Uudenlainen näkemys älykkäistä käynnistyksistä Y Combinatorin talven 2024 Demo-päivässä

Teknologiakäynnistysten kokonaisinvestointien laskiessa viime aikoina, älykkäille yrityksille suunnatut sijoitukset ovat kuitenkin kasvaneet merkittävästi. Eräs huomionarvoinen esimerkki on pääoma, joka ohjataan generatiivisiin älykkäisiin yrityksiin ja joka lähes kahdeksankertaistui vuosina 2022–2023, saavuttaen vaikuttavat 25,2 miljardia dollaria joulukuun lopussa.

Tämä älykkäiden investointien kasvu on heijastunut myös Y Combinatorin talven 2024 Demo-päivässä, jossa älykkäät yritykset ovat hallinneet tapahtumaa. Talven 2024 kohortti Y Combinatorissa koostui 86 älykkäästä yrityksestä, mikä on lähes kaksinkertainen määrä verrattuna talven 2023 erään ja melkein kolminkertainen määrä verrattuna talven 2021 erään. Tämä trendi osoittaa selvästi, että tekoäly on tällä hetkellä teknologiana ajankohtainen, kiinnittäen sijoittajien ja yrittäjien huomion.

Demo-päivänä useat älykkäät yritykset erottuivat innovatiivisella teknologiallaan, kohderyhmällään tai perustajiensa taustoilla. Tutkaillaan lähemmin joitain mielenkiintoisimpia älykkäitä yrityksiä Y Combinatorin talven 2024 kohortista:

### Hazel: Hallituksen hankintojen mullistaminen tekoälyllä

Hazel, jonka perustivat August Chen (entinen Palantir) ja Elton Lossner (entinen Boston Consulting Group), pyrkii ratkaisemaan haasteita, joita liittyy hallituksen hankintaprosessiin. Tällä hetkellä hankintaprosessi sisältää tuhansien verkkosivustojen selaamista ja sadan sivun säädösten navigoimista. Tarjouksiin vastaaminen voi viedä aikaa ja resursseja, usein vaatiessa ulkopuolisten konsulttien ja lakifirmojen osallistumista.

Hazel hyödyntää tekoälyteknologiaa automatisoidakseen eri osa-alueita hallituksen hankintaprosessissa, mukaan lukien löytäminen, laadinta ja noudattaminen. Käyttäjät voivat käyttää Hazelia sopivien sopimusten löytämiseen, tuottaa luonnosvastauksia tarjouspyyntöjen perusteella, luoda tarkastuslistoja ja suorittaa noudattamistarkistuksia automaattisesti. Vaikka voi esiintyä huolia tekoälyllä tuotettujen vastausten ja tarkistusten tarkkuudesta, jos Hazel pystyy edes lähelle tarkkuutta, sillä voi olla potentiaalia säästää huomattavasti aikaa ja vaivaa yrityksille, mahdollistaen niille pääsyn tuottoisaan hallituksen hankintamarkkinaan.

### Andy AI: Asiakirjojen yksinkertaistaminen kotisairaanhoitajille

Tiantian Zha, joka aiemmin työskenteli Verilyn, Googlen elintieteiden osaston, ymmärtää kotisairaanhoitajien kohtaamat haasteet dokumentoinnissa. Sairaanhoitajat käyttävät merkittävän osan ajastaan paperityöhön, mikä rajoittaa heidän kykyään omistautua potilaiden hoitamiseen ja edistää loppuunpalamista. Tämän ongelman ratkaisemiseksi Zha perusti yhdessä entisen Apple-staff engineerin Max Akhterovin kanssa Andy AI:n.

Andy AI toimii tekoälyn voimin toimintakirjurina, tallentaa ja kirjoittaa puhutut yksityiskohdat potilaan vierailusta ja luo sähköisiä potilastietoja. Vaikka voi esiintyä huolia mahdollisesta puolueellisuudesta ja kilpailusta muiden tekoälyllä toimivien käännöstyökalujen kanssa, kotihoidon kasvava suuntaus osoittaa kasvavaa kysyntää sovelluksille kuten Andy AI.

### Precip: Säätiedotusten tehostaminen tekoälyn avulla

Jesse Vollmar, FarmLogsin perustaja, liittyi Sam Pierce Lollan ja Michael Asherin kanssa luomaan Precip-nimisen tekoälyvoimaisen sääennustusalustan. Precip tarjoaa tarkkoja analyysejä sademäärästä ja tarjoaa korkean tarkkuuden mittareita mille tahansa sijainnille Yhdysvalloissa enintään seitsemän päivän etukäteen. Alustan tarkat ennusteet ovat hyödyllisiä monilla aloilla, kuten auttavat maanviljelijöitä seuraamaan satojen kasvua, auttavat rakennusryhmiä aikatauluttamaan työn ja avustavat laitoksia ennakoimaan palvelun katkoksia.

Vaikka sääennusteita varten on jo monia sovelluksia saatavilla, lupaus tarkemmista ennusteista tekoälyteknologian avulla erottaa Precipin. Käyttäjien luottaessa säätiedotuksiin eri toimissa, maanviljelystä kuljetukseen, kysyntä tarkoille ja luotettaville ennusteille jatkaa kasvuaan.

### Maia: Ihmissuhteiden vahvistaminen tekoälyavusteisen opastuksen avulla

Maia, jonka perustivat Claire Wiley ja Ralph Ma, pyrkii antamaan parempi toimintaohjeita pareille rakentamaan vahvempia ihmissuhteita tekoälyn voimin. Maiassa Androidille ja iOS:lle, parit keskustelevat ryhmäkeskusteluissa ja vastaavat päivittäisiin kysymyksiin, jotka liittyvät heidän suhteeseensa. Vaikka sovelluksessa on rajoitus tekstiviestien määrään, jotka vaihdetaan kumppaneiden välillä (joka voi olla turhauttavaa), maksullisia ominaisuuksia, kuten terapeuttien suunnittelemat ohjelmat ja rajoittamaton viestittely ovat saatavilla.

Vaikka Maian lähestymistapa vaikuttaa lupaavalta, kysymyksiä jää sen suhteen, miten sen suhdetiede toimii ja miten se erottuu monien parisovellusten tungoksesta.

### Datacurve: Eettiset ja kuratoidut tiedot tekoälymalleille

Datacurven, jonka johtavat Serena Ge ja Charley Lee, tavoitteena on käsitellä aineiston kuriointiongelmaa generatiivisissa tekoälymalleissa. Monet nykyiset tekoälymallit perustuvat suuriin tietojoukkoihin, jotka voivat sisältää laillisesti ja eettisesti ongelmallista tietoa, ja virheellisiä tietoja. Datacurve pyrkii kokoamaan ja jalostamaan näitä tietojoukkoja varmistaakseen, että tekoälymallit ovat tarkkoja, luotettavia ja eettisiä.

Nämä älykkäät yritykset Y Combinatorin talven 2024 kohortista edustavat jännittäviä ja innovatiivisia mahdollisuuksia, joita älykkäällä teknologialla on tarjota. Vaikka haasteita ja huolestumisia on olemassa, näiden yritysten potentiaalinen vaikutus on kiistämätön. Tekoälyn jatkaessa kehittymistään nämä yritykset osoittavat, miten sitä voi hyödyntää ajaakseen edistystä ja muuttamaan eri aloja.

### UKK

1. Mikä on Y Combinatorin talven 2024 Demo-päivä?
– Y Combinatorin Demo-päivä on tapahtuma, jossa Y Combinatorin ohjelman käynnistykset esittelevät tuotteitaan ja palveluitaan potentiaalisille sijoittajille, toimittajille ja käynnistysyhteisölle. Talven 2024 Demo-päivä esitteli erityisesti älykkäät yritykset, jotka esittelivät innovaatioitaan tekoälyn alalla.

2. Kuinka moni älykäs yritys oli osa Y Combinatorin talven 2024 kohorttia?
– Y Combinatorin talven 2024 kohorttiin kuului 86 älykästä yritystä, mikä edustaa merkittävää kasvua verrattuna aiempiin kohortteihin. Tämä kasvu korostaa kasvavaa kiinnostusta ja sijoituksia tekoälyteknologioihin.

3. Mitä hyötyjä tekoälyllä on hallituksen hankinnoissa, kuten esimerkiksi Hazelin tapauksessa?
– Hazel, tekoälykäynnistys, pyrkii automatisoimaan ja sujuvoittamaan hallituksen hankintaprosessia. Hyödyntämällä tekoälyteknologiaa, Hazel voi auttaa käyttäjiä löytämään sopivia sopimuksia, luomaan luonnosvastauksia, luomaan tarkastuslistoja ja suorittamaan noudattamistarkistuksia automaattisesti. Tämä automatisointi säästää aikaa ja vaivaa yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita hallituksen sopimuksista.

4. Miten Andy AI yksinkertaistaa dokumentointia kotisairaanhoitajille?
– Andy AI, tekoälyvoimainen kirjuri, tallentaa ja kirjoittaa puhutut yksityiskohdat potilaskäynnistä, auttaen kotisairaanhoitajia virtaviivaistamaan dokumentointiprosessinsa. Tämä säästää sairaanhoitajille arvokasta aikaa, jota voi ohjata potilashoitoon, vähentäen loppuunpalamista ja parantaen kokonaisvaltaista tehokkuutta.

5. Miten Precip tehostaa sääennustusta tekoälyn avulla?
– Precip, tekoälyvoimainen sääennustusalusta, tarjoaa tarkkoja analyysejä sademäärästä. Sen korkean tarkkuuden mittarit mahdollistavat tarkat säätiedotukset tietyille sijainneille jopa seitsemän päivää etukäteen.

Privacy policy
Contact