbo jėgos trūkumą įvairiose srityse, įmonės vis labiau susidomėjusios kintamo jaunos darbo jėgos ugdydamos ir mažindamos talentų netekimą.

Svarbūs klausimai ir atsakymai apie AI įrankius darbuotojų atsistatymo prognozėms

1. Kaip iš tikrųjų AI įrankis prognozuoja darbuotojų atsistatymą?
AI sistema analizuoja įvairius duomenis, įskaitant darbo apsilankymą, asmeninius duomenis, tokius kaip amžius ir lytis, ir buvusių įmonės darbuotojų elgsenos modelius. Ji naudoja mašininio mokymosi algoritmus, kurie nustato sąsajas ir modelius, kurių pagrindu istoriškai atsiranda darbuotojų atsistatymas.

2. Kokie etiniai sumetimai kyla naudojant AI šiam tikslui?
AI naudojimas darbuotojų atsistatymo prognozavimui kelia rūpesčių dėl privatumo, kadangi naudojami jautrūs asmeniniai duomenys. Taip pat yra pavojus, kad AI gali palaikyti įpročius, jei iš jų kartų duomenų, kuriuos ji mokosi, yra neiškreipti.

3. Ar galima visiškai pasitikėti AI prognozėmis?
Nors AI gali suteikti naudingų įžvalgų, ji nėra klysti. Prognozės grindžiamos statistinėmis tikimybėmis ir visada yra neapibrėžtumas. Žmogiškoji nuovoka turi papildyti AI išvadas, kad būtų priimti informuoti sprendimai.

Svarbiausi iššūkiai ir kontroversijos

– Privatumas ir saugumas: Asmeninių ir darbui susijusių duomenų rinkimas ir analizė gali lemti privatumo pažeidimus, jei jie nėra tinkamai saugomi.
– Duomenų iškraipymas: Yra pavojus, kad AI įrankis gali sustiprinti esamus iškraipymus darbo vietoje, jei modelis grindžiamas neteisingais istoriniais duomenimis.
– Skaidrumas: Darbuotojai gali netikėti sistema, jei proceso ir prognozių pagrindas nėra skaidrus.
– Per didele priklausomybe nuo AI: Per didelės priklausomybės nuo AI prognozių gali lemti žmogiškojo elemento personalo valdymo praktikų nusileidimą.

Privalumai ir trūkumai

Privalumai:

– Proaktyvūs įsikišimai: Darbdaviai gali spręsti potencialias problemas prieš jos virsta atsistatymu.
– Efektyvumas: Greitai apdoroja didžiulius duomenų kiekius, kad būtų nustatyti rizikos darbuotojai.
– Duomenų pagrindimas sprendimai: Leidžia įmonėms priimti informuotus sprendimus dėl darbo jėgos valdymo.

Trūkumai:

– Privatumo rūpesčiai: Darbuotojų duomenų rinkimas ir analizė gali pažeisti asmenų privatumą.
– Asmeniškumo stoka: Pernelyg didelė priklausomybė nuo technologijos gali lemti asmeniškų santykių darbe netekimą.
– Galimas iškraipymas: AI sistemos gali netiesiogiai diskriminuoti, jei yra apmokyta su iškraipytomis duomenų rinkiniais.

Norintiems gauti daugiau informacijos, patikimos šaltiniai apie AI ir darbo rinkas apima:

OECD – Informacija apie AI politiką ir darbo tendencijas.
World Economic Forum – Įžvalgos apie AI poveikį ateities darbui.
International Labour Organization – Tyrimai apie darbo statistiką ir AI globalias pasekmes.

Šie nuorodos pateikiamos siekiant suteikti skaitytojams galimybę išsiaiškinti platesnį AI naudojimo darbo rinkoje kontekstą ir tiesiogiai būti informuotomis apie temas, tokių kaip darbo tendencijos, AI politika ir ateities darbas, užtikrinant, kad URL būtų tik pagrindinėje srityje.

Privacy policy
Contact