Tekoälyn nousu liiketoiminnassa: Tehokkuuden uusi aikakausi

Tekoälyn (AI) integraatio on nykyaikaisessa liiketoiminnassa vakiintunut käytäntö, ja valtaosa toimistotyöntekijöistä – 75 prosenttia – käyttää jo päivittäisissä tehtävissään AI-työkaluja, kuten on havaittu Microsoftin ja LinkedInin raportista. Teknologian päätarkoitus katsotaan olevan merkittävien aikasäästöjen mahdollistaminen.

AI:n käyttöönoton tuoma kilpailuetu on tunnustettu 79 prosentin liikejohtajista, jotka uskovat sen olevan olennainen markkinoilla kilpailukyvyn säilyttämiseen. Huolta herättää kuitenkin tuottavuuden kasvun mittaamisen kvantitatiivisesti, sillä 59 prosenttia on huolissaan tästä näkökulmasta ja 60 prosenttia ei omaa selkeää visiota tai suunnitelmaa AI:n hyödyntämiselle. Työntekijät eivät jää odottamaan ohjeita; 78 prosenttia integroi omia AI-työkalujaan proaktiivisesti työhönsä, mikä antaa johtajille mahdollisuuden hyödyntää tätä aloitteellisuutta paremman sijoitetun pääoman tuottavuuden saavuttamiseksi.

Huolimatta huolista työpaikkojen korvaamisesta AI:n toimesta, keskustelu käy yhä enemmän AI-taitojen arvosta työmarkkinoilla. Eniten johtajia – 55 prosenttia – huolestuttaa riittävien AI-taitojen omaavien ehdokkaiden löytäminen tänä vuonna, erityisesti aloilla kuten tietoturva, insinööritaito ja luova suunnittelu. Huomattavasti, 46 prosenttia työntekijöistä maailmanlaajuisesti harkitsee työpaikan vaihtamista, mikä on korkein lukema sitten vuoden 2021 ”Great Reshufflen”. Yhdysvalloissa uskomattomat 85 prosenttia harkitsee uranvaihtoa, vaikka vain 39 prosenttia on saanut AI-taidon koulutusta työnantajiltaan. Seurauksena ammattilaiset kouluttavat itseään, ja LinkedInin jäsenet lisäävät AI-taitoja profiileihinsa sekä 160 prosentin lisäys ei-teknisten asiantuntijoiden käyttäessä LinkedIn Learning -kursseja AI-kykyjensä kehittämiseksi.

Microsoftin ja LinkedInin tekemän kyselyn mukaan on neljä erilaista AI-käyttäjätyyppiä, skeptikosta edistykselliseen käyttäjään. Ne, jotka ovat omaksuneet AI:n, raportoivat säästävänsä jopa 30 minuuttia päivässä, helpottaen ja vähentäen työmäärää merkittävästi. Niin kutsutut ”tehokäyttäjät” työskentelevät usein yrityksissä, jotka kannustavat generatiivisen AI:n käyttöön, tarjoavat ohjausta siitä, miten AI voi muuttaa heidän tehtäviään ja tarjoavat räätälöityä AI-koulutusta sopien heidän tiettyyn rooliin tai tehtävään. LinkedInin toimitusjohtaja Ryan Roslansky ehdottaa, että AI määrittelee uudelleen työn ja korostaa ketterää johtajuutta, keskittyen taitojen kehittämiseen varmistaakseen kilpailuedun ja tehokkaamman, osallistavan ja oikeudenmukaisemman työvoiman.

Keskeiset haasteet ja kontroverssit AI-integraatiossa:
Liiketoiminnan AI:n yleistymiseen liittyy useita haasteita ja kiistanalaisuuksia. Yksi tärkeimmistä haasteista on eettinen AI:n käyttö, mukaan lukien huolenaiheet vääristymistä AI-algoritmeissa ja mahdollisuutena AI:n lisätä tai jopa pahentaa olemassa olevia epätasa-arvoja. Toinen merkittävä haaste on työpaikkojen korvaamisen potentiaali, kun AI voi korvata joitain ihmistyöpaikkoja johtaen sosiaalisiin ja taloudellisiin häiriöihin. Lisäksi on huolta yksityisyydestä ja siitä, missä määrin AI-työkalut voivat tunkeutua henkilökohtaiseen tietoon tai olla käytössä valvontatarkoituksiin.

Etuisuudet AI:lla liiketoiminnassa:
AI:n integroinnin etuihin liiketoimintakäytännöissä kuuluu tehostuminen, kun AI voi automatisoida ikävystyttävät ja aikaa vievät tehtävät. Tämä automatisointi mahdollistaa työntekijöille keskittymisen monimutkaisempiin ja luoviin töihin, mahdollisesti lisäten työtyytyväisyyttä ja innovaatiota. AI voi myös tarjota liiketoiminnalle suuria datamääriin perustuvia oivalluksia, mikä johtaa parempaan päätöksentekoon ja kilpailuedun saavuttamiseen markkinoilla.

Haitat AI:lla liiketoiminnassa:
Toisaalta haittapuolia ovat aluksi korkea kustannus AI-järjestelmien integroimisesta ja jatkuva tarve ylläpidolle ja päivityksille. On riski, että AI-järjestelmät epäonnistuvat tai aiheuttavat odottamattomia ongelmia virheiden ohjelmoinnissa tai ennalta-arvaamattomien tilanteiden vuoksi. Lisäksi, kun AI-järjestelmät yleistyvät, tietoturvauhkien riski voi kasvaa mahdollisuutena, että AI:ta käytetään kyberhyökkäyksissä tai että AI-järjestelmät itse tulevat kohteiksi.

Lisätietoja AI:n merkityksestä liiketoiminnassa ja teknologioissa voi löytyä seuraavista lähteistä:

watson: IBM:n Watson tarjoaa AI:ta erilaisiin liiketoimintaratkaisuihin ja on merkittävä toimija alalla.
Microsoft AI: Microsoft tarjoaa valikoiman AI-palveluita, joita yritykset voivat hyödyntää.
LinkedIn: LinkedIn ei ainoastaan heijasta AI-trendejä käyttäjäprofiilien taitojen kautta, vaan tarjoaa myös oppimiskursseja AI:sta.
NVIDIA AI: NVIDIA tunnetaan GPU-teknologiastaan, joka mahdollistaa AI-laskennan.

On tärkeää, että yritykset punnitsevat huolella nämä edut ja haitat, ottaen huomioon eettiset näkökulmat ja työvoimansa tarpeet, päättäessään miten toteuttaa AI:n toiminnassaan.

Privacy policy
Contact