Poslovni optimizam visok zbog transformacijskog potencijala GenAI, otkriva istraživanje

GenAI Revolucionira Operacije Tvrtke

Anketa Inovativnog katalizatora tvrtke Dell Technologies otkrila je značajno očekivanje među poslovnim i IT liderima u vezi s transformacijskim utjecajem generativne umjetne inteligencije (GenAI). Impresivnih 81% ispitanika iz 40 zemalja priznaje taj potencijal, pri čemu taj broj skače na 91% među najbrže rastućim tvrtkama.

Nivoi Pripreme Variraju Unatoč Optimizmu za AI i GenAI

Iako je optimizam za koristi AI-a i GenAI-a raširen, spremanost za brze promjene je neujednačena. Iako većina vjeruje da su dobro pozicionirani u konkurenciji i imaju čvrste strategije, gotovo polovica je nesigurna u budućnost svoje industrije u iduće tri do pet godina, a više od polovice ima poteškoća držati korak. Glavne prepreke koje ometaju inovacije uključuju pronalaženje talenata, zabrinutosti za privatnost podataka i sigurnost te proračunska ograničenja. U Poljskoj, zabrinutosti u vezi sa sigurnošću mreže, zastarjelim ili kompleksnim IT okruženjima te vremenskim ograničenjima dominiraju scenom.

Od Ideja do Implementacije GenAI-a i Njegova Transformacijska Obećanja

Transformacijski potencijal GenAI-a vidi se u jačanju sigurnosti IT-a, povećanju produktivnosti i poboljšanju korisničke usluge. Ispitanici iz Poljske ističu povećanje produktivnosti i automatizaciju zadataka. Međutim, postoji široka zabrinutost da bi GenAI mogao unijeti nove sigurnosne i privatne probleme.

Unatoč tim preprekama, tvrtke prelaze s konceptualizacije na praktičnu primjenu rješenja za GenAI. Visok postotak već je počeo usvajati GenAI, iako su zabrinutosti u vezi s razumijevanjem i upravljanjem potencijalnim prijetnjama značajne. Općenito se vjeruje da bi organizacije trebale preuzeti odgovornost za nezgode ili ponašanje povezano s AI-om.

Poljska posebno se ističe u stjecanju potrebnog talenta za usvajanje GenAI-a, izdvajajući se od globalnog trenda. Poljske tvrtke također više su usmjerene na iskorištavanje AI-a za generiranje prihoda, za razliku od globalnog fokusa na traženje ušteda i optimizaciju.

Zabrinutosti u Sigurnosti Ometaju Inovacije

Spektar kibernetičkih prijetnji visok je, pri čemu su mnoge tvrtke cilj cyberkriminalaca. Većina je usvojila model Nultog povjerenja te ima planove za odgovor na incidente. Česte prijetnje s kojima se organizacije suočavaju uključuju zlonamjerne programe, phishing i povrede podataka. Ovi nalazi ukazuju na potrebu sveobuhvatne edukacije zaposlenika o praksama kibernetičke sigurnosti.

Ključna uloga adekvatne IT infrastrukture

Investiranje u modernu, skalabilnu infrastrukturu podataka ključno je za poticanje inovacija i pripremu za implementaciju GenAI-a. Dostupnost podataka i analize u stvarnom vremenu postaju sve važnije. Zaštita i korištenje podataka prioritet su, a unaprijed navedeno je zabrinutost zbog očekivanog velikog rasta podataka s uređaja ruba mreže u bliskoj budućnosti.

Anketa također ističe nedostatak vještina, važnost održivosti u inovacijama, energetsku učinkovitost, IT kao strateškog partnera te potrebu za poboljšanjem odnosa između IT i poslovnih odjela. Provedena od strane Vanson Bournea, anketa je uključila više od 6,600 sudionika iz različitih sektora i regija, uključujući 150 poljskih ispitanika.

GenAI, ili generativna umjetna inteligencija, odnosi se na AI sustave koji mogu generirati novi sadržaj, rješenja ili ideje koje prije nisu postojale. To može obuhvaćati stvaranje teksta, slika, koda i više, temeljeno na podacima na koje je treniran. Anketa Inovativnog katalizatora tvrtke Dell Technologies odražava značajno vjerovanje u transformacijski potencijal GenAI među tvrtkama. Evo još nekih relevantnih činjenica, ključnih pitanja s odgovorima i rasprava o prednostima i nedostacima povezanima s GenAI-om:

Dodatne Relevantne Činjenice:
– GenAI može stvarati deepfake-ove, koji su realistični, ali lažni zvučni zapisi, slike ili videozapisi. Ta tehnološka sposobnost postavlja etička i pravna pitanja o autentičnosti i dezinformiranju.
– Aplikacije GenAI-a potencijalno mogu zamijeniti ili podržati kreativna zanimanja, od pisanja i novinarstva do kodiranja i dizajna.
– Brzina kojom GenAI može analizirati i generirati sadržaj može dovesti do bržih inovacijskih ciklusa u istraživanju i razvoju.

Ključna Pitanja:
Kako tvrtke osiguravaju etičku upotrebu GenAI-a?: Tvrtke moraju utvrditi stroge etičke smjernice i nadzor kako bi osigurale odgovornu upotrebu GenAI-a. Transparentnost u operacijama i odlukama AI-a, kao i suradnja s eticistima i regulatornim tijelima, mogu pomoći u tom smislu.
Koje su potencijalne posljedice GenAI-a na radnu snagu?: GenAI može automatizirati određene zadatke, potencijalno dovodeći do gubitka poslova u nekim područjima, ali i stvarajući nove prilike za poslove u razvoju, održavanju i nadzoru AI-a. Neprekidno obrazovanje i obuke vještina su ključni za prilagodbu tim promjenama.
Kako manje tvrtke mogu konkurirati s velikim korporacijama koje imaju više resursa za ulaganje u GenAI?: Manje tvrtke mogu se usredotočiti na niše tržišta, agilnost ili specijalizirane primjene GenAI-a. Također mogu tražiti partnerstva ili potpore vlade kako bi izjednačili igru.

Prednosti:
– GenAI može dovesti do značajnih poboljšanja produktivnosti i automatizacije dosadnih zadataka, oslobađajući ljudske radnike za složenije zadatke.
– Postoji potencijal za generiranje inovativnih rješenja za postojeće probleme i stvaranje novih proizvoda ili usluga.
– GenAI može poboljšati donošenje odluka pružajući širok spektar opcija i scenarija koje ljudi možda ne bi razmatrali.

Nedostaci:
– Rizik od gubitka poslova ili potreba za prekvalifikacijom zabrinjava, posebno u područjima koja su snažno pogođena automatizacijom.
– Eticki su zabrinutisti u vezi s korištenjem GenAI-a za stvaranje obmanjujućeg sadržaja ili donošenje odluka bez jasnog tragova revizije.
– Potencijal za zloupotrebu, uključujući stvaranje deepfake-ova ili širenje lažnih informacija korištenjem AI-generiranog sadržaja.

Izazovi/Sporna Pitanja:
– Uspostavljanje regulatornog okvira za etičku upotrebu GenAI-a koji uravnotežuje inovaciju s privatnošću, sigurnošću i etičkim pitanjima.
– Osiguravanje da podaci korišteni od strane GenAI-a ne potenciraju predrasude ili diskriminaciju.
– Razvoj jasnih smjernica odgovornosti kada GenAI sustavi naprave greške ili se koriste neprimjereno.

Ako vas zanima saznati više o GenAI-u iz vjerodostojnog izvora, možete posjetiti glavnu domenu tvrtke Dell Technologies za daljnje uvide i potencijalne ponude rješenja vezanih uz AI i GenAI na Dell Technologies.

Privacy policy
Contact