Revolution in the Digital Age: The Impact of Generative AI on Businesses

Generativna umjetna inteligencija (generative AI) revolucionira industrije diljem svijeta, omogućavajući tvrtkama otključavanje dosad neiskorištenog potencijala. Sveprisutnost ove tehnologije novog doba stvorila je procvat na tržištu generativne AI, što je rezultiralo brzorastućim sektorom. Prema stručnjacima industrije, tržište generativne AI procjenjuje se da će dosegnuti vrijednost od 20 milijardi dolara do 2025. godine.

Organizacije koje usvajaju generativnu AI moraju se suočiti s rizicima sigurnosti podataka povezanim s ovom tehnologijom. Neki od tih rizika uključuju neovlašteni pristup osjetljivim podacima, curenje podataka koje rezultiraju gubitkom ili krađom vrijednih informacija te potencijal za zlonamjerno manipuliranje ili zloupotrebu modela generativne AI. Kako bi ublažili ove rizike, tvrtke moraju implementirati čvrste mjere zaštite podataka.

Jedna od ključnih strategija za zaštitu podataka je osigurati da su podaci enkriptirani kako u mirovanju tako i prilikom prijenosa. To sprječava neovlašteni pristup i osigurava da čak i ako podaci budu presretnuti, ostanu nečitljivi bez ključa za dešifriranje. Treba implementirati snažne kontrole pristupa kako bi se ograničila izloženost podataka, osiguravajući da samo ovlašteno osoblje može pristupiti osjetljivim informacijama.

Redoviti sigurnosni kopije su ključne kako bi se zaštitili od gubitka podataka u slučaju povrede ili kvara sustava. Sigurnosne kopije podataka na sigurnim lokacijama izvan mreže osiguravaju da organizacije brzo mogu povratiti svoje podatke i nastaviti poslovanje u slučaju katastrofe.

Osim čvrstih mjera zaštite, organizacije moraju pružiti sveobuhvatnu obuku i edukaciju svim zaposlenicima uključenima u proces usvajanja generativne AI. To uključuje educiranje o potencijalnim rizicima povezanim s generativnom AI te pružanje najboljih praksi za zaštitu podataka. Redovite obuke i radionice mogu pomoći u stvaranju sigurnosno orijentirane kulture unutar organizacije.

Kontinuirano praćenje podatkovnih sustava ključno je za otkrivanje i odgovor na potencijalne sigurnosne prijestupe promptno. Organizacije trebaju uspostaviti čvrste mehanizme za praćenje pristupa podacima, otkrivanje anomalija te provođenje redovitih procjena rizika. Napredni sigurnosni alati, poput sustava za otkrivanje upada i rješenja za sigurnosne informacije i upravljanje događajima (SIEM), mogu proaktivno identificirati i ublažiti potencijalne prijetnje.

Iako ne postoje specifični industrijski propisi ili standardi usmjereni isključivo na sigurnost podataka u generativnoj AI, organizacije moraju se pridržavati postojećih propisa poput Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i relevantnih zakona o zaštiti podataka u svojoj jurisdikciji. Poštivanje tih propisa osigurava da organizacije kvalitetno i sigurno rukuju podacima.

Zaključno, dok generativna AI nastavlja transformirati industrije, organizacije moraju prioritetno tretirati sigurnost podataka kako bi ublažile povezane rizike. Implementacijom čvrstih mjera zaštite podataka, pružanjem sveobuhvatne obuke i edukacije te kontinuiranim praćenjem podatkovnih sustava, tvrtke mogu zaštititi svoje vrijedne podatkovne resurse i ostati korak ispred u brzo mijenjajućem svijetu generativne AI.

Izvori:
– Dell Technologies
– GDPR.eu

Privacy policy
Contact